ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2018-02-22 15:22:33 133/703/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia drugiego przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin – Lekarty – Nowy Dwór” Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Zobacz
2 2018-02-22 15:19:43 133/702/2018 w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin – Lekarty – Nowy Dwór” Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Zobacz
3 2018-02-22 15:17:30 133/701/2018 w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin – Lekarty – Nowy Dwór” Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Zobacz
4 2018-02-22 12:56:39 OR.0025.29.2018, Uchwała nr 668/2018 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Tureckiego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 roku Starostwo Powiatowe w Turku Zobacz
5 2018-02-22 12:52:56 OR.0025.28.2018, Uchwała nr 667/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tureckiego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 roku Starostwo Powiatowe w Turku Zobacz
6 2018-02-22 12:49:44 OR.0025.27.2018, Uchwała nr 666/2018 w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego Starostwo Powiatowe w Turku Zobacz
7 2018-02-22 12:46:33 OR.0025.26.2018, Uchwała nr 665/2018 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok Starostwo Powiatowe w Turku Zobacz
8 2018-02-22 12:43:34 OR.0025.25.2018, Uchwała nr 664/2018 w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek, dla których Powiat Turecki jest organem prowadzącym Starostwo Powiatowe w Turku Zobacz
9 2018-02-22 12:38:31 OR.0025.24.2018, Uchwała nr 663/2018 w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty Starostwo Powiatowe w Turku Zobacz
10 2018-02-22 11:30:06 OR.0025.23.2018, Uchwała nr 662/2018 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich Starostwo Powiatowe w Turku Zobacz
11 2018-02-22 11:11:35 1106/2018 Zarządzenie Nr 1106/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków na wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Nidzica w roku 2018 Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
12 2018-02-22 10:24:32 OR.0025.22.2018, Uchwała nr 661/2018 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2018 roku Starostwo Powiatowe w Turku Zobacz
13 2018-02-22 10:20:29 OR.0025.21.2018, Uchwała nr 660/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2018 roku Starostwo Powiatowe w Turku Zobacz
14 2018-02-22 10:02:07 OR.0025.20.2018, Uchwała nr 659/2018 w sprawie współorganizowania przez Powiat Turecki przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym w 2018 roku Starostwo Powiatowe w Turku Zobacz
15 2018-02-21 14:08:40 OR.0025.19.2018, Uchwała nr 658/2018 w sprawie imprez z zakresu upowszechniania kultury organizowanych i współorganizowanych rzez Powiat Turecki w roku 2018 Starostwo Powiatowe w Turku Zobacz
16 2018-02-21 13:20:22 902/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania Lokalnej Grupy Działania „Barcja” z wykonania zadania publicznego: prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego Starostwo Powiatowe w Kętrzynie Zobacz
17 2018-02-21 08:09:11 907/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego do realizacji pomocniczych działań zakupowych wspierających Zamawiającego w organizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Świadczenie usług prawnych na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego i Starostwa Powiatowego w Kętrzynie” Starostwo Powiatowe w Kętrzynie Zobacz
18 2018-02-21 08:09:11 906/2018 w sprawie wyrażenie opinii w przedmiocie: Pozbawienia n/w dróg powiatowych w Górowie Iławeckim nr: 1) 2591N ul. Armii Czerwonej (działka nr ew. 103/3; 103/4 obręb nr 2 – miasto Górowo Iławeckie); 2) 2617N ul. Zwycięstwa (działka nr ew. 125 obręb nr 2 – miasto Górowo Iławeckie); 3) 2597N ul. Kościuszki (działka nr ew. 245 obręb nr 2 – miasto Górowo Iławeckie, 52/1 obręb nr 3 – miasto Górowo Iławeckie); 4) 2609N ul. Olsztyńska (działka nr ew. 133; 121 obręb nr 3 – miasto Górowo Iławeckie); kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych Starostwo Powiatowe w Kętrzynie Zobacz
19 2018-02-20 16:08:52 13/2018 w sprawie: powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sorkwity. Urząd Gminy Sorkwity Zobacz
20 2018-02-20 16:04:00 16/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Sorkwitach w ramach konkursu grantowego „BANK DZIECIĘCYCH UŚMIECHÓW”. Urząd Gminy Sorkwity Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu