ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2018-11-13 15:29:24 LX/838/2018 Uchwała Nr LX/838/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie częściowego zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody usytuowanego na terenie Leśnictwa Wykno Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
2 2018-11-13 15:26:37 LX/837/2018 Uchwała Nr LX/837/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na czas oznaczony do 3 lat Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
3 2018-11-13 15:24:26 LX/836/2018 Uchwała Nr LX/836/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 8 listopada 20189 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
4 2018-11-13 15:20:25 LX/835/2018 Uchwała Nr LX/835/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na czas oznaczony do 3 lat Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
5 2018-11-13 15:16:14 LX/834/2018 Uchwała Nr LX/834/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
6 2018-11-13 15:10:42 LX/833/2018 Uchwała Nr LX/833/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez mieszkańców bloków przy ul. 1 Maja 32, 32a, 32b oraz domków przy ul. 1 Maja 24, 30 w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
7 2018-11-13 15:04:48 LX/832/2018 Uchwała Nr LX/832/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nidzica Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
8 2018-11-13 14:59:40 LX/831/2018 Uchwała Nr LX/831/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Nidzica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
9 2018-11-13 14:55:47 LX/830/2018 Uchwała Nr LX/830/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
10 2018-11-13 14:48:43 LX/829/2018 Uchwała Nr LX/829/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego "Mój Rynek" w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
11 2018-11-13 14:45:53 LX/828/2018 Uchwała Nr LX/828/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
12 2018-11-13 14:43:04 LX/827/2018 Uchwała LX/827/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Nidzicy na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
13 2018-11-13 14:39:40 LX/826/2018 Zarządzenie Nr LX/826/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2018-2037 Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
14 2018-11-13 14:35:26 LX/825/2018 Uchwała Nr LX/825/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2018 rok Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
15 2018-11-13 10:10:44 1375/2018 Zarządzenie Nr 1375/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
16 2018-11-09 19:30:03 NR 86/2018 ZARZĄDZENIE NR 86/2018 Wójta Gminy Wydminy w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu sportu w Gminie Wydminy. Urząd Gminy Wydminy Zobacz
17 2018-11-09 13:42:10 1378/2018 Zarządzenie Nr 1378/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
18 2018-11-09 13:28:49 1377/2018 Zarządzenie Nr 1377/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
19 2018-11-09 10:21:16 1355/2018 Zarządzenie Nr 1355/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
20 2018-11-09 09:22:36 1376/2018 Zarządzenie Nr 1376/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie odwołania członka komisji oraz powołania nowego członka Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego na roboty budowlane Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu