ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 1
Data publikacji
2021-08-04 15:49:52
Numer
53/2021
Tytuł
w sprawie: zbycia mienia komunalnego.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 2
Data publikacji
2021-08-04 11:28:33
Numer
4/2021
Tytuł
w sprawie Planu Działania w zakresie obrony cywilnej Wójta Gminy Sorkwity- Szefa Obrony Cywilnej Gminy na rok 2021
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 3
Data publikacji
2021-08-04 11:19:22
Numer
52/2021
Tytuł
w sprawie zmiany zarządzenia nr 49/2021 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 4
Data publikacji
2021-08-04 10:06:13
Numer
0050.69.2021
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.69.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 5
Data publikacji
2021-08-03 13:27:38
Numer
XXXIII/219/2021
Tytuł
w sprawie delegowania radnych do udziału w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powołanej przez Starostę Nowomiejskiego
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz
Lp: 6
Data publikacji
2021-08-03 13:17:47
Numer
XXXIII/218/2021
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego Nr 218 w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim na czas nieoznaczony
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz
Lp: 7
Data publikacji
2021-08-03 13:13:54
Numer
XXXIII/217/2021
Tytuł
w sprawie zatwierdzenia projektu pilotażowego pt. „Modułowe Wsparcie Dla Młodych” finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektów pilotażowych pod nazwą „Nowe spojrzenie – nowe możliwości”
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz
Lp: 8
Data publikacji
2021-08-03 13:10:57
Numer
XXXIII/216/2021
Tytuł
w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XXV/160/2020 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2021 r. ze zm.
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz
Lp: 9
Data publikacji
2021-08-03 13:07:19
Numer
XXXIII/215/2021
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/159/2020 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu nowomiejskiego na lata 2021 – 2034 ze zm.
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz
Lp: 10
Data publikacji
2021-08-03 10:59:25
Numer
5/2021
Tytuł
w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w Gminie Sorkwity w 2021 roku.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 11
Data publikacji
2021-08-03 08:51:44
Numer
1053/2021
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 1053/2021 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 12
Data publikacji
2021-08-02 21:22:55
Numer
77/2021
Tytuł
Zarządzenie Nr 77/2021 Wójta Gminy Wydminy z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 13
Data publikacji
2021-08-02 15:58:29
Numer
47/2021
Tytuł
w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów przeznaczonych na postawienie namiotu cyrkowego.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 14
Data publikacji
2021-08-02 15:54:36
Numer
41/2021
Tytuł
w sprawie: powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sorkwity.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 15
Data publikacji
2021-08-02 15:45:04
Numer
31/2021
Tytuł
w sprawie: powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sorkwity w drodze przetargu ograniczonego
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 16
Data publikacji
2021-08-02 15:44:29
Numer
857/2021
Tytuł
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kętrzyńskiego przed Krajową Izbą Odwoławczą
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 17
Data publikacji
2021-08-02 15:41:18
Numer
25/2021
Tytuł
w sprawie: powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sorkwity.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 18
Data publikacji
2021-08-02 15:36:48
Numer
39/2021
Tytuł
w sprawie: powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sorkwity w drodze przetargu ograniczonego
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 19
Data publikacji
2021-08-02 15:31:28
Numer
46/2021
Tytuł
w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Sorkwity nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa - Agencja Nieruchomości Rolnych.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 20
Data publikacji
2021-08-02 15:26:15
Numer
856/2021
Tytuł
w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych oraz udzielenia pełnomocnictwa Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego do wykonania pomocniczych działań zakupowych wspierających Powiat Kętrzyński w organizacji postępowań o udzielenie zamówienia: Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1737N Dr. nr 1618N - Koczarki - Krzyżany w km 2+715 do km 3+206
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji