ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2019-08-20 14:38:24 276/2019 w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie Starostwo Powiatowe w Kętrzynie Zobacz
2 2019-08-20 14:37:00 275/2019 w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie Starostwo Powiatowe w Kętrzynie Zobacz
3 2019-08-20 14:35:41 274/2019 w sprawie powołania Komisji Kontroli i Odbioru do przeprowadzenia czynności kontrolnych i odbiorowych wynikających z umowy nr GKN.U.35.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w przedmiocie "Baza danych GESUT" w ramach projektu pn. "Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego" (część 2, część 3, część4 oraz część 5) Starostwo Powiatowe w Kętrzynie Zobacz
4 2019-08-20 14:32:05 273/2019 w sprawie powołania Komisji Kontroli i Odbioru do przeprowadzenia czynności kontrolnych i odbiorowych wynikających z umowy nr GKN.U.33.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w przedmiocie "Baza danych GESUT" w ramach projektu pn. "Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego" (część 1 oraz część 6) Starostwo Powiatowe w Kętrzynie Zobacz
5 2019-08-20 14:28:48 70/2019 ZARZĄDZENIE Nr 70/2019 Wójta Gminy Wydminy z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Pańska Wola Urząd Gminy Wydminy Zobacz
6 2019-08-20 14:25:50 272/2019 w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723N na odcinku Srokowski Dwór - Bajory Małe - Etap II" Starostwo Powiatowe w Kętrzynie Zobacz
7 2019-08-20 14:18:27 271/2019 w sprawie upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego w Kętrzynie do dokonywania wpisów, zmian oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Powiat Kętrzyński Starostwo Powiatowe w Kętrzynie Zobacz
8 2019-08-20 14:16:33 270/2019 w sprawie wyrażenia zgody na spłatę raty kapitałowo-odsetkowej kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie Starostwo Powiatowe w Kętrzynie Zobacz
9 2019-08-20 14:15:00 269/2019 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie Zobacz
10 2019-08-20 14:13:54 69/2019 ZARZĄDZENIE Nr 69/2019 Wójta Gminy Wydminy z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Orłowo Urząd Gminy Wydminy Zobacz
11 2019-08-20 14:13:45 268/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019 - 2034 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie Zobacz
12 2019-08-20 14:12:13 112/2019 W sprawie powołania komisji przetargowej Urząd Gminy Piecki Zobacz
13 2019-08-20 14:03:59 68/2019 Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Wydminy z dnia 19 sierpnia 2019 r.w sprawie sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Wydminy Urząd Gminy Wydminy Zobacz
14 2019-08-20 13:03:14 XI/61/2019 w sprawie: zmian budżetu gminy Łukta na rok 2019 r. Urząd Gminy Łukta Zobacz
15 2019-08-20 12:57:23 XI/60/2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkami gospodarczymi oznaczonej w ewidencji geodezyjnej nr 252/2, położonej w miejscowości Łukta, gmina Łukta, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Urząd Gminy Łukta Zobacz
16 2019-08-20 12:55:51 XI/59/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej nr 182/5, położonej w miejscowości i obrębie GLĘDY, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Urząd Gminy Łukta Zobacz
17 2019-08-20 12:54:40 XI/58/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy tej samej nieruchomości na okres 3 lat. Urząd Gminy Łukta Zobacz
18 2019-08-20 12:45:43 PN.4131.451.2019 Rozstrzygnięcie nadzorcze - X/57/2019 Urząd Gminy Łukta Zobacz
19 2019-08-20 12:42:18 X/57/2019 w sprawie podziału Sołectwa Ramoty Urząd Gminy Łukta Zobacz
20 2019-08-20 11:16:56 134/2019 Zarządzenie Nr _134_2019 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 sierpnia 2019 r w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego Urząd Gminy Lubawa Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu