ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2019-06-14 14:29:58 20/149/2019 w sprawie przyjęcia bilansu skonsolidowanego powiatu nowomiejskiego za 2018 r. Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Zobacz
2 2019-06-14 14:24:54 20/148/2019 w sprawie uchylenia uchwały Nr 114/586/2017 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Zobacz
3 2019-06-14 14:21:44 20/147/2019 w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Budowa ulicy Polnej w miejscowości Bratian – droga publiczna nr 181029N Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Zobacz
4 2019-06-14 14:19:52 20/146/2019 w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 181019N od skrzyżowania z DP nr 1246N do granicy w miejscowości Nawra Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Zobacz
5 2019-06-14 14:17:37 20/145/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością oznaczoną działką nr 132/1 obręb Boleszyn na cele budowlane Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Zobacz
6 2019-06-14 14:10:01 20/144/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych na zadaniu „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie” Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Zobacz
7 2019-06-14 14:06:36 20/143/2019 w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych na zadaniu „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie” Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Zobacz
8 2019-06-14 14:03:52 20/142/2019 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację majątku trwałego Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z siedzibą w Kurzętniku Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Zobacz
9 2019-06-14 13:59:36 20/141/2019 w sprawie zmiany planu rzeczowego robót Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z siedzibą w Kurzętniku na rok 2019 Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Zobacz
10 2019-06-14 13:57:57 20/140/2019 w sprawie ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) – Nielbark – gr. woj. (Brzozie) na odcinku granica województwa – Tereszewo – Nielbark – etap I gr. woj. – Tereszewo ” Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Zobacz
11 2019-06-14 13:55:37 20/139/2019 w sprawie powołania Zespołu projektowego do realizacji projektu „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie” Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Zobacz
12 2019-06-14 13:52:23 19/138/2019 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Zobacz
13 2019-06-14 13:49:00 19/137/2019 w sprawie zamiaru wniesienia i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w zamian za wkład pieniężny Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Zobacz
14 2019-06-14 11:51:25 19/136/2019 w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w drugim przetargu nieograniczonym na roboty budowlane dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) – Nielbark – gr. woj. (Brzozie) na odcinku granica województwa – Tereszewo – Nielbark – etap I gr. woj. – Tereszewo” Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Zobacz
15 2019-06-14 11:29:47 18/135/2019 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 11 do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Zobacz
16 2019-06-14 11:28:19 Og.0050.122.2019.JG w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście Urząd Miejski w Dobrym Mieście Zobacz
17 2019-06-14 11:28:19 0050.121.2019.JG w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście na okres upałów Urząd Miejski w Dobrym Mieście Zobacz
18 2019-06-14 11:28:19 IN.0050.120.2019.MZG w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto Urząd Miejski w Dobrym Mieście Zobacz
19 2019-06-14 11:28:19 Og.0050.119.2019.JG w sprawie powołania komisji konkursowej oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dobrym Mieście Urząd Miejski w Dobrym Mieście Zobacz
20 2019-06-14 11:28:19 0050.118.OK.2019.UM w sprawie zmian osobowych w składzie Zespołu do Spraw Ekonomii Społecznej w Dobrym Mieście Urząd Miejski w Dobrym Mieście Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu