ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 241
Data publikacji
2021-01-08 14:12:49
Numer
XXVII/212/20
Tytuł
Uchwała Nr XXVII/212/20 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych nr 95/15, nr 95/16, nr 95/17, nr 95/18, nr 95/19 i nr 95/20, położonych na terenie miasta Ryn.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 242
Data publikacji
2021-01-08 14:12:49
Numer
XXVII/211/20
Tytuł
Uchwała Nr XXVII/211/20 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Rynie na 2021 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 243
Data publikacji
2021-01-08 14:12:49
Numer
XXVII/210/20
Tytuł
Uchwała Nr XXVII/210/20 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rynie na 2021 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 244
Data publikacji
2021-01-08 14:12:49
Numer
XXVII/209/20
Tytuł
Uchwała Nr XXVII/209/20 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Rynie na 2021 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 245
Data publikacji
2021-01-08 14:12:49
Numer
XXVII/208/20
Tytuł
Uchwała Nr XXVII/208/20 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryn na 2021 r.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 246
Data publikacji
2021-01-08 14:12:49
Numer
XXVII/207/20
Tytuł
Uchwała Nr XXVII/207/20 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2021-2027
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 247
Data publikacji
2021-01-08 14:12:49
Numer
Nr 12/12/2020
Tytuł
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2020-2027.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 248
Data publikacji
2021-01-08 14:12:49
Numer
Nr 11/12/2020
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryn na 2020 rok
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 249
Data publikacji
2021-01-08 14:12:49
Numer
Nr 10/12/2020
Tytuł
w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 250
Data publikacji
2021-01-08 13:55:15
Numer
XXVII/170/20
Tytuł
W sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piecki.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 251
Data publikacji
2021-01-08 13:46:09
Numer
XXVII/169/20
Tytuł
W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA Operator S. A. z siedzibą w Gdańsku
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 252
Data publikacji
2021-01-08 10:21:48
Numer
XXI/329/20
Tytuł
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Morąg na rok 2021
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 253
Data publikacji
2021-01-08 10:08:49
Numer
XXI/328/20
Tytuł
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Morąg na 2021 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 254
Data publikacji
2021-01-08 10:04:09
Numer
XXI/327/20
Tytuł
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2021-2033.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 255
Data publikacji
2021-01-08 09:56:40
Numer
XXI/326/20
Tytuł
w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2020 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 256
Data publikacji
2021-01-08 09:48:13
Numer
XXI/325/20
Tytuł
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2020-2031
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 257
Data publikacji
2021-01-08 09:40:48
Numer
XVI/135/20
Tytuł
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 258
Data publikacji
2021-01-08 09:33:47
Numer
XVI/134/20
Tytuł
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dubeninki
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 259
Data publikacji
2021-01-08 09:29:38
Numer
XXI/324/20
Tytuł
ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Morągu na 2021 r.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 260
Data publikacji
2021-01-08 09:23:49
Numer
XVI/133/20
Tytuł
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dubeninki na 2021 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji