ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 1
Data publikacji
2020-01-17 10:35:35
Numer
10/2020
Tytuł
W sprawie powołania Komisji Konkursowych do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach I i II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań własnych Gminy Piecki w 2020 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz promocji kultury, sztuki i tradycji regionalnych
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 2
Data publikacji
2020-01-17 10:06:09
Numer
XIII/218-222/19
Tytuł
w sprawie gospodarki nieruchomościami.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 3
Data publikacji
2020-01-17 10:00:18
Numer
XIII/218/19
Tytuł
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Morągu.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 4
Data publikacji
2020-01-17 09:52:10
Numer
XIII/216/19
Tytuł
w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej CYNAMONEK.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 5
Data publikacji
2020-01-17 09:21:24
Numer
472/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 472/2020 Burmistrza Nidzicy z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 6
Data publikacji
2020-01-16 14:51:51
Numer
BF.0050.250.2019.AS
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 7
Data publikacji
2020-01-16 14:51:51
Numer
OK.0050.249.2019.AP
Tytuł
w sprawie powołania Komisji do wyboru Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 8
Data publikacji
2020-01-16 14:51:51
Numer
ZK.0050.248.2019.PM
Tytuł
w sprawie pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Dobre Miasto w 2020 roku
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 9
Data publikacji
2020-01-16 14:51:51
Numer
BF.0050.247.2019.AS
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 10
Data publikacji
2020-01-16 14:51:51
Numer
FR.0050.246.2019.MH-W
Tytuł
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji priorytetowych zadań publicznych w obszarze: Realizacja programów edukacyjnych pobudzanie aktywności lokalnej poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Wiejskiej w Głotowie
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 11
Data publikacji
2020-01-16 14:07:37
Numer
XXI/272/2020
Tytuł
Uchwała Nr XXI/272/2020 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2020-2036
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 12
Data publikacji
2020-01-16 14:02:45
Numer
XXI/271/2020
Tytuł
Uchwała Nr XXI/271/2020 Rady Miejskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2020 rok
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 13
Data publikacji
2020-01-16 12:08:57
Numer
471/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 471/2020 Burmistrza Nidzicy z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 14
Data publikacji
2020-01-16 11:30:21
Numer
11/2020
Tytuł
W sprawie powołania komisji odbiorowej.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 15
Data publikacji
2020-01-16 09:35:45
Numer
XIII/215/19
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/565/17 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Morąg
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 16
Data publikacji
2020-01-16 09:32:08
Numer
XIII/214/19
Tytuł
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/586/18 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej podmiotom prowadzącym instytucje opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat na terenie Gminy Morąg.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 17
Data publikacji
2020-01-16 09:23:48
Numer
XIII/213/19
Tytuł
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/746/14 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Morągu.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 18
Data publikacji
2020-01-16 09:19:04
Numer
XIII/212/19
Tytuł
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/472/17 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Morąg oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 19
Data publikacji
2020-01-16 09:17:26
Numer
XIII/211/19
Tytuł
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/428/17 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów integracyjnych w przedszkolach i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Morąg.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 20
Data publikacji
2020-01-16 09:10:00
Numer
431//2020
Tytuł
w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczeń biurowych oznaczonych nr 82 i 83 oraz pomieszczenia piwnicznego (składnica akt) w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie stanowiącego własność Powiatu Kętrzyńskiego, znajdującego się w budynku położonym w Kętrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1, oznaczonego w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 3 miasto Kętrzyn jako działka nr 216/5
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji