ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 21301
Data publikacji
2013-05-02 14:15:40
Numer
XXX/289/2013
Tytuł
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowa Wieś. 
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 21302
Data publikacji
2013-04-30 13:36:09
Numer
XXXI/474/2013
Tytuł
Uchwała Nr XXXI/474/2013 z dnia 25.04.2013r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Nidzicy.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 21303
Data publikacji
2013-04-23 14:16:34
Numer
NR_XXVIII_192_13
Tytuł
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dywity.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dywity
Adres
Zobacz
Lp: 21304
Data publikacji
2013-04-08 13:56:10
Numer
XLIV/171/2013
Tytuł
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wydminy.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 21305
Data publikacji
2013-04-02 13:39:33
Numer
XXX/462/2013
Tytuł
Uchwała Nr XXX/462/2013 z dnia 26.03.2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIX/560/2010 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Nidzica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 21306
Data publikacji
2013-04-02 13:25:22
Numer
XXX/458/2013
Tytuł
Uchwała Nr XXX/458/2013 z dnia 26.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 21307
Data publikacji
2013-04-02 13:19:18
Numer
XXX/456/2013
Tytuł
Uchwała Nr XXX/456/2013 z dnia 26.03.2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nidzica w roku 2013.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 21308
Data publikacji
2013-04-02 13:16:58
Numer
XXX/455/2013
Tytuł
Uchwała Nr XXX/455/2013 z dnia 26.03.2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nidzica.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 21309
Data publikacji
2013-03-27 14:25:50
Numer
NR_XXVII_187_13
Tytuł
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dywity
Adres
Zobacz
Lp: 21310
Data publikacji
2013-03-27 14:14:00
Numer
NR_XXVII_186_13
Tytuł
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilości odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dywity
Adres
Zobacz
Lp: 21311
Data publikacji
2013-03-27 13:59:21
Numer
NR_XXVII_185_13
Tytuł
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Dywity
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dywity
Adres
Zobacz
Lp: 21312
Data publikacji
2013-03-27 12:20:12
Numer
XXIX/285/2013
Tytuł
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Iława 
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 21313
Data publikacji
2013-03-27 12:15:52
Numer
XXIX/284/2013
Tytuł
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Iława, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 21314
Data publikacji
2013-03-27 12:12:42
Numer
XXIX/283/2013
Tytuł
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 21315
Data publikacji
2013-03-27 11:59:11
Numer
XXIX/280/2013
Tytuł
w sprawie zasad przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym i osiągnięcia w działalności sportowej. 
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 21316
Data publikacji
2013-03-06 12:59:17
Numer
XXIX/444/2013
Tytuł
Uchwała Nr XXIX/444/2013 z dnia 28.02.2013r. w sprawie ustalenia zadasz obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 21317
Data publikacji
2013-02-06 09:19:28
Numer
XXVIII/440/2013
Tytuł
Uchwała Nr XXVIII/440/2013 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31.01.2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Nidzicy.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 21318
Data publikacji
2013-02-06 08:54:31
Numer
XXVIII/431/2013
Tytuł
Uchwała Nr XXVIII/431/2013 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31.01.2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/405/2012 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nidzica.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 21319
Data publikacji
2013-02-06 08:48:40
Numer
XXVIII/430/2013
Tytuł
Uchwała Nr XXVIII/430/2013 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31.01.2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nidzica.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 21320
Data publikacji
2013-02-01 13:39:09
Numer
XXVIII/273/2013
Tytuł
w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko- Orlik 2012". 
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji