ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2019-04-19 23:57:01 44/2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia ruchomego. Urząd Gminy w Barcianach Zobacz
2 2019-04-19 10:15:57 168/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Starostwo Powiatowe w Kętrzynie Zobacz
3 2019-04-19 10:12:41 167/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 11.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego w 2019 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów" Starostwo Powiatowe w Kętrzynie Zobacz
4 2019-04-19 10:08:29 166/2019 w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych oraz udzielenia pełnomocnictwa Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego do wykonania pomocniczych działań zakupowych wspierających Powiat Kętrzyński w organizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 11.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego w 2019 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów" Starostwo Powiatowe w Kętrzynie Zobacz
5 2019-04-19 10:03:00 165/2019 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie Zobacz
6 2019-04-19 10:01:25 164/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Kętrzyńskiego za 2018 rok Starostwo Powiatowe w Kętrzynie Zobacz
7 2019-04-19 09:59:25 163/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie Starostwo Powiatowe w Kętrzynie Zobacz
8 2019-04-19 09:57:47 196/2019 Zarządzenie Nr 196/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie zwiększenia wysokości stypendium szkolnego przypadającego na jednego ucznia w roku szkolnym 2018/2019 oraz terminu jego wypłaty. Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
9 2019-04-19 08:42:48 195/2019 Zarządzenie Nr 195/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie w Urzędzie Miejskim w Nidzicy: procedur kontroli finansowej, instrukcji gospodarki kasowej i drukami ścisłego zarachowania, instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat oraz procedur postępowania przy udzielaniu ulg podatkowych i niepodatkowych, za wyjątkiem ulg w zakresie należności cywilnoprawnych Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
10 2019-04-18 23:33:33 47/2019 w sprawie: przeznaczenia do wynajmu lokalu użytkowego w budynku położonym na działce oznaczonej wg ewidencji gruntów Nr 127/4 w Barcianach, ulica Piotrowskiego 1. Urząd Gminy w Barcianach Zobacz
11 2019-04-18 12:52:06 48/2019 W sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Piecki. Urząd Gminy Piecki Zobacz
12 2019-04-18 10:24:30 194/2019 Zarządzenie Nr 194/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału wewnętrznych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Nidzicy na stanowiska pracy Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
13 2019-04-18 09:06:37 34/2019 W sprawie powołania składu komisji i określenia wzorów druków dla realizacji zadania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Urząd Gminy Srokowo Zobacz
14 2019-04-18 07:56:38 35/2019 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. Urząd Gminy Srokowo Zobacz
15 2019-04-17 14:32:38 13/112/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego powiatu nowomiejskiego za 2018 r. Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Zobacz
16 2019-04-17 14:28:00 13/111/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomościami oznaczonymi działkami nr 161/1 obręb Lipinki oraz nr 204 i nr 210/4 obręb Łąkorz na cele budowlane Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Zobacz
17 2019-04-17 14:25:09 13/110/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. C.K Norwida w Nowym Mieście Lubawskim umowy użyczenia z Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji na kolejne lata Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Zobacz
18 2019-04-17 14:22:56 13/109/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomościami oznaczonymi działką nr 241 oraz nr 246/3 obręb Ostrowite na cele budowlane Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Zobacz
19 2019-04-17 14:09:53 13/108/2019 w sprawie akceptacji przystąpienia do projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo – Truszczyny – Dębień przez wieś Zwiniarz” Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Zobacz
20 2019-04-17 14:06:49 13/107/2019 w sprawie akceptacji przystąpienia do projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) – Krotoszyny – Szwarcenowo – droga powiatowa 1333N na odcinku Łąkorek – Łąkorz” Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu