ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 1
Data publikacji
2019-10-23 13:40:28
Numer
ZARZĄDZENIE Nr 85/2019
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 85/2019 Wójta Gminy Wydminy z dnia 22 października 2019 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność osoby fizycznej do gminnego zasobu nieruchomości.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 2
Data publikacji
2019-10-23 13:37:43
Numer
ZARZĄDZENIE Nr 84/2019
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 84/2019 Wójta Gminy Wydminy z dnia 21 października 2019 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 3
Data publikacji
2019-10-23 13:33:10
Numer
ZARZĄDZENIE Nr 83/2019
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 83/2019 Wójta Gminy Wydminy z dnia 21 października 2019 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 4
Data publikacji
2019-10-23 13:20:14
Numer
ZARZĄDZENIE Nr 82/2019
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 82/2019 Wójta Gminy Wydminy z dnia 21 października 2019 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 5
Data publikacji
2019-10-23 12:24:46
Numer
360/2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 360/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 11 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Nidzicy za rok 2019
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 6
Data publikacji
2019-10-22 14:49:24
Numer
145/2019
Tytuł
W sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko kierownika Klubu Dziecięcego „Słoneczko” w Pieckach.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 7
Data publikacji
2019-10-21 16:27:33
Numer
131/2019
Tytuł
w sprawie wyznaczenia miejsc ba bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych uprawionych do udziału w kampanii wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Barciany w jednomandatowym okręgu wyborczym Nr 14, zarządzonych na dzień 15 grudnia 2019r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 8
Data publikacji
2019-10-21 14:57:39
Numer
144/2019
Tytuł
W sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 9
Data publikacji
2019-10-21 14:52:27
Numer
142/2019
Tytuł
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 10
Data publikacji
2019-10-21 14:48:25
Numer
141/2019
Tytuł
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 11
Data publikacji
2019-10-21 14:19:22
Numer
XIII/133/19
Tytuł
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XIII/133/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2019 rok
Nazwa jednostki
Urząd Miasta Iławy
Adres
Zobacz
Lp: 12
Data publikacji
2019-10-21 14:19:22
Numer
XIII/132/19
Tytuł
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XIII/132/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019 - 2029
Nazwa jednostki
Urząd Miasta Iławy
Adres
Zobacz
Lp: 13
Data publikacji
2019-10-21 14:19:22
Numer
XIII/131/19
Tytuł
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XIII/131/19 w sprawie likwidacji Żłobka w Przedszkolu Miejskim Nr 2 Integracyjnym w Iławie ul. Kasprowicza 3
Nazwa jednostki
Urząd Miasta Iławy
Adres
Zobacz
Lp: 14
Data publikacji
2019-10-21 14:19:22
Numer
XIII/130/19
Tytuł
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XIII/130/19 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nazwa jednostki
Urząd Miasta Iławy
Adres
Zobacz
Lp: 15
Data publikacji
2019-10-21 13:16:50
Numer
180/19
Tytuł
Zarządzenie Nr _180_19 Wójta Gminy Lubawa z dnia 21 października 2019 r w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 16
Data publikacji
2019-10-21 12:51:05
Numer
368/2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 368/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 17
Data publikacji
2019-10-21 12:11:21
Numer
373/2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 373/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 21 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia procedury postępowania w przypadku niewykonywania obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących gospodarki wodno-ściekowej
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 18
Data publikacji
2019-10-21 11:02:19
Numer
IX/157/19
Tytuł
w spawie ustanowienia Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Jezioro Skiertąg"
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 19
Data publikacji
2019-10-21 10:57:15
Numer
IX/151/19 - IX/156/19
Tytuł
w sprawie gospodarki nieruchomościami
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 20
Data publikacji
2019-10-21 10:53:52
Numer
IX/150/19
Tytuł
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie Osiedla nr 3 Kolonia Warszawska.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji