ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 21681
Data publikacji
2015-08-26 10:18:54
Numer
VII/42/15
Tytuł
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 21682
Data publikacji
2015-08-26 10:08:04
Numer
VII/41/15
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2015 r
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 21683
Data publikacji
2015-08-26 10:02:29
Numer
VII/40/15
Tytuł
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2015-2023
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 21684
Data publikacji
2015-08-26 09:53:48
Numer
VII/39/15
Tytuł
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (części) miejscowości Dubeninki w Gminie Dubeninki
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 21685
Data publikacji
2015-08-26 08:17:10
Numer
IX/69/15
Tytuł
W sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału Gminy Piecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 21686
Data publikacji
2015-08-25 20:36:41
Numer
Uchwała XI/127/2015
Tytuł
Uchwała Nr XI/127/2015 z dnia 13.08.2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2015-2024
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 21687
Data publikacji
2015-08-25 20:16:16
Numer
XI/126/2015
Tytuł
Uchwała Nr XI/126/2015 z dnia 13.08.2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2015 rok
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 21688
Data publikacji
2015-08-25 20:01:37
Numer
247/2015
Tytuł
Zarządzenie Nr 247/2015 z dnia 24.08.2015r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla oceny ofert na stanowisko podinspektora do spraw inwestycji i środowiskowych uwarunkowań
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 21689
Data publikacji
2015-08-25 19:50:55
Numer
246/2015
Tytuł
Zarządzenie Nr 246/2015 z dnia 24.08.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 21690
Data publikacji
2015-08-25 16:54:58
Numer
244/2015
Tytuł
Zarządzenie Nr 244/2015 z dnia 21.08.2015r. w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Nidzicy
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 21691
Data publikacji
2015-08-24 12:01:10
Numer
Zarządzenie 60/2015
Tytuł
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowej komisji do spraw referendum.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 21692
Data publikacji
2015-08-24 11:54:05
Numer
Zarządzenie 59/2015
Tytuł
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 21693
Data publikacji
2015-08-24 11:50:07
Numer
Zarządzenie 58/2015
Tytuł
w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji do spraw referendum
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 21694
Data publikacji
2015-08-24 08:57:47
Numer
101/2015
Tytuł
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 21695
Data publikacji
2015-08-21 14:59:27
Numer
100/2015
Tytuł
W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji do spraw Referendum w gminie Piecki.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 21696
Data publikacji
2015-08-19 12:38:33
Numer
99/2015
Tytuł
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 21697
Data publikacji
2015-08-19 12:36:09
Numer
98/ 2015
Tytuł
W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Nawiadach.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 21698
Data publikacji
2015-08-18 11:49:15
Numer
97/2015
Tytuł
W sprawie powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 21699
Data publikacji
2015-08-11 14:53:55
Numer
Zarządzenie 57/2015
Tytuł
w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 21700
Data publikacji
2015-08-10 13:24:10
Numer
96/2015
Tytuł
W sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Piecki..
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji