ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 1
Data publikacji
2020-09-25 13:48:33
Numer
79/2020
Tytuł
w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach do podpisywania sprawozdań rzeczowo-finansowych oraz weryfikacji potrzeb na środki z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 2
Data publikacji
2020-09-25 13:48:18
Numer
78/2020
Tytuł
w sprawie: upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 3
Data publikacji
2020-09-25 08:40:14
Numer
75/2020
Tytuł
w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem”.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 4
Data publikacji
2020-09-24 17:17:44
Numer
75/2020
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 75/2020 Wójta Gminy Wydminy z dnia 24 września 2020 roku w sprawie dostarczenia pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, ustalenia ekwiwalentu za używanie odzieży własnej i pranie oraz dostarczenia środków higieny osobistej i napojów.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 5
Data publikacji
2020-09-24 11:52:55
Numer
XXV/187/2020
Tytuł
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barciany na lata 2020-2034
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 6
Data publikacji
2020-09-24 11:40:33
Numer
333/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 333/2020 Wójta Gminy Lubawa z dnia 17 września 2020 r. w sprawie sposobu potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy gruntów w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 7
Data publikacji
2020-09-24 08:28:48
Numer
62/2020
Tytuł
w sprawie: powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium z "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych mających swoją siedzibę na terenie Gminy Sorkwity".
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 8
Data publikacji
2020-09-24 08:28:12
Numer
76/2020
Tytuł
w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań administracyjnych, wydawania rozstrzygnięć i przekazywania informacji oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczenia „Dobry start”.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 9
Data publikacji
2020-09-24 08:28:12
Numer
77/2020
Tytuł
w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach do prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach o zasiłki dla opiekunów.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 10
Data publikacji
2020-09-24 08:24:51
Numer
74/2020
Tytuł
w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 11
Data publikacji
2020-09-24 08:23:24
Numer
73/2020
Tytuł
w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 12
Data publikacji
2020-09-24 08:23:24
Numer
71/2020
Tytuł
w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań, wydawania rozstrzygnięć i przekazywania informacji w sprawach świadczenia wychowawczego.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 13
Data publikacji
2020-09-24 08:23:24
Numer
72/2020
Tytuł
w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 14
Data publikacji
2020-09-23 15:07:20
Numer
117 /2020
Tytuł
W sprawie składu komisji rekrutacyjnej powołanej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Piecki.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 15
Data publikacji
2020-09-23 14:54:04
Numer
118/2020
Tytuł
W sprawie powołania Społecznej Rady Programowej.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 16
Data publikacji
2020-09-23 11:47:47
Numer
OR.0025.102.2020, Uchwała nr 355/2020
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały nr 757/2018 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 16.07.2018 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Turku upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowane realizacji projektu pt.: „Aktywizacja osób młodych i pozostających bez pracy w powiecie tureckim (V)” oraz do realizacji tego projektu
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 17
Data publikacji
2020-09-23 11:45:39
Numer
OR.0025.101.2020, Uchwała nr 354/2020
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały nr 103/2019 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 28.03.2019 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Turku upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowane realizacji projektu pt.: „Aktywizacja zawodu osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie tureckim (V)” oraz do realizacji tego projektu
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 18
Data publikacji
2020-09-23 11:45:09
Numer
11/2020
Tytuł
w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności oraz powołania Zespołu do spraw dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno - komunikacyjnej w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyslu
Nazwa jednostki
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu
Adres
Zobacz
Lp: 19
Data publikacji
2020-09-23 11:34:48
Numer
OR.0025.100.2020, Uchwała nr 353/2020
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały nr 780/2018 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 22.08.2018 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zmienionej uchwałą nr 171/2019 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 24.07.2019 r.
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 20
Data publikacji
2020-09-23 11:32:21
Numer
OR.0025.99.2020, Uchwała nr 352/2020
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały nr 177/2019 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 05.08.2019 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji