ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
21 2019-08-20 11:13:44 133/2019 Zarządzenie Nr _133_2019 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 sierpnia 2019 r w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej Urząd Gminy Lubawa Zobacz
22 2019-08-20 11:10:45 132/2019 Zarządzenie Nr _132_2019 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 sierpnia 2019 r w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start Urząd Gminy Lubawa Zobacz
23 2019-08-20 11:07:28 131/2019 Zarządzenie Nr _131_2019 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 sierpnia 2019 r w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz do wydawania w tych sprawach decyzji Urząd Gminy Lubawa Zobacz
24 2019-08-20 11:01:28 130/2019 Zarządzenie Nr _130_2019 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 sierpnia 2019 r w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego Urząd Gminy Lubawa Zobacz
25 2019-08-20 10:58:33 129/2019 Zarządzenie Nr _129_2019 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 sierpnia 2019 r w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny Urząd Gminy Lubawa Zobacz
26 2019-08-20 10:54:55 128/2019 Zarządzenie Nr _128_2019 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 sierpnia 2019 r w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do prowadzenia postępowania w sprawach o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz do wydawania decyzji w tych sprawach Urząd Gminy Lubawa Zobacz
27 2019-08-20 10:51:09 127/2019 Zarządzenie Nr _127_2019 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 sierpnia 2019 r w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do ustanowienia rodziny wspierającej oraz zawierania i rozwiązywania umów z tą rodziną Urząd Gminy Lubawa Zobacz
28 2019-08-20 10:48:02 126/2019 Zarządzenie Nr _126_2019 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 sierpnia 2019 r w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji Urząd Gminy Lubawa Zobacz
29 2019-08-20 10:45:13 125/2019 Zarządzenie Nr _125_2019 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 sierpnia 2019 r w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji Urząd Gminy Lubawa Zobacz
30 2019-08-20 10:41:30 124/2019 Zarządzenie Nr _124_2019 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 sierpnia 2019 r w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji Urząd Gminy Lubawa Zobacz
31 2019-08-20 10:39:48 65/2019 Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Wydminy z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za I-sze półrocze 2019 roku Urząd Gminy Wydminy Zobacz
32 2019-08-20 10:36:53 123/2019 Zarządzenie Nr _123_2019 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 sierpnia 2019 r w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego Urząd Gminy Lubawa Zobacz
33 2019-08-20 10:33:07 122/2019 Zarządzenie Nr _122_2019 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 sierpnia 2019 r w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji Urząd Gminy Lubawa Zobacz
34 2019-08-20 10:29:39 121/2019 Zarządzenie Nr _121_2019 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 sierpnia 2019 r w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy Urząd Gminy Lubawa Zobacz
35 2019-08-20 10:24:56 120/2019 Zarządzenie Nr _120_2019 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 sierpnia 2019 r w sprawie powołania członków komisji przetargowej Urząd Gminy Lubawa Zobacz
36 2019-08-20 10:24:20 100/2019 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Urząd Gminy Piecki Zobacz
37 2019-08-20 10:21:32 119/2019 Zarządzenie Nr _119_2019 Wójta Gminy Lubawa z dnia 12 sierpnia 2019 r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubawa ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Urząd Gminy Lubawa Zobacz
38 2019-08-20 10:21:20 99/2019 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Urząd Gminy Piecki Zobacz
39 2019-08-20 10:17:36 61 / 2019 W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn: "Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr.Woj.Nr 592- Jeżewo-Winda-Jankowice- Srokowo na odcinku Kiemławki Wielkie -Winda (Etap I i Etap II) Starostwo Powiatowe w Kętrzynie Zobacz
40 2019-08-20 10:14:48 97/2019 W sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok Urząd Gminy Piecki Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu