ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 1
Data publikacji
2019-12-06 16:07:27
Numer
105/2019
Tytuł
w sprawie: powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Sorkwity”.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 2
Data publikacji
2019-12-06 14:17:33
Numer
XIX/236/2019
Tytuł
Uchwała Nr XIX/236/2019 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia zasad obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne, będących własnością Gminy Nidzica
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 3
Data publikacji
2019-12-06 14:14:02
Numer
XI/65/19
Tytuł
Uchwała Nr XI/65/19 Rady Gminy Lubawa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2019-2025
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 4
Data publikacji
2019-12-06 14:10:37
Numer
152/2019
Tytuł
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz w sprawie określenia regulaminu pracy komisji.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 5
Data publikacji
2019-12-06 13:47:12
Numer
416/2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 416/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów oraz opłaty za bezumowne korzystanie z gruntów stanowiących własność Gminy Nidzica
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 6
Data publikacji
2019-12-06 12:42:57
Numer
148/2019
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie Gminy Barciany na 2019 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 7
Data publikacji
2019-12-06 12:16:39
Numer
92/2019
Tytuł
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Srokowo na rok 2020
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Srokowo
Adres
Zobacz
Lp: 8
Data publikacji
2019-12-06 12:05:06
Numer
168/2019
Tytuł
W sprawie zmiany Zarządzenia nr 12/2019 r. Wójta Gminy Piecki z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 9
Data publikacji
2019-12-06 11:03:57
Numer
198/2019
Tytuł
Zarządzenie Nr _198_19 Wójta Gminy Lubawa z dnia 2 grudnia 2019 r w sprawie powołania członków komisji konkursowej
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 10
Data publikacji
2019-12-06 09:49:38
Numer
402/2019
Tytuł
w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonej o obrębie 2, miasto Reszel, oznaczonej jako działka nr 76/32, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OL1K/000018040/0
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 11
Data publikacji
2019-12-06 09:46:06
Numer
401/2019
Tytuł
w sprawie zasad obciążania nieruchomości będących własnością Powiatu Kętrzyńskiego ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz określenia wysokości stawek z tytułu obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości będących własnością Powiatu Kętrzyńskiego w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 12
Data publikacji
2019-12-06 09:35:16
Numer
400/2019
Tytuł
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kętrzyńskiego na rzecz Gminy Miejskiej Kętrzyn, za cenę niższą niż wartość rynkowa
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 13
Data publikacji
2019-12-06 09:30:32
Numer
399/2019
Tytuł
w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania pn. "Remont mostu przez rzekę Guber w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 4+841 koło miejscowości Krelikiejmy"
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 14
Data publikacji
2019-12-06 09:27:30
Numer
398/2019
Tytuł
w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania pn. "Przebudowa zatoki postojowej przy ul. Szkolnej w Srokowie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1711N"
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 15
Data publikacji
2019-12-06 09:23:02
Numer
397/2019
Tytuł
w sprawie przyjęcia sprawozdania Ludowego Klubu Sportowego "Niedźwiedź" z wykonania zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 16
Data publikacji
2019-12-06 09:19:30
Numer
396/2019
Tytuł
w sprawie przyjęcia sprawozdania Stowarzyszenia Oświatowo - Kulturalnego Gminy Kętrzyn z wykonania zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 17
Data publikacji
2019-12-06 09:15:25
Numer
395/2019
Tytuł
w sprawie przyjęcia sprawozdania Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Wilczek" z wykonania zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 18
Data publikacji
2019-12-06 09:04:13
Numer
394/2019
Tytuł
w sprawie przyjęcia sprawozdania Archidiecezji Warmińskiej Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu z wykonania zadania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa kulturowego
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 19
Data publikacji
2019-12-06 08:58:49
Numer
393/2019
Tytuł
w sprawie przekazania środków trwałych i pozostałych środków trwałych
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 20
Data publikacji
2019-12-06 08:50:52
Numer
392/2019
Tytuł
w sprawie przekazania środków trwałych i pozostałych środków trwałych
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji