ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 21
Data publikacji
2020-10-19 13:19:05
Numer
XXIII/145/2020
Tytuł
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wydminy.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 22
Data publikacji
2020-10-19 13:19:05
Numer
XXIII/144/2020
Tytuł
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Wydminy.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 23
Data publikacji
2020-10-19 13:14:48
Numer
IN.0050.186.2020.MZG
Tytuł
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 24
Data publikacji
2020-10-19 13:11:52
Numer
IN.0050.185.2020.MZG
Tytuł
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 25
Data publikacji
2020-10-19 13:04:40
Numer
IN.0050.184.2020.MZG
Tytuł
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 26
Data publikacji
2020-10-19 12:59:13
Numer
IN.0050.183.2020.MZG
Tytuł
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 27
Data publikacji
2020-10-19 12:53:13
Numer
Og.0050.182.2020.ZP
Tytuł
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Dobre Miasto miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Dobrym Mieście, zarządzonymi na dzień 8 listopada 2020r.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 28
Data publikacji
2020-10-19 12:46:07
Numer
Og.0050.181.2020.JG
Tytuł
w sprawie upoważnienia Pana Marcina Nowickiego - pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście do wydawania decyzji administracyjnych
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 29
Data publikacji
2020-10-19 12:33:14
Numer
Og.0050.180.2020.JG
Tytuł
w sprawie upoważnienia Pana Marcina Nowickiego - pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście do prowadzenia postępowań z zakresu dodatków mieszkaniowych i wydawania decyzji administracyjnych
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 30
Data publikacji
2020-10-19 12:12:33
Numer
Og.0050.179.2020.JG
Tytuł
w sprawie upoważnienia Pana Marcina Nowickiego - pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania Karty Dużej Rodziny oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 31
Data publikacji
2020-10-19 12:03:52
Numer
Og.0050.178.2020.JG
Tytuł
w sprawie upoważnienia Pana Marcina Nowickiego - pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście do podpisywania, w okresie nieobecności Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście, sprawozdań rzeczowo – finansowych oraz weryfikacji potrzeb na środki finansowe z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 32
Data publikacji
2020-10-19 11:40:45
Numer
Og.0050.177.2020.JG
Tytuł
w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 33
Data publikacji
2020-10-19 11:35:21
Numer
BF.0050.176.2020.AS
Tytuł
w sprawie założeń do projektu budżetu na 2021 rok
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 34
Data publikacji
2020-10-16 11:08:40
Numer
Nr XX_194_20
Tytuł
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dywity z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dokumentacji rozbudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 51 w rejonie miejscowości Dywity.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dywity
Adres
Zobacz
Lp: 35
Data publikacji
2020-10-16 11:06:06
Numer
Nr XX_193_20
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dywity
Adres
Zobacz
Lp: 36
Data publikacji
2020-10-16 11:03:08
Numer
Nr XX_192_20
Tytuł
w sprawie zaliczenia dróg w ,,Strefie Przedsiębiorczości’’ w Gminie Dywity do kategorii dróg gminnych publicznych
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dywity
Adres
Zobacz
Lp: 37
Data publikacji
2020-10-16 10:55:20
Numer
Nr XX_191_20
Tytuł
w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2020 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dywity
Adres
Zobacz
Lp: 38
Data publikacji
2020-10-16 10:52:06
Numer
Nr XX_190_20
Tytuł
w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2020 - 2027
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dywity
Adres
Zobacz
Lp: 39
Data publikacji
2020-10-16 09:43:30
Numer
345/20
Tytuł
Zarządzenie Nr 345/20 Wójta Gminy Lubawa z dnia 06 października 2020 roku w sprawie powołania członków komisji przetargowej
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 40
Data publikacji
2020-10-15 15:13:11
Numer
733/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 733/2020 Burmistrza Nidzicy z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji