ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 281
Data publikacji
2021-10-06 08:53:26
Numer
0050.61.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.61.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2019 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 282
Data publikacji
2021-10-06 08:49:18
Numer
0050.60.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.60.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 25 czerwca 2019 r.w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach do realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 283
Data publikacji
2021-10-06 08:44:46
Numer
0050.59.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.59.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start wynikającego z rządowego programu wsparcia rodziny z dziećmi "Dobry start".
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 284
Data publikacji
2021-10-06 08:41:55
Numer
0050.58.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.58.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze referent ds. gospodarki komunalnej, planowania przestrzennego i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Małdyty.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 285
Data publikacji
2021-10-06 08:38:45
Numer
0050.57.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.57.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Doroty Smereckiej.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 286
Data publikacji
2021-10-06 08:35:42
Numer
0050.56.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.56.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 287
Data publikacji
2021-10-06 08:30:47
Numer
0050.55.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.55.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat należnych gminie Małdyty udzielono ulg, odroczeń i umorzeń oraz pomocy publicznej w 2018 roku.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 288
Data publikacji
2021-10-06 08:25:36
Numer
0050.54.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.54.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 0050.51.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Małdytach.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 289
Data publikacji
2021-10-06 08:21:57
Numer
0050.53.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.53.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2019 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 290
Data publikacji
2021-10-06 08:17:09
Numer
0050.52.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.52.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w Stowarzyszeniu Edukacyjno - Gospodarczym "Nasza Szkoła" w Wielkim Dworze.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 291
Data publikacji
2021-10-06 08:12:40
Numer
0050.51.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.51.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Małdytach.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 292
Data publikacji
2021-10-06 07:38:37
Numer
0050.77.2021
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.77.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 4 października 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ireny Kwintowej w Szymonowie do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 293
Data publikacji
2021-10-06 07:29:19
Numer
0050.50.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.50.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 kwietnia 2019 roku zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Małdyty w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Małdyty
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 294
Data publikacji
2021-10-05 17:10:50
Numer
1105/2021
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 1105/2021 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 5 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Nidzica na lata 2022-2030”
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 295
Data publikacji
2021-10-05 16:17:15
Numer
1104/2021
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 1104/2021 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 5 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Nidzica z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 296
Data publikacji
2021-10-05 15:56:00
Numer
1098/2021
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 1098/2021 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 30 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie w Urzędzie Miejskim w Nidzicy instrukcji: Zasady (Polityka) rachunkowości
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 297
Data publikacji
2021-10-05 15:04:04
Numer
XLV/292/2021
Tytuł
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dobre Miasto w roku szkolnym 2021/2022.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 298
Data publikacji
2021-10-05 15:02:21
Numer
XLV/291/2021
Tytuł
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobre Miasto.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 299
Data publikacji
2021-10-05 15:01:04
Numer
XLV/290/2021
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obiektami budowlanymi wpisanymi do rejestru zabytków, położonej w miejscowości Orzechowo, gmina Dobre Miasto.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 300
Data publikacji
2021-10-05 14:59:35
Numer
XLV/289/2021
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji