ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 1
Data publikacji
2020-11-27 14:54:52
Numer
XXVIII/245/2020
Tytuł
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2020 - 2035
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 2
Data publikacji
2020-11-27 14:53:37
Numer
XXVIII/244/2020
Tytuł
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 3
Data publikacji
2020-11-27 14:52:20
Numer
XXVIII/243/2020
Tytuł
w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z przeprowadzonej kontroli w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 4
Data publikacji
2020-11-27 14:50:18
Numer
XXVIII/242/2020
Tytuł
w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z przeprowadzonej kontroli dochodów i wydatków Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2020 roku
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 5
Data publikacji
2020-11-27 14:48:28
Numer
XXVIII/241/2020
Tytuł
w sprawie powierzenia przez Powiat Kętrzyński zadania publicznego polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej położonych na terenie miasta Reszel
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 6
Data publikacji
2020-11-27 14:46:26
Numer
XXVIII/240/2020
Tytuł
w sprawie ustalenia trybu i zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się uczelni na kierunku lekarskim
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 7
Data publikacji
2020-11-27 14:44:43
Numer
XXVIII/239/2020
Tytuł
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kętrzyński
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 8
Data publikacji
2020-11-27 14:41:18
Numer
XXVIII/238/2020
Tytuł
w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021"
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 9
Data publikacji
2020-11-27 14:38:40
Numer
XXVIII/237/2020
Tytuł
w sprawie ustalenia na obszarze powiatu kętrzyńskiego opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2021 roku
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 10
Data publikacji
2020-11-27 14:35:24
Numer
XXVIII/236/2020
Tytuł
w sprawie wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego obowiązujących w 2021 roku
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 11
Data publikacji
2020-11-27 14:31:39
Numer
XXVIII/235/2020
Tytuł
w sprawie zmian w statucie Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 12
Data publikacji
2020-11-27 14:28:52
Numer
XXVIII/234/2020
Tytuł
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/186/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2020 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 13
Data publikacji
2020-11-27 08:43:40
Numer
700/2020
Tytuł
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kętrzyńskiego w 2021 roku
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 14
Data publikacji
2020-11-27 08:43:40
Numer
699/2020
Tytuł
w sprawie przekazana środków trwałych
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 15
Data publikacji
2020-11-27 08:43:40
Numer
698/2020
Tytuł
w sprawie przekazana środków trwałych
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 16
Data publikacji
2020-11-27 08:43:40
Numer
697/2020
Tytuł
w sprawie przekazania środków trwałych
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 17
Data publikacji
2020-11-27 08:43:40
Numer
696/2020
Tytuł
w sprawie częściowego pokrycia ujemnej wartości wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za 2019 r.
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 18
Data publikacji
2020-11-27 06:54:56
Numer
62/2020
Tytuł
zmieniające Zarządzenie Nr 38 Starosty Kętrzyńskiego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kętrzynie.
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 19
Data publikacji
2020-11-26 15:16:53
Numer
Zarządzenie 215/2020
Tytuł
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 20
Data publikacji
2020-11-26 15:14:07
Numer
777/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 777/2020 Burmistrza Nidzicy z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przekazania Sołectwu Napiwoda składników mienia Gminy
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji