ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2018-10-16
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wyposażenia laboratoryjnego do pracowni chemicznej i biologicznej dla Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • 1. Zapytanie ofertowe (PDF, 1.8 MiB)
 • 2. Oferta (PDF, 492 KiB)
 • 3. Formularz cenowy (PDF, 577.3 KiB)
 • 4. Specyfikacja dostawy (PDF, 644.1 KiB)
 • 5. Wykaz dostaw (PDF, 170 KiB)
 • 6. Oświadczenie o braku powiązań (PDF, 324.8 KiB)
 • Unieważnieie zapytania ofertowego (PDF, 176.1 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2017-06-09
Termin składania ofert / wniosków
2017-06-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe pt. " Dostawa wyposażenia laboratoryjnego do pracowni chemicznej i biologicznej dla Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • zapytanie ofertowe (PDF, 2.4 MiB)
 • załacznik nr 1 oferta (PDF, 483.2 KiB)
 • załącznik nr 2 formularz cenowy (PDF, 499.6 KiB)
 • załącznik nr 3 specyfikacja dostawy (PDF, 567.8 KiB)
 • załącznik nr 4 wykaz dostaw (PDF, 246 KiB)
 • załącznik nr 5 oświadczenie (PDF, 322.1 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 234.7 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2017-05-30
Termin składania ofert / wniosków
2017-06-14 09:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont pomieszczeń w budynku szkolnym: pokój nauczycielski, laboratorium biologiczne i chemiczne, sala lekcyjna Nr 48 i 60
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 582.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 598.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz oferty (PDF, 321.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dot. warunków udziału (PDF, 400 KiB)
 • Załącznik nr 2a - Zobowiazanie podmiotu trzeciego (PDF, 338 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. wykluczenia wykonawcy (PDF, 549.4 KiB)
 • Zalacznik nr 5 - Wykaz robot budowlanych (PDF, 461.6 KiB)
 • Zalacznik nr 6a - Wykaz osob (PDF, 331.5 KiB)
 • Zalacznik nr 6b do SIWZ - Wykaz sprzet (PDF, 266.6 KiB)
 • Zalacznik nr 7 (ZIP, 318.8 KiB)
 • Zalacznik nr 8 - Wzor umowy (PDF, 409.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 36.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (DOC, 32.5 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2017-05-11
Termin składania ofert / wniosków
2017-05-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wyposażenia pracowni chemicznej, biologicznej i fizycznej dla Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Oferta (PDF, 415.5 KiB)
 • Zalacznik nr 2.1 Formularz cenowy część I (PDF, 259.1 KiB)
 • Zalacznik nr 2.2 Formularz cenowy - część II (PDF, 426.3 KiB)
 • Zalacznik nr 2.3 Formularz cenowy część III (PDF, 308.9 KiB)
 • Zalacznik nr 2.4 Formularz cenowy część IV (PDF, 266.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 Specyfikacja dostawy (PDF, 670.3 KiB)
 • Zalacznik nr 4 wykaz dostaw (PDF, 169.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 oswiadczenie o braku powiazan kapitalowych (PDF, 246.4 KiB)
 • Zmiana treści załącznika - Załącznik nr 2.1 Formularz cenowy - część I (PDF, 931.7 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 271.4.2017 (PDF, 381 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2017-02-10
Termin składania ofert / wniosków
2017-02-17 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usługi cateringowej dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 3 w Szczytnie w ramach projektu "Przez eksperyment do przyszłości"
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu oraz Istotne Warunki Zamówienia (IWZ) (PDF, 9.9 MiB)
 • Wzory formularzy w wersji edytowalnej 271.1.2017.EFS (DOCX, 89 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 267 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 490.3 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2016-10-21
Termin składania ofert / wniosków
2016-11-07 09:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa szybu windy dla osób niepełnosprawnych oraz dostawa i montaż urządzeń w budynku szkoły Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 329.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 416.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (PDF, 225.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dot. warunków udziału (PDF, 247.2 KiB)
 • Załącznik nr 2a - Zobowiązanie podmiotu trzeciego (PDF, 224.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. wykluczenia wykonawcy (PDF, 331.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. grup kapitałowych (PDF, 177.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych-1 (PDF, 325.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (PDF, 464.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 dokumentacja wykonawcza (ZIP, 5.9 MiB)
 • Załącznik nr 8 wzór umowy (PDF, 238.2 KiB)
 • Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (PDF, 123.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (DOC, 32.5 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2016-10-06
Termin składania ofert / wniosków
2016-10-21 09:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa szybu windy dla osób niepełnosprawnych oraz dostawa i montaż urządzeń w budynku szkoły Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie nr 318781-2016 (PDF, 511.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 531.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (PDF, 304.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dot. warunków udziału (PDF, 344.7 KiB)
 • Załącznik nr 2a - Zobowiązanie podmiotu trzeciego (PDF, 335.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. wykluczenia wykonawcy (PDF, 435.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. grup kapitałowych (PDF, 264.6 KiB)
 • Zalacznik_nr_5_Wykaz_robót budowlanych (PDF, 459.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (PDF, 269.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 dokumentacja wykonawcza (ZIP, 5.9 MiB)
 • Załącznik nr 8 wzor umowy (PDF, 198.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 124.8 KiB)
 • Informacja o odrzuceniu oferty (PDF, 140.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 116.1 KiB)