ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 201
Data publikacji
2020-11-17 11:04:11
Numer
XXXV/178/2020
Tytuł
w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 202
Data publikacji
2020-11-17 11:01:55
Numer
XXXV/177/2020
Tytuł
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 203
Data publikacji
2020-11-17 10:59:30
Numer
XXXV/176/2020
Tytuł
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre Miasto.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 204
Data publikacji
2020-11-17 10:57:48
Numer
XXXV/175/2020
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej w Dobrym Mieście i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Dobrym Mieście i nadania statutu.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 205
Data publikacji
2020-11-17 10:54:05
Numer
XXXV/174/2020
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 206
Data publikacji
2020-11-16 15:21:57
Numer
150/2020
Tytuł
W sprawie projektu budżetu Gminy Piecki na 2021 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 207
Data publikacji
2020-11-16 15:19:38
Numer
149/2020
Tytuł
W sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieckina lata 2021 – 2032.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 208
Data publikacji
2020-11-16 15:17:25
Numer
766/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 766/2020 Burmistrza Nidzicy z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 209
Data publikacji
2020-11-16 15:05:09
Numer
770/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 770/2020 Burmistrza Nidzicy z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia Przedszkola Nr 4 Kraina Odkrywców do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 210
Data publikacji
2020-11-16 13:17:07
Numer
112/2020
Tytuł
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barciany na lata 2021-2035
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 211
Data publikacji
2020-11-16 13:11:26
Numer
111/2020
Tytuł
w sprawie inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej środków pieniężnych i depozytów w kasie, kasy fiskalnej oraz druków ścisłego zarachowania według stanu na dzień 09 listopada 2020 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 212
Data publikacji
2020-11-16 11:02:14
Numer
11/2020
Tytuł
W sprawie dnia wolnego dla pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K. l. Gałczyńskiego w Morągu.
Nazwa jednostki
Miejska Biblioteka Publiczna im. K.I. Gałczyńskiego w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 213
Data publikacji
2020-11-16 10:27:23
Numer
765/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 765/2020 Burmistrza Nidzicy z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2021 rok
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 214
Data publikacji
2020-11-16 10:20:00
Numer
764/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 764/2020 Burmistrza Nidzicy z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2021-2036
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 215
Data publikacji
2020-11-16 10:15:11
Numer
Zarządzenie 211/2020
Tytuł
w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 216
Data publikacji
2020-11-16 09:41:21
Numer
10/2020
Tytuł
W sprawie zmian w organizacji i systemie pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K. l. Gałczyńskiego W Morągu
Nazwa jednostki
Miejska Biblioteka Publiczna im. K.I. Gałczyńskiego w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 217
Data publikacji
2020-11-16 09:05:15
Numer
767/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 767/2020 Burmistrza Nidzicy z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia zasad używania flagi państwowej oraz flagi Unii Europejskiej w Urzędzie Miejskim w Nidzicy oraz gminnych jednostkach organizacyjnych
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 218
Data publikacji
2020-11-13 15:33:39
Numer
99/2020
Tytuł
w sprawie: Projektu budżetu Gminy Sorkwity na 2021r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 219
Data publikacji
2020-11-13 14:43:39
Numer
98/2020
Tytuł
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sorkwity na lata 2021-2032 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 220
Data publikacji
2020-11-13 12:50:49
Numer
Nr XXI_205_20
Tytuł
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w obrębie geodezyjnym Różnowo, gmina Dywity.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dywity
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji