ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 201
Data publikacji
2021-09-02 11:03:44
Numer
1072/2021
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 1072/2021 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 202
Data publikacji
2021-09-02 10:58:46
Numer
XLIV/555/2021
Tytuł
UCHWAŁA NR XLIV/555/2021 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia dokumentu „Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Nidzica na lata 2022-2030” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 203
Data publikacji
2021-09-02 10:53:42
Numer
XLIV/554/2021
Tytuł
UCHWAŁA NR XLIV/554/2021 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 26 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym, na rzecz Powiatu Nidzickiego, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica oraz udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 204
Data publikacji
2021-09-02 10:51:18
Numer
XLIV/551/2021
Tytuł
UCHWAŁA NR XLIV/551/2021 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 26 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 205
Data publikacji
2021-09-02 10:24:45
Numer
XLIV/552/2021
Tytuł
UCHWAŁA NR XLIV/552/2021 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 206
Data publikacji
2021-09-02 09:40:37
Numer
1071/2021
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 1071/2021 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 1 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wspólnego rozliczania podatku od towarów i usług w gminnych jednostkach organizacyjnych i komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Nidzicy
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 207
Data publikacji
2021-09-02 09:33:11
Numer
XLIV/550/2021
Tytuł
UCHWAŁA NR XLIV/550/2021 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 208
Data publikacji
2021-09-02 09:31:14
Numer
XLIV/549/2021
Tytuł
UCHWAŁA NR XLIV/549/2021 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 209
Data publikacji
2021-09-02 09:29:27
Numer
XLIV/548/2021
Tytuł
UCHWAŁA NR XLIV/548/2021 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 210
Data publikacji
2021-09-02 09:27:24
Numer
XLIV/547/2021
Tytuł
UCHWAŁA NR XLIV/547/2021 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 211
Data publikacji
2021-09-02 09:21:06
Numer
XLIV/546/2021
Tytuł
UCHWAŁA NR XLIV/546/2021 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 26 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nidzica
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 212
Data publikacji
2021-09-02 09:06:22
Numer
1070/2021
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 1070/2021 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 1 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 213
Data publikacji
2021-09-02 08:57:36
Numer
XLIV/545/2021
Tytuł
UCHWAŁA NR XLIV/545/2021 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 214
Data publikacji
2021-09-02 08:55:24
Numer
XLIV/544/2021
Tytuł
UCHWAŁA NR XLIV/544/2021 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 26 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2021 - 2036
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 215
Data publikacji
2021-09-02 08:49:46
Numer
XLIV/543/2021
Tytuł
UCHWAŁA NR XLIV/543/2021 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2021 rok
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 216
Data publikacji
2021-09-02 07:46:23
Numer
88A/2021
Tytuł
w sprawie zmiany budżetu gminy Srokowo na 2021 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Srokowo
Adres
Zobacz
Lp: 217
Data publikacji
2021-09-02 07:44:53
Numer
79A/2021
Tytuł
w sprawie zmiany budżetu gminy Srokowo na 2021 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Srokowo
Adres
Zobacz
Lp: 218
Data publikacji
2021-09-02 07:43:16
Numer
75/2021
Tytuł
w sprawie zmiany budżetu gminy Srokowo na 2021 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Srokowo
Adres
Zobacz
Lp: 219
Data publikacji
2021-09-02 07:41:49
Numer
64A/2021
Tytuł
w sprawie zmiany budżetu gminy Srokowo na 2021 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Srokowo
Adres
Zobacz
Lp: 220
Data publikacji
2021-09-02 07:40:21
Numer
64/2021
Tytuł
w sprawie zmiany budżetu gminy Srokowo na 2021 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Srokowo
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji