ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 181
Data publikacji
2021-06-02 10:57:39
Numer
0050.57.2021
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.57.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Małdyty przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 182
Data publikacji
2021-06-02 10:45:50
Numer
0050.55.2021
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.55.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Małdyty.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 183
Data publikacji
2021-06-02 10:18:11
Numer
993/2021
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 993/2021 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 2 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału wewnętrznych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Nidzicy na stanowiska pracy
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 184
Data publikacji
2021-06-02 10:17:55
Numer
987/2021
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 987/2021 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 185
Data publikacji
2021-06-01 13:10:25
Numer
991/2021
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 991/2021 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 186
Data publikacji
2021-05-31 20:02:37
Numer
XXXI/203/2021
Tytuł
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim wotum zaufania
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz
Lp: 187
Data publikacji
2021-05-31 20:02:34
Numer
XXIX/212/2021
Tytuł
w sprawie rozpatrzenia petycji
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 188
Data publikacji
2021-05-31 19:59:33
Numer
XXXI/207/2021
Tytuł
w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XXV/160/2020 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2021 r. ze zm.
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz
Lp: 189
Data publikacji
2021-05-31 19:58:47
Numer
XXIX/211/2021
Tytuł
W sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sorkwity na lata 2021-2027.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 190
Data publikacji
2021-05-31 19:54:33
Numer
XXIX/210/2021
Tytuł
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2021 r. uchwalonego uchwałą Nr XXIV/168/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 191
Data publikacji
2021-05-31 19:54:04
Numer
XXXI/206/2021
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/159/2020 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu nowomiejskiego na lata 2021 – 2034 ze zm.
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz
Lp: 192
Data publikacji
2021-05-31 16:49:33
Numer
53/2021
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 53/2021 Wójta Gminy Wydminy z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Wydminy za 2020 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 193
Data publikacji
2021-05-31 15:25:07
Numer
990/2021
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 990/2021 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 194
Data publikacji
2021-05-31 15:25:03
Numer
989/2021
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 989/2021 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 195
Data publikacji
2021-05-31 15:25:00
Numer
988/2021
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 988/2021 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 196
Data publikacji
2021-05-31 14:27:32
Numer
822/2021
Tytuł
w sprawie ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wysokości środków finansowych na realizację Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2022
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 197
Data publikacji
2021-05-31 14:27:32
Numer
821/2021
Tytuł
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za rok 2020
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 198
Data publikacji
2021-05-31 14:27:32
Numer
820/2021
Tytuł
w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej w Kętrzynie
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 199
Data publikacji
2021-05-31 14:27:32
Numer
819/2021
Tytuł
w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych oraz udzielenia pełnomocnictwa Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego do wykonania pomocniczych działań zakupowych wspierających Powiat Kętrzyński w organizacji postępowań o udzielenie zamówienia: Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1737N Dr. nr 1618N Koczarki-Krzyżany
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 200
Data publikacji
2021-05-31 13:40:48
Numer
984/2021
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 984/2021 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wprowadzania w życie zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ujmowania w ewidencji księgowej przez Urząd Miejski w Nidzicy zadania rocznego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki- Borowy Młyn”, współfinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji