ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2018-05-24 08:45:34 12/2018 w sprawie: wyznaczenia inspektora ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach Zobacz
2 2018-05-22 14:31:30 Zarządzenie 287/2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Urząd Gminy Dubeninki Zobacz
3 2018-05-22 13:11:44 1198/2018 Zarządzenie Nr 1198/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
4 2018-05-22 13:00:44 1197/2018 Zarządzenie Nr 1197/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących operacji "WIOSKI TEMATYCZNE GMINY NIDZICA" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
5 2018-05-22 12:57:37 40/2018 ZARZĄDZENIE Nr 40/2018 Wójta Gminy Wydminy z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 56/2016 Wójta Gminy Wydminy z dnia 04 lipca 2016 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Gawliki Wielkie Urząd Gminy Wydminy Zobacz
6 2018-05-22 12:56:47 1196/2018 Zarządzenie Nr 1196/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 21 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie w Urzędzie Miejskim w Nidzicy: procedur kontroli finansowej, instrukcji gospodarki kasowej i drukami ścisłego zarachowania, instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat oraz procedur postępowania przy udzielaniu ulg podatkowych i niepodatkowych, za wyjątkiem ulg w zakresie należności cywilnoprawnych Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
7 2018-05-22 12:41:58 41/2018 ZARZĄDZENIE Nr 41/2018 Wójta Gminy Wydminy z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Urząd Gminy Wydminy Zobacz
8 2018-05-22 10:12:49 XXX/234/18 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Tobellus Duży Stańczyki Urząd Gminy Dubeninki Zobacz
9 2018-05-22 10:07:09 XXX/233/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2018 r. Urząd Gminy Dubeninki Zobacz
10 2018-05-22 10:02:01 XXX/232/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2018- 2028 Urząd Gminy Dubeninki Zobacz
11 2018-05-22 09:56:06 XXX/231/18 zmieniającą Uchwałę Nr XXIX/221/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2018 r. Urząd Gminy Dubeninki Zobacz
12 2018-05-22 09:49:22 58 / 2018 W sprawie powołania komisji przetargowej Urząd Gminy Piecki Zobacz
13 2018-05-21 15:13:36 1195/2018 Zarządzenie Nr 1195/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
14 2018-05-21 14:56:19 1194/2018 Zarządzenie Nr 1194/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie tytułów Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
15 2018-05-21 14:52:31 1192/2018 Zarządzenie Nr 1192/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. "Przebudowa parku nad jeziorkiem - urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku" w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
16 2018-05-21 14:52:21 1193/2018 Zarządzenie Nr 1193/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie tytułów Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
17 2018-05-21 10:44:22 1191/2018 Zarządzenie Nr 1191/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących operacji "Przebudowa targowiska miejskiego w Nidzicy z infrastrukturą techniczną" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
18 2018-05-21 09:37:06 55/2018 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Urząd Gminy Piecki Zobacz
19 2018-05-21 08:54:51 XXXIX/284/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok Starostwo Powiatowe w Turku Zobacz
20 2018-05-21 08:48:54 XXXIX/283/2018 w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Starostwo Powiatowe w Turku Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu