ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 181
Data publikacji
2020-11-05 08:51:43
Numer
753/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 753/2020 Burmistrza Nidzicy z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 182
Data publikacji
2020-11-05 08:50:00
Numer
679/2020
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 183
Data publikacji
2020-11-05 08:50:00
Numer
678/2020
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 184
Data publikacji
2020-11-05 08:50:00
Numer
677/2020
Tytuł
w sprawie upoważnienia do realizacji projektu pt.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 185
Data publikacji
2020-11-05 08:50:00
Numer
676/2020
Tytuł
w sprawie udzielenia opinii w przedmiocie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi stanowiącej własność Gminy Kętrzyn: działka nr 81, obręb Karolewo, gmina Kętrzyn oraz działka nr 95, obręb Karolewo, gmina Kętrzyn
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 186
Data publikacji
2020-11-05 08:50:00
Numer
675/2020
Tytuł
w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 187
Data publikacji
2020-11-05 08:50:00
Numer
674/2020
Tytuł
w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N na odcinku Dłużec Wielki - droga nr 1981N (km 0+000 do km 3+500)
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 188
Data publikacji
2020-11-05 08:50:00
Numer
673/2020
Tytuł
w sprawie ogłoszenia „Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kętrzyńskiego w 2021 roku”
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 189
Data publikacji
2020-11-05 08:49:59
Numer
680/2020
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 190
Data publikacji
2020-11-05 08:41:07
Numer
Zarządzenie 205/2020
Tytuł
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 191
Data publikacji
2020-11-05 08:32:43
Numer
Zarządzenie 204/2020
Tytuł
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 192
Data publikacji
2020-11-05 08:32:25
Numer
353/20
Tytuł
Zarządzenie Nr 353/20 Wójta Gminy Lubawa z dnia 29.10.2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 193
Data publikacji
2020-11-05 08:16:57
Numer
352/20
Tytuł
Zarządzenie Nr 352/20 Wójta Gminy Lubawa z dnia 27.10.2020 roku w sprawie wprowadzenia usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wprowadzenia Regulaminu użytkownika usług świadczonych drogą elektroniczną
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 194
Data publikacji
2020-11-05 08:06:43
Numer
XXV/282/20
Tytuł
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXV/282/20 w sprawie upoważnienia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do zbadania skargi na Burmistrza Miasta Iławy
Nazwa jednostki
Urząd Miasta Iławy
Adres
Zobacz
Lp: 195
Data publikacji
2020-11-05 08:06:43
Numer
XXV/281/20
Tytuł
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXV/281/20 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do zbadania skargi na Burmistrza Miasta Iławy
Nazwa jednostki
Urząd Miasta Iławy
Adres
Zobacz
Lp: 196
Data publikacji
2020-11-05 08:06:43
Numer
XXV/280/20
Tytuł
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXV/280/20 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do realizacji w 2020 roku projektu pn. „Wsparcie usług opieki nad osobami zależnymi na terenie miasta Iławy w związku z COVID-19” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Nazwa jednostki
Urząd Miasta Iławy
Adres
Zobacz
Lp: 197
Data publikacji
2020-11-05 08:06:43
Numer
XXV/279/20
Tytuł
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXV/279/20 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Iławy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta Iławy
Adres
Zobacz
Lp: 198
Data publikacji
2020-11-05 08:06:43
Numer
XXV/278/20
Tytuł
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXV/278/20 w sprawie powierzenia Zakładowi Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Iławie obowiązków wynikających z zadań własnych Gminy Miejskiej Iława
Nazwa jednostki
Urząd Miasta Iławy
Adres
Zobacz
Lp: 199
Data publikacji
2020-11-05 08:06:43
Numer
XXV/277/20
Tytuł
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXV/277/20 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nazwa jednostki
Urząd Miasta Iławy
Adres
Zobacz
Lp: 200
Data publikacji
2020-11-05 08:06:43
Numer
XXV/276/20
Tytuł
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXV/276/20 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Zielonej.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta Iławy
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji