ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 20961
Data publikacji
2011-12-05 13:37:10
Numer
XIII/122/2011
Tytuł
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 20962
Data publikacji
2011-12-05 13:33:34
Numer
XIII/121/2011
Tytuł
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Wiejskiej Iława
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 20963
Data publikacji
2011-12-05 13:00:26
Numer
XIII/120/2011
Tytuł
w sprawie zniesienia oraz połączenia niektórych sołectw w Gminie Iława
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 20964
Data publikacji
2011-12-05 12:52:26
Numer
XIII/119/2011
Tytuł
w sprawie przyjęcia ,,Programu Współpracy Gminy Iława z organizacjami pozarządowymi na rok 2012.”
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 20965
Data publikacji
2011-12-05 12:47:50
Numer
XIII/118/2011
Tytuł
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/2011 Rady Gminy Iława z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na 2011 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 20966
Data publikacji
2011-12-05 12:32:11
Numer
XIII/117/2011
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2011 Rady Gminy Iława z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2021
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 20967
Data publikacji
2011-11-29 12:04:11
Numer
XIII/228/2011
Tytuł
Uchwała Nr XIII/228/2011 z dnia 24.11.2011r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – Kompleksu Sportowego „Orlik 2012” w Nidzicy przy ul.Barke 3
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 20968
Data publikacji
2011-11-03 11:11:35
Numer
XII/215/2011
Tytuł
Uchwała Nr XII/215/2011 z dnia 27.10.2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 20969
Data publikacji
2011-11-03 11:06:55
Numer
XII/214/2011
Tytuł
Uchwała Nr XII/214/2011 z dnia 27.10.2011 r. w sprawie podatku od środków transportowych
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 20970
Data publikacji
2011-11-03 10:23:01
Numer
XII/204/2011
Tytuł
Uchwała Nr XII/204/2011 z dnia 27.10.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 20971
Data publikacji
2011-11-03 10:16:04
Numer
XII/203/2011
Tytuł
Uchwała Nr XII/203/2011 z dnia 27.10.2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 20972
Data publikacji
2011-11-03 10:12:10
Numer
XII/202/2011
Tytuł
Uchwała Nr XII/202/2011 z dnia 27.10.2011 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości .
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 20973
Data publikacji
2011-10-31 14:37:51
Numer
XII/116/2011
Tytuł
w sprawie dokonania zmiany w treści Uchwały Nr III/16/2011 Rady Gminy Iława z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 20974
Data publikacji
2011-10-31 14:34:44
Numer
XII/115/2011
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do dyspozycji sołectwu Karaś świetlicy wiejskiej stanowiącej mienie gminne.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 20975
Data publikacji
2011-10-31 14:32:05
Numer
XII/114/2011
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wiejską Iława w drodze kupna, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Ząbrowo.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 20976
Data publikacji
2011-10-31 14:28:46
Numer
XII/113/2011
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś, gmina Iława.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 20977
Data publikacji
2011-10-31 14:25:43
Numer
XII/112/2011
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Nowa Wieś, gmina Iława.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 20978
Data publikacji
2011-10-31 14:22:25
Numer
XII/111/2011
Tytuł
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w obrębie wsi Ząbrowo.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 20979
Data publikacji
2011-10-31 14:18:43
Numer
XII/110/2011
Tytuł
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/441/2010 Rady Gminy Iława z dnia 29 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Iława.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 20980
Data publikacji
2011-10-31 14:12:07
Numer
XII/109/2011
Tytuł
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/2011 Rady Gminy Iława z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na 2011 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji