ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 181
Data publikacji
2021-10-13 12:35:31
Numer
OR.0050.88.2021
Tytuł
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy gruntu w miejscowość Dąbrówno, gm. Dąbrówno na okres do 3 lat.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 182
Data publikacji
2021-10-13 12:26:40
Numer
OR.0050.96.2021
Tytuł
w sprawie wyboru formy przetargu sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Leszcz.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 183
Data publikacji
2021-10-13 11:51:20
Numer
1111/2021
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 1111/2021 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 13 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 184
Data publikacji
2021-10-13 11:19:19
Numer
OR.0050.98.2021
Tytuł
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 185
Data publikacji
2021-10-13 11:12:04
Numer
OR.0050.101.2021
Tytuł
w sprawie poziomu szczegółowości sporządzania planów finansowych na 2022 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 186
Data publikacji
2021-10-13 11:11:59
Numer
OR.0050.104.2021
Tytuł
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finasowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówno w 2021 roku oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 187
Data publikacji
2021-10-13 09:35:50
Numer
XXXV/271/21
Tytuł
Uchwała Nr XXXV/271/21 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 września 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Miastu Giżycko
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 188
Data publikacji
2021-10-13 09:35:50
Numer
XXXV/270/21
Tytuł
Uchwała Nr XXXV/270/21 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 września 2021r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn 2021-2027.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 189
Data publikacji
2021-10-13 09:35:50
Numer
XXXV/269/21
Tytuł
Uchwała Nr XXXV/269/21 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 września 2021r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2021 r.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 190
Data publikacji
2021-10-13 09:35:50
Numer
XXXV/268/21
Tytuł
Uchwała Nr XXXV/268/21 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 września 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryn na nieruchomość należącą do osoby fizycznej.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 191
Data publikacji
2021-10-13 08:15:16
Numer
0050.78.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.78.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2019 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 192
Data publikacji
2021-10-13 08:11:29
Numer
0050.83.2021
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.83.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 8 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Małdytach.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 193
Data publikacji
2021-10-13 08:07:49
Numer
0050.82.2021
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.82.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 8 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta Gminy Małdyty ds. Rodziny.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 194
Data publikacji
2021-10-13 08:04:18
Numer
0050.80.2021
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.80.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 8 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Małdytach.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 195
Data publikacji
2021-10-13 07:06:02
Numer
OR.0050.100.2021
Tytuł
w sprawie założeń, zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu na 2022 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 196
Data publikacji
2021-10-12 18:27:16
Numer
98/2021
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 98/2021 Wójta Gminy Wydminy z dnia 12 października 2021 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji oraz sposobu jej realizacji i kontroli wykonania zlecenia na podstawie art.15zzm. ustawy z dnia 2 marca 2020r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowych.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 197
Data publikacji
2021-10-12 15:22:09
Numer
1109/2021
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 1109/2021 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 11 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie w Urzędzie Miejskim w Nidzicy: procedur kontroli finansowej, instrukcji gospodarki kasowej i drukami ścisłego zarachowania, instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat oraz procedur postępowania przy udzielaniu ulg podatkowych i niepodatkowych, za wyjątkiem ulg w zakresie należności cywilnoprawnych
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 198
Data publikacji
2021-10-12 14:35:07
Numer
1110/2021
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 1110/2021 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 11 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Nidzicy za rok 2021
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 199
Data publikacji
2021-10-12 13:48:30
Numer
Zarządzenie 323/2021
Tytuł
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 200
Data publikacji
2021-10-12 13:44:04
Numer
Zarządzenie 322/2021
Tytuł
w sprawie niewykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Pluszkiejmy
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji