ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 21
Data publikacji
2020-01-16 09:06:55
Numer
430/2020
Tytuł
w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Powiatu Kętrzyńskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym2020 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 22
Data publikacji
2020-01-16 08:56:30
Numer
429/2020
Tytuł
w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Powiatu Kętrzyńskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 23
Data publikacji
2020-01-16 08:46:14
Numer
428/2020
Tytuł
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Kętrzyńskiemu odrębnymi ustawami na 2020 rok
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 24
Data publikacji
2020-01-16 08:44:02
Numer
427/2020
Tytuł
w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego na 2020 rok
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 25
Data publikacji
2020-01-16 08:38:55
Numer
426/2020
Tytuł
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 26
Data publikacji
2020-01-15 16:19:33
Numer
Nr 9/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Wydminy z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 27
Data publikacji
2020-01-15 15:58:38
Numer
NR 8/2020
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 8/2020 Wójta Gminy Wydminy z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu sportu w Gminie Wydminy.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 28
Data publikacji
2020-01-15 14:09:23
Numer
X/99/19
Tytuł
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dubeninki w roku szkolnym 2019/2020 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 29
Data publikacji
2020-01-15 14:00:37
Numer
X/98/19
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dubeninki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 30
Data publikacji
2020-01-15 13:51:22
Numer
X/97/19
Tytuł
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Żytkiejmy
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 31
Data publikacji
2020-01-15 13:46:27
Numer
X/96/19
Tytuł
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Żabojady
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 32
Data publikacji
2020-01-15 13:41:05
Numer
X/95/19
Tytuł
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Stańczyki
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 33
Data publikacji
2020-01-15 13:37:24
Numer
X/94/19
Tytuł
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Skajzgiry
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 34
Data publikacji
2020-01-15 13:33:39
Numer
X/93/19
Tytuł
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Rogajny
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 35
Data publikacji
2020-01-15 13:29:00
Numer
X/92/19
Tytuł
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Przerośl Gołdapska
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 36
Data publikacji
2020-01-15 12:50:00
Numer
X/91/19
Tytuł
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Pluszkiejmy
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 37
Data publikacji
2020-01-15 12:45:45
Numer
X/90/19
Tytuł
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Maciejowięta
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 38
Data publikacji
2020-01-15 12:42:14
Numer
X/89/90
Tytuł
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Linowo
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 39
Data publikacji
2020-01-15 12:38:58
Numer
X/88/19
Tytuł
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Lenkupie
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 40
Data publikacji
2020-01-15 12:34:50
Numer
X/87/19
Tytuł
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kiekskiejmy
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji