ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 1
Data publikacji
2021-10-26 15:13:16
Numer
OR.120.22.2021
Tytuł
w sprawie systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 2
Data publikacji
2021-10-26 15:08:07
Numer
OR.120.21.2021
Tytuł
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w Starostwie Powiatowym w Turku
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 3
Data publikacji
2021-10-26 15:00:34
Numer
OR.120.20.2021
Tytuł
w sprawie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 4
Data publikacji
2021-10-26 14:00:44
Numer
123/2021
Tytuł
W sprawie udzielenia kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu mieniem gminy.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 5
Data publikacji
2021-10-26 13:58:48
Numer
122/2021
Tytuł
W sprawie udzielenia kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 6
Data publikacji
2021-10-26 11:33:55
Numer
121/2021
Tytuł
W sprawie powołania komisji przetargowej
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 7
Data publikacji
2021-10-26 07:54:36
Numer
Zarządzenie 325/2021
Tytuł
w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej rocznej w Urzędzie Gminy Dubeninki
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 8
Data publikacji
2021-10-25 15:14:25
Numer
0050.64.2021
Tytuł
w sprawie określenia formy i sposobu konsultowania Rocznego programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Lubominie
Adres
Zobacz
Lp: 9
Data publikacji
2021-10-25 14:44:04
Numer
905/2021
Tytuł
w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukasińskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 10
Data publikacji
2021-10-25 14:44:04
Numer
904/2021
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu sali gimnastycznej pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 11
Data publikacji
2021-10-25 14:44:04
Numer
903/2021
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu sali dydaktycznej pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 12
Data publikacji
2021-10-25 14:44:04
Numer
902/2021
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzchni pod automaty vendingowe w budynku głównym szkoły będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 13
Data publikacji
2021-10-25 14:44:04
Numer
901/2021
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia sali gimnastycznej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 14
Data publikacji
2021-10-22 19:07:32
Numer
Zarządzenie 324/2021
Tytuł
w sprawie powołania Zespołu do opracowania „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Dubeninki w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 15
Data publikacji
2021-10-22 14:47:16
Numer
OR.0050.109.2021
Tytuł
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrówno za III kwartał 2021 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 16
Data publikacji
2021-10-22 13:35:51
Numer
XL/339/2021
Tytuł
w sprawie przedłużenia terminu do załatwienia skarg na działania Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 17
Data publikacji
2021-10-22 13:16:18
Numer
XL/338/2021
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 18
Data publikacji
2021-10-22 13:16:12
Numer
120/2021
Tytuł
W sprawie powołania komisji przetargowej
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 19
Data publikacji
2021-10-22 13:10:43
Numer
XL/337/2021
Tytuł
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021 - 2035
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 20
Data publikacji
2021-10-22 12:58:24
Numer
XL/336/2021
Tytuł
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2022
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji