ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2019-02-18 14:07:35 6/48/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Nowomiejski Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Zobacz
2 2019-02-18 13:47:25 6/47/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z siedzibą w Kurzętniku Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Zobacz
3 2019-02-18 13:44:40 6/46/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany Uchwały Nr LI/373/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 07 listopada 2018r. w sprawie ustalenia na 2019 rok wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Zobacz
4 2019-02-18 13:42:07 6/45/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) – Nielbark – gr. woj. (Brzozie) na odcinku granica województwa – Tereszewo – Nielbark – etap I gr. woj. - Tereszewo” Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Zobacz
5 2019-02-18 13:33:12 6/44/2019 w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) – Nielbark – gr. woj. (Brzozie) na odcinku granica województwa – Tereszewo – Nielbark – etap I gr. woj. - Tereszewo” Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Zobacz
6 2019-02-18 13:29:44 6/43/2019 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowego robót Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z siedzibą w Kurzętniku na rok 2019 Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Zobacz
7 2019-02-18 13:25:46 6/42/2019 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Zobacz
8 2019-02-18 13:19:34 6/41/2019 w sprawie akceptacji przystąpienia do projektu pt; „Przedsiębiorczość – kluczem rozwoju regionu” Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Zobacz
9 2019-02-18 13:17:15 6/40/2019 w sprawie akceptacji przystąpienia do projektu pt; „Zawodowiec-Europejczyk” oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Zobacz
10 2019-02-18 12:46:31 OR.120.20.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych w Starostwie Powiatowym w Turku w roku 2019 Starostwo Powiatowe w Turku Zobacz
11 2019-02-18 12:40:28 OR.120.19.2019 uchylające zarządzenie Starosty Tureckiego Starostwo Powiatowe w Turku Zobacz
12 2019-02-18 12:34:26 OR.120.18.2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki, położonej w Leonii, gm. Władysławów Starostwo Powiatowe w Turku Zobacz
13 2019-02-18 12:18:39 OR.120.17.2019 w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Starostwo Powiatowe w Turku Zobacz
14 2019-02-15 23:59:39 5/2019 w sprawie powołania pełniącej obowiązki Dyrektora samorządowej instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach. Urząd Gminy w Barcianach Zobacz
15 2019-02-15 23:59:39 4/2019 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Barcianach na 2019 rok. Urząd Gminy w Barcianach Zobacz
16 2019-02-15 23:59:39 3/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. Urząd Gminy w Barcianach Zobacz
17 2019-02-15 23:59:39 2/2019 w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Gminy w Barcianach na 2019 roku. Urząd Gminy w Barcianach Zobacz
18 2019-02-15 23:59:39 1/2019 w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków pieniężnych i depozytów w kasie, kasy fiskalnej oraz druków ścisłego zarachowania według stanu na dzień 02 stycznia 2019 roku. Urząd Gminy w Barcianach Zobacz
19 2019-02-15 14:05:13 121/2019 Zarządzenie Nr 121/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
20 2019-02-15 13:32:18 122/2019 Zarządzenie Nr 122/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu