ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 1
Data publikacji
2020-04-08 09:34:28
Numer
50/2020
Tytuł
W sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 2
Data publikacji
2020-04-08 09:30:45
Numer
47/2020
Tytuł
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 3
Data publikacji
2020-04-08 09:26:26
Numer
49/2020
Tytuł
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 4
Data publikacji
2020-04-08 09:20:48
Numer
46/2020
Tytuł
W sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Piecki za 2019 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 5
Data publikacji
2020-04-07 14:26:13
Numer
27/2020
Tytuł
o zmianie Zarządzenia Nr 79/2019 Starosty Kętrzyńskiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji zapewniającej ochronę przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie wraz z opisem środków technicznych i organizacyjnych stosowanych w jednostce.
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 6
Data publikacji
2020-04-07 10:57:01
Numer
51/330/2020
Tytuł
w sprawie przyjęcia sprawozdania Zaborskiego Towarzystwa Naukowego w Brusach, któremu zlecono realizację zadania publicznego
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz
Lp: 7
Data publikacji
2020-04-07 10:54:14
Numer
51/329/2020
Tytuł
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego za 2019 r.
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz
Lp: 8
Data publikacji
2020-04-07 10:53:08
Numer
555/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 555/2020 Burmistrza Nidzicy z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 9
Data publikacji
2020-04-06 22:01:45
Numer
31/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Wydminy z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 10
Data publikacji
2020-04-06 14:48:01
Numer
26/2020
Tytuł
w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się COVID-19
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 11
Data publikacji
2020-04-06 14:44:49
Numer
25/2020
Tytuł
w sprawie powołania Komisji ds. odbioru zadania inwestycyjnego pn: ,, Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 16+361 w msc. Prosna na rzece Guber"
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 12
Data publikacji
2020-04-06 14:30:24
Numer
24/2020
Tytuł
w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie jednolitych zasad i wzorów szaty graficznej blankietów korespondencyjnych
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 13
Data publikacji
2020-04-06 14:23:39
Numer
23/2020
Tytuł
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 76/2017 Starosty Kętrzyńskiego z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz ustaleni Regulaminu Pracy.
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 14
Data publikacji
2020-04-03 13:25:28
Numer
Zarządzenie 133/2020
Tytuł
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Czarne
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 15
Data publikacji
2020-04-03 12:28:10
Numer
Zarządzenie 132/2020
Tytuł
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 16
Data publikacji
2020-04-02 14:46:30
Numer
554/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 554/2020 Burmistrza Nidzicy z dnia 2 kwietnia 202 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 17
Data publikacji
2020-04-02 14:03:42
Numer
43/2020
Tytuł
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 18
Data publikacji
2020-04-02 13:31:00
Numer
Uchwała Zarządu VIII/10/2020
Tytuł
Uchwała Zarządu Nr VIII/10/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin "Barcja" za 2019 rok.
Nazwa jednostki
Związek Gmin Barcja
Adres
Zobacz
Lp: 19
Data publikacji
2020-04-02 13:27:02
Numer
Uchwała Zarządu VIII/9/2020
Tytuł
Uchwała Zarządu Nr VIII/9/2020 w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin "Barcja" na lata 2019-2022 za 2019 rok.
Nazwa jednostki
Związek Gmin Barcja
Adres
Zobacz
Lp: 20
Data publikacji
2020-04-02 11:26:40
Numer
502/2020
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na zmniejszenie wysokości czynszu dzierżawnego za miesiąc marzec 2020 r. do 1/2 kwoty netto określonej w umowie dzierżawy oraz odstąpienie od pobierania czynszu dzierżawnego za kolejne miesiące 2020 r. za dzierżawę pomieszczenia kuchni oraz pomieszczeń pomocniczych znajdujących się w budynku będącym w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji