ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-11-16
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-24 08:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zespół Szkół Nr 3 im. Jana III Sobieskiego: Dostawa artykułów żywnościowych do Internatu Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie w 2021 r.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamowieniu (PDF, 629.5 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 116 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty-część 1 (DOCX, 45.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty-część 2 (DOCX, 57.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty-część 3 (DOCX, 50 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty-część 4 (DOCX, 47.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty-część 5 (DOCX, 51 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty-część 6 (DOCX, 46.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty-część 7 (DOCX, 48.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty-część 8 (DOCX, 50 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dot. wykluczenia wykonawcy (DOCX, 83.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. warunków udziału (DOCX, 77.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. grup kapitałowych (DOCX, 87.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wzór umowy (DOCX, 39.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 228 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania - Część 8 (PDF, 99.3 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-10-23
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-31 08:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa artykułów żywnościowych do Internatu Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie w 2020 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 267.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 482.7 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz oferty cz . 1 (DOCX, 41.9 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz oferty cz . 2 (DOCX, 49.7 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz oferty cz . 3 (DOCX, 44.6 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz oferty cz . 4 (DOCX, 42.9 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz oferty cz . 5 (DOCX, 44.4 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz oferty cz . 6 (DOCX, 42.2 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz oferty cz . 7 (DOCX, 42.5 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz oferty cz . 8 (DOCX, 44.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie dot. wykluczenia wykonawcy (DOCX, 39.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy (DOCX, 34.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wzór umowy (PDF, 248.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 68 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (DOCX, 45.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (DOC, 146 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-08-13
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-23 08:15:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania specjalistycznego w ramach projektu „Laboratorium kompetencji - informatycznych, matematycznych, językowych”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejsze oferty w części 3 (PDF, 767.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejsze oferty (PDF, 767.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 206.8 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 438.2 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ 2 (PDF, 150.3 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (PDF, 155.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 118.7 KiB)
 • SIWZ_modyfikacja (PDF, 512.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 237.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 702 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - Część 1_modyfikacja (PDF, 465.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - Część 1_modyfikacja - wersja edytowalna (DOCX, 80.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - Część 2_modyfikacja (PDF, 520.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - Część 2_modyfikacja - wersja edytowalna (DOCX, 73.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - Część 3_modyfikacja (PDF, 369.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - Część 3_modyfikacja - wersja edytowalna (DOCX, 77 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - Część 4 (PDF, 570.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - Część 4 - wersja edytowalna (DOCX, 81.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dot. wykluczenia Wykonawcy (PDF, 664.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dot. wykluczenia Wykonawcy (PDF, 664.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Wzór umowy (PDF, 512.4 KiB)
 • PassMark CPU Benchmarks - New Desktop CPUs Performance (PDF, 1.6 MiB)
 • PassMark Videocard Value Chart - Performance _ Price of Videocards (PDF, 841.6 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-07-04
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-15 08:15:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego oraz instalacja i konfiguracja sieci bezprzewodowej w ramach projektu „Laboratorium kompetencji - informatycznych, matematycznych, językowych”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 245.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 519.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - Część 1 (PDF, 465.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - Część 1_wersja edytowalna (DOCX, 80.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - Część 2 (PDF, 340.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - Część 2_wersja edytowalna (DOCX, 70.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - Część 3 (PDF, 372.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - Część 3_wersja edytowalna (DOCX, 77 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - Część 4 (PDF, 415.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - Część 4_wersja edytowalna (DOCX, 81.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - Część 5 (PDF, 423.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - Część 5_wersja edytowalna (DOCX, 86.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dot. wykluczenia wykonawcy (PDF, 351.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - wzór umowy (PDF, 438.6 KiB)
 • PassMark CPU Benchmarks - New Desktop CPUs Performance (PDF, 1.9 MiB)
 • PassMark Videocard Value Chart - Performance _ Price of Videocards (PDF, 931.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 292.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 2 i 5 (PDF, 226.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania - Część 1, 3 i 4 (PDF, 271.7 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-06-13
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-28 08:15:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego, audiowizualnego oraz instalacja i konfiguracja sieci bezprzewodowej w ramach projektu „Laboratorium kompetencji - informatycznych, matematycznych, językowych”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o unieważnieniu postępowania w części 3, 4, 6, 9 (PDF, 157.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania w części 8 (PDF, 157.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 209.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. grup kapitałowych (PDF, 238.6 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ_24.06.2019 (PDF, 222.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_24.06.2019 (PDF, 103.2 KiB)
 • SIWZ_modyfikacja_24.06.2019 (PDF, 689.5 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ_24.06.2019 (PDF, 206.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - Część 2_modyfikacja_24.06.2019 (PDF, 697.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - Część 2_modyfikacja - wersja edytowalna_24.06.2019 (DOCX, 77.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - Część 7_modyfikacja_24.06.2019 (PDF, 509 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - Część 7_modyfikacja_wersja edytowalna_24.06.2019 (DOCX, 76.3 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ_21.06.2019 (PDF, 156.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_21.06.2019 (PDF, 60.3 KiB)
 • SIWZ_modyfikacja_21.06.2019 (PDF, 524.5 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ_21.06.2019 (PDF, 141.4 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (PDF, 159.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 109.3 KiB)
 • SIWZ_modyfikacja (PDF, 524.5 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 148.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - Część 3_modyfikacja (PDF, 465.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Wzór umowy_modyfikacja (PDF, 440.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 10.8 MiB)
 • SIWZ (PDF, 689.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - Część 1 (PDF, 755 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - Część 4 (PDF, 462.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - Część 5 (PDF, 473 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - Część 6 (PDF, 493.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - Część 8 (PDF, 555.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - Część 9 (PDF, 547.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dot. wykluczenia Wykonawcy (PDF, 647.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - wzór umowy (PDF, 885.2 KiB)
 • PassMark Android Benchmark Charts (PDF, 7.4 MiB)
 • PassMark CPU Benchmarks - New Desktop CPUs Performance (PDF, 1.8 MiB)
 • PassMark iOS, iPhone, iPod, iPad Benchmark Charts (PDF, 1.1 MiB)
 • PassMark Software - Video Card (GPU) Benchmarks - High End Video Cards (PDF, 3.9 MiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 138.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - Część 1 - wersja edytowalna (DOCX, 73.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - Część 3_modyfikacja - wersja edytowalna (DOCX, 80.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - Część 4 - wersja edytowalna (DOCX, 70.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - Część 5 - wersja edytowalna (DOCX, 70.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - Część 6 - wersja edytowalna (DOCX, 77.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - Część 8 - wersja edytowalna (DOCX, 81.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - Część 9 - wersja edytowalna (DOCX, 84.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu czynności w części 5 (PDF, 229.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 2 i 7 (PDF, 229.8 KiB)
 • Unieważnienie postępowania - Część 1 i 5 (PDF, 273.3 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2018-11-07
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-15 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa artykułów żywnościowych do Internatu Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie w 2019 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 245.4 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 643.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofery - część 1 (DOCX, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofery - część 2 (DOCX, 52.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofery - część 3 (DOCX, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofery - część 4 (DOCX, 30.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofery - część 5 (DOCX, 32.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofery - część 6 (DOCX, 30.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofery - część 7 (DOCX, 30.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofery - część 8 (DOCX, 32.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące wykluczenia wykonawcy (DOCX, 25.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące warunków udziału (DOCX, 20.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące grup kapitałowych (DOCX, 30.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (DOC, 96 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 184.6 KiB)
 • Wyjaśnienie tresci SIWZ (DOCX, 21.7 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (DOC, 39.5 KiB)
 • SIWZ modyfikacja (DOCX, 104.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 62 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2, 4, 6, i 7. (DOC, 61 KiB)
 • Unieważnienie postępowania - część 1 (DOC, 34 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 3, 5, 8 (DOC, 57 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2018-10-16
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wyposażenia laboratoryjnego do pracowni chemicznej i biologicznej dla Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • 1. Zapytanie ofertowe (PDF, 1.8 MiB)
 • 2. Oferta (PDF, 492 KiB)
 • 3. Formularz cenowy (PDF, 577.3 KiB)
 • 4. Specyfikacja dostawy (PDF, 644.1 KiB)
 • 5. Wykaz dostaw (PDF, 170 KiB)
 • 6. Oświadczenie o braku powiązań (PDF, 324.8 KiB)
 • Unieważnieie zapytania ofertowego (PDF, 176.1 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2017-11-29
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-11 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa artykułów żywnościowych do Internatu Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie w 2018 r. (2)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6.4 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 67 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - część 1 (DOCX, 37.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - część 2 (DOCX, 29.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dot. warunków udzialu (DOCX, 19.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. wykluczenia wykonawcy (DOCX, 25.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy (DOC, 95.5 KiB)
 • Informacja o uniewanieniu postpowania (DOC, 33 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 43.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. grup kapitałowych (DOCX, 30.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 196.3 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2017-11-15
Termin składania ofert / wniosków
2017-11-23 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa artykułów żywnościowych do Internatu Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie w 2018 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 619.6 KiB)
 • SIWS (PDF, 542.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - część 1 (PDF, 490.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - część 2 (PDF, 443.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - część 3 (PDF, 420.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - część 4 (PDF, 410.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - część 5 modyfikacja (DOCX, 30.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - część 6 (PDF, 408.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - część 7 modyfikacja (DOCX, 29.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - część 8 (PDF, 420.9 KiB)
 • Załącznik nr 2- Oświadczenie dot. warunków udziału (PDF, 264.7 KiB)
 • Załącznik nr 3- Oświadczenie dot. wykluczenia wykonawcy (PDF, 550.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ- Wzór umowy (DOC, 95.5 KiB)
 • wyjaśnienia treści istotnych warunków zamówienia (DOC, 41 KiB)
 • zmiana treści SIWZ (DOC, 42.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 68 KiB)
 • Załacznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. grup kapitałowych (DOCX, 30.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu cz 2 i 6 (PDF, 54 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 3,5,7 (DOC, 59.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania cz. 1 (DOC, 33 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 4 (PDF, 283.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 8 (PDF, 286.6 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2017-07-07
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wyposażenia laboratoryjnego do pracowni biologicznej i chemicznej dla Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 2.3 MiB)
 • Formularz ofertowy (PDF, 319 KiB)
 • Formularz cenowy (PDF, 2.1 MiB)
 • Specyfikcja dostawy (PDF, 1.8 MiB)
 • Wykaz dostaw (PDF, 190.2 KiB)
 • Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (PDF, 258.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 351.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji