ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 1
Data publikacji
2021-02-25 11:30:28
Numer
25/2021
Tytuł
W sprawie zmiany Zarządzenia nr 168/2019 r. Wójta Gminy Piecki z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 2
Data publikacji
2021-02-25 09:52:49
Numer
879/2021
Tytuł
Zarządzenie Nr 879/2021 Burmistrza Nidzicy z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad używania flagi państwowej oraz flagi Unii Europejskiej w Urzędzie Miejskim w Nidzicy oraz gminnych jednostkach organizacyjnych
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 3
Data publikacji
2021-02-24 17:41:28
Numer
OR.0050.23.2021
Tytuł
w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na wykonywanie zadań publicznych na terenie gminy Dąbrówno w 2021 roku.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 4
Data publikacji
2021-02-24 17:31:20
Numer
OR.0050.22.2021
Tytuł
w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na wykonywanie zadań publicznych na terenie gminy Dąbrówno w 2021 roku.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 5
Data publikacji
2021-02-24 17:29:28
Numer
OR.0050.17.2021
Tytuł
w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu „Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych Gminy Dąbrówno” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 6
Data publikacji
2021-02-24 16:53:36
Numer
14/2021
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 14/2021 Wójta Gminy Wydminy z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza wartość 130.000,00 zł, udzielanych przez Gminę Wydminy oraz ustalenia Regulaminu pracy Komisji Przetargowej.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 7
Data publikacji
2021-02-24 14:56:15
Numer
Zarządzenie 242/2021
Tytuł
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 8
Data publikacji
2021-02-24 13:10:30
Numer
13/2021
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 13/2021 Wójta Gminy Wydminy z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Wydminy w 2021 roku.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 9
Data publikacji
2021-02-24 11:22:45
Numer
878/2021
Tytuł
Zarządzenie Nr 878/2021 Burmistrza Nidzicy z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach w przypadku jego nieobecności
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 10
Data publikacji
2021-02-24 10:59:43
Numer
0050.23.2021
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.23.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie upoważnienia pracownika do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Małdyty.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 11
Data publikacji
2021-02-24 09:24:23
Numer
0050.24.2021
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.24.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów EDICTA w Urzędzie Gminy Małdyty.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 12
Data publikacji
2021-02-24 09:08:43
Numer
386/2021
Tytuł
Zarządzenie Nr 386/2021 Wójta Gminy Lubawa z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej z terenu Gminy Lubawa
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 13
Data publikacji
2021-02-24 08:03:18
Numer
XXVIII/174/2021
Tytuł
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 14
Data publikacji
2021-02-24 08:03:18
Numer
XXVIII/173/2021
Tytuł
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły w Gawlikach Wielkich.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 15
Data publikacji
2021-02-24 08:03:18
Numer
XXVIII/172/2021
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Północ” Sp. z o.o.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 16
Data publikacji
2021-02-24 08:03:18
Numer
XXVIII/171/2021
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Północ” sp. z o.o.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 17
Data publikacji
2021-02-24 08:03:18
Numer
XXVIII/170/2021
Tytuł
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 18
Data publikacji
2021-02-24 08:03:18
Numer
XXVIII/169/2021
Tytuł
w sprawie nadania statutu samorządowej jednostce organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Gminy Wydminy”.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 19
Data publikacji
2021-02-24 08:03:18
Numer
XXVIII/168/2021
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2021r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 20
Data publikacji
2021-02-24 08:03:18
Numer
XXVIII/167/2021
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wydmin na lata 2021-2037.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji