ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 261
Data publikacji
2021-10-07 10:13:53
Numer
0050.78.2021
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.78.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 7 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. promocji, turystyki i zdrowia.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 262
Data publikacji
2021-10-06 14:17:56
Numer
OR.0050.102.2021
Tytuł
w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrówno na 2021 r. i przeniesienia planów wydatków
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 263
Data publikacji
2021-10-06 14:15:37
Numer
OR.0050.105.2021
Tytuł
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu współpracy gminy Dąbrówno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 264
Data publikacji
2021-10-06 13:16:40
Numer
0050.77.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.77.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 9 października 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2019 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 265
Data publikacji
2021-10-06 13:12:17
Numer
0050.76.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.76.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Małdyty.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 266
Data publikacji
2021-10-06 13:09:18
Numer
0050.75.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.75.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2019 rok.Załączniki:
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 267
Data publikacji
2021-10-06 13:03:38
Numer
0050.74.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.74.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 2 września 2019 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Mieszkaniowej w Małdytach.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 268
Data publikacji
2021-10-06 13:00:15
Numer
0050.73.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.73.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2019 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 269
Data publikacji
2021-10-06 12:55:32
Numer
0050.72.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.72.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 270
Data publikacji
2021-10-06 12:52:00
Numer
0050.71.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.71.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach związanych z realizacją ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 271
Data publikacji
2021-10-06 12:48:50
Numer
0050.70.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.70.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia informacji z wykonania za I półrocze 2019 roku budżetu Gminy Małdyty oraz Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 272
Data publikacji
2021-10-06 12:26:14
Numer
0050.69.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.69.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2019 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 273
Data publikacji
2021-10-06 12:20:34
Numer
0050.68.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.68.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 24.07.2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Małdyty na rok 2019.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 274
Data publikacji
2021-10-06 12:13:44
Numer
0050.67.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.67.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy Małdyty.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 275
Data publikacji
2021-10-06 12:10:20
Numer
0050.66.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.66.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie przygotowania danych dotyczących dochodów i wydatków na rok 2020.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 276
Data publikacji
2021-10-06 12:07:14
Numer
0050.65.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.65.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 03 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie wychowawcze, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć z wyłączeniem decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 277
Data publikacji
2021-10-06 11:29:15
Numer
1106/2021
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 1106/2021 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 6 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 278
Data publikacji
2021-10-06 09:13:22
Numer
0050.64.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.64.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 03 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie wychowawcze a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 279
Data publikacji
2021-10-06 09:10:22
Numer
0050.63.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.63.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 3.07.2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 280
Data publikacji
2021-10-06 09:00:16
Numer
0050.62.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.62.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 03 lipca 2019 r. w sprawie kontroli w Szkole Podstawowej im. Ireny Kwintowej w Szymonowie.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji