ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 221
Data publikacji
2021-01-08 22:11:06
Numer
IN.0050.220.2020.MZG
Tytuł
w sprawie : sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 222
Data publikacji
2021-01-08 15:12:19
Numer
ZARZĄDZENIE Nr 109/2020
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 109/2020 Wójta Gminy Wydminy z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie przedłużenia umów dzierżawnych oraz wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 223
Data publikacji
2021-01-08 14:12:49
Numer
Nr 9/12/2020
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryn na 2020 rok
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 224
Data publikacji
2021-01-08 14:12:49
Numer
Nr 8/12/2020
Tytuł
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonej nr 209/53 w Rynie.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 225
Data publikacji
2021-01-08 14:12:49
Numer
Nr 7/12/2020
Tytuł
w sprawie przeznaczenia do przekazania w użyczenie nieruchomości oznaczonej nr 140/70 w Monetkach obręb Skop.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 226
Data publikacji
2021-01-08 14:12:49
Numer
Nr 6/12/2020
Tytuł
w sprawie zasad opracowania planów operacyjnych funkcjonowania Gminy Ryn w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 227
Data publikacji
2021-01-08 14:12:49
Numer
Nr 5/12/2020
Tytuł
w sprawie Regulaminu korzystania z samochodu marki Volkswagen Transporter przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 228
Data publikacji
2021-01-08 14:12:49
Numer
Nr 4/12/2020
Tytuł
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonych nr 90/24, 209/53, 188/40, 1/193, 72/72, 31/32 i 188/28 w Rynie.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 229
Data publikacji
2021-01-08 14:12:49
Numer
Nr 3/12/2020
Tytuł
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji i powołania komisji inwentaryzacyjnej.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 230
Data publikacji
2021-01-08 14:12:49
Numer
Nr 2/12/2020
Tytuł
w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej nauczycielom.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 231
Data publikacji
2021-01-08 14:12:49
Numer
Nr 1/12/2020
Tytuł
w sprawie przeznaczenia do przekazania w użyczenie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, stanowiącej własność Gminy Ryn.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 232
Data publikacji
2021-01-08 14:12:49
Numer
Nr 12/9/2020
Tytuł
w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów, ogólnych zasad /polityki/ rachunkowości oraz Planu Kont do realizacji projektów realizowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 233
Data publikacji
2021-01-08 14:12:49
Numer
Nr 11/6/2020
Tytuł
w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów, ogólnych zasad /polityki/ rachunkowości oraz Planu Kont do realizacji projektu Samorządowy Klub Malucha RYNIAK (ul. Szkolna 8A, 11-520 Ryn).
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 234
Data publikacji
2021-01-08 14:12:49
Numer
Nr 10/11/2020
Tytuł
w sprawie wprowadzenia Planu działalności Urzędu Miasta i Gminy Ryn na rok 202 1 wraz z oszacowaniem ryzyk dla celów wykazanych w tym planie.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 235
Data publikacji
2021-01-08 14:12:49
Numer
Nr 9/11/2020
Tytuł
w sprawie przeznaczenia do przekazania w użyczenie Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie Spółce z o.o. części działek nr 90/26 i nr 379 w Rynie.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 236
Data publikacji
2021-01-08 14:12:49
Numer
Nr 8/11/2020
Tytuł
w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego, użytkowanego przez Urząd Miasta i Gminy w Rynie oraz jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Ryn.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 237
Data publikacji
2021-01-08 14:12:49
Numer
Nr 7/11/2020
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryn na 2020 rok
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 238
Data publikacji
2021-01-08 14:12:49
Numer
XXVII/215/20
Tytuł
Uchwała Nr XXVII/215/20 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2020-2027.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 239
Data publikacji
2021-01-08 14:12:49
Numer
XXVII/214/20
Tytuł
Uchwała Nr XXVII/214/20 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2020 r.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 240
Data publikacji
2021-01-08 14:12:49
Numer
XXVII/213/20
Tytuł
Uchwała Nr XXVII/213/20 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Ryn.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji