ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 1
Data publikacji
2021-05-06 14:58:41
Numer
47/2021
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 47/2021 Wójta Gminy Wydminy z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 2
Data publikacji
2021-05-06 12:15:50
Numer
OR.0050.47.2021
Tytuł
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 3
Data publikacji
2021-05-06 12:11:01
Numer
OR.0050.45.2021
Tytuł
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 4
Data publikacji
2021-05-06 12:05:26
Numer
OR.0050.46.2021
Tytuł
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 5
Data publikacji
2021-05-06 11:57:30
Numer
OR.0050.33.2021
Tytuł
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 6
Data publikacji
2021-05-06 11:28:41
Numer
XXII/148/21
Tytuł
Uchwała Nr XXII/148/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa w obrębie geodezyjnym Grabowo – PU
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 7
Data publikacji
2021-05-06 11:28:40
Numer
XXII/150/21
Tytuł
Uchwała Nr XXII/150/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa w obrębie geodezyjnym Targowisko
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 8
Data publikacji
2021-05-06 11:28:40
Numer
XXII/149/21
Tytuł
Uchwała Nr XXII/149/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa w obrębie geodezyjnym Grabowo – na północ i południe od istniejącego zakładu produkcyjnego
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 9
Data publikacji
2021-05-06 11:28:39
Numer
XXII/152/21
Tytuł
Uchwała Nr XXII/152/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 10
Data publikacji
2021-05-06 11:28:39
Numer
XXII/151/21
Tytuł
Uchwała Nr XXII/151/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 11
Data publikacji
2021-05-06 10:34:12
Numer
OR.0050.35.2021
Tytuł
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 12
Data publikacji
2021-05-06 10:30:14
Numer
OR.0050.32.2021
Tytuł
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 13
Data publikacji
2021-05-06 10:22:47
Numer
OR.0050.21.2021
Tytuł
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy gruntu w miejscowości Osiekowo, gm. Dabrówno na okres do 3 lat.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 14
Data publikacji
2021-05-06 10:18:00
Numer
OR.0050.15.2021
Tytuł
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrówno w roku 2021.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 15
Data publikacji
2021-05-06 10:11:07
Numer
OR.0050.37.2021
Tytuł
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 16
Data publikacji
2021-05-06 10:10:24
Numer
OR.0050.24.2021
Tytuł
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 17
Data publikacji
2021-05-06 09:44:53
Numer
958/2021
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 958/2021 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 18
Data publikacji
2021-05-06 08:58:20
Numer
OR.0050.55.2021
Tytuł
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Dąbrówno w 2021 roku.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 19
Data publikacji
2021-05-06 07:36:56
Numer
0050.29.2021
Tytuł
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Lubominie.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Lubominie
Adres
Zobacz
Lp: 20
Data publikacji
2021-05-06 07:34:14
Numer
0050.28.2021
Tytuł
w sprawie ustalenia Regulaminu Przyznawania Nagrody Rocznej Kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Lubominie
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji