ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 261
Data publikacji
2021-01-08 09:16:53
Numer
XVI/132/20
Tytuł
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2021-2028
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 262
Data publikacji
2021-01-08 09:10:03
Numer
XX/316/20 - XX/323/20
Tytuł
w sprawie gospodarki nieruchomościami
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 263
Data publikacji
2021-01-08 08:52:12
Numer
XVI/131/20
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2020 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 264
Data publikacji
2021-01-08 08:50:52
Numer
XX/315/20
Tytuł
w sprawie: rocznego programu współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 265
Data publikacji
2021-01-08 08:46:38
Numer
XVI/130/20
Tytuł
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2020- 2028
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 266
Data publikacji
2021-01-08 08:42:11
Numer
XX/314/20
Tytuł
wieloletniego programu współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2025.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 267
Data publikacji
2021-01-08 08:38:32
Numer
XX/313/20
Tytuł
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/489/09 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także przyznawania nagród nauczycielom, w tym dyrektorom, szkół prowadzonych przez Gminę Morąg.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 268
Data publikacji
2021-01-08 08:38:05
Numer
XVI/129/20
Tytuł
w sprawie przystąpienia do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 269
Data publikacji
2021-01-08 08:31:52
Numer
XX/312/20
Tytuł
w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Morąg w roku szkolnym 2020/2021.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 270
Data publikacji
2021-01-08 08:31:32
Numer
XVI/128/20
Tytuł
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Dubeninkach prowadzonej przez Gminę Dubeninki
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 271
Data publikacji
2021-01-07 18:37:38
Numer
107/2020
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 107/2020 Wójta Gminy Wydminy z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Kompleksowa koncepcja transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na terenie Gminy Wydminy”
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 272
Data publikacji
2021-01-07 13:45:22
Numer
371/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 371/2020 Wójta Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 273
Data publikacji
2021-01-07 13:18:52
Numer
824/2021
Tytuł
Zarządzenie Nr 824/2021 Burmistrza Nidzicy z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia w 2021 roku dni wolnych od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 274
Data publikacji
2021-01-07 12:37:26
Numer
1/2021
Tytuł
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Srokowo w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty w 2021 roku
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Srokowo
Adres
Zobacz
Lp: 275
Data publikacji
2021-01-07 11:08:09
Numer
Zarządzenie 223/2020
Tytuł
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 276
Data publikacji
2021-01-07 10:51:22
Numer
XXVII/172/20
Tytuł
w sprawie nabycia przez Gminę Dąbrówno na cel publiczny nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Fiugajki, gmina Dąbrówno od osoby prawnej.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 277
Data publikacji
2021-01-07 10:51:01
Numer
FR.0050.219.2020.EK
Tytuł
w sprawie powołania komisji przetargowej oraz nadania regulaminu pracy komisji przetargowej
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 278
Data publikacji
2021-01-07 10:46:16
Numer
BF.0050.218.2020.AS
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 279
Data publikacji
2021-01-07 10:43:19
Numer
Zarządzenie 222/2020
Tytuł
w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla średniego samochodu ratowniczo — gaśniczego marki MAN TGM 13.290 4x4 BL
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 280
Data publikacji
2021-01-07 10:31:57
Numer
822/2021
Tytuł
Zarządzenie Nr 822/2021 Burmistrza Nidzicy z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji