ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 221
Data publikacji
2021-10-11 14:48:23
Numer
888/2021
Tytuł
w sprawie likwidacji wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 222
Data publikacji
2021-10-11 14:48:23
Numer
887/2021
Tytuł
w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego postępowania pn.: „SUKCESYWNE DOSTAWY TUSZY I TONERÓW DO SIEDZIBY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO W ROKU 2022”
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 223
Data publikacji
2021-10-11 14:48:23
Numer
886/2021
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 224
Data publikacji
2021-10-11 14:48:22
Numer
897/2021
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej znajdującej się w budynku będącego w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 225
Data publikacji
2021-10-11 14:48:22
Numer
896/2021
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu sali lekcyjnej nr 9 oraz pomieszczenia sekretariatu w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Marii Curie- Skłodowskiej w Kętrzynie
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 226
Data publikacji
2021-10-11 14:48:22
Numer
895/2021
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu sali lekcyjnej nr 10 oraz pomieszczenia sekretariatu w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Marii Curie- Skłodowskiej w Kętrzynie
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 227
Data publikacji
2021-10-11 14:48:22
Numer
894/2021
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu powierzchni pod dwa automaty vendingowe do dystrybucji przekąsek, zimnych i gorących napojów w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Marii Curie- Skłodowskiej w Kętrzynie
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 228
Data publikacji
2021-10-11 14:17:13
Numer
Nr 6/8/2021
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryn na 2021 rok
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 229
Data publikacji
2021-10-11 14:17:13
Numer
Nr 5/8/2021
Tytuł
w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Rynie.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 230
Data publikacji
2021-10-11 14:17:12
Numer
Nr 12/9/2021
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryn na 2021 rok
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 231
Data publikacji
2021-10-11 14:17:12
Numer
Nr 11/9/2021
Tytuł
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 232
Data publikacji
2021-10-11 14:17:12
Numer
Nr 10/9/2021
Tytuł
w sprawie wprowadzenia „Polityki ochrony danych osobowych obowiązującej w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn”
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 233
Data publikacji
2021-10-11 14:17:12
Numer
Nr 9/9/2021
Tytuł
w sprawie ustalenia ceny sprzedaży działek oznaczonych nr 90/13, nr 90/14 i nr 90/15 przy ul. Kopernika w Rynie.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 234
Data publikacji
2021-10-11 14:17:12
Numer
Nr 8/9/2021
Tytuł
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonych nr 160/20, nr 209/53, nr 21/19, nr 119/5 i nr 1/193 w Rynie.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 235
Data publikacji
2021-10-11 14:17:12
Numer
Nr 7/9/2021
Tytuł
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonej nr 116 w obrębie Kronowo, gmina Ryn.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 236
Data publikacji
2021-10-11 14:17:12
Numer
Nr 6/9/2021
Tytuł
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonej nr 118/2 w obrębie Ławki, gmina Ryn.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 237
Data publikacji
2021-10-11 14:17:12
Numer
Nr 5/9/2021
Tytuł
w sprawie zmiany składu osobowego Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 238
Data publikacji
2021-10-11 14:17:12
Numer
Nr 4/9/2021
Tytuł
w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego marki Mercedes-benz Gminie Scoreni w Republice Mołdawii.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 239
Data publikacji
2021-10-11 14:17:12
Numer
Nr 2/9/2021
Tytuł
w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 240
Data publikacji
2021-10-11 14:17:12
Numer
Nr 1/9/2021
Tytuł
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji