ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 21
Data publikacji
2019-10-21 10:46:00
Numer
IX/149/19
Tytuł
w sprawie zmiany Rocznego Programu Współpracy Gminy Morąg z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 r.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 22
Data publikacji
2019-10-18 15:19:50
Numer
372/2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 372/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 18 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 23
Data publikacji
2019-10-18 15:17:04
Numer
371/2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 371/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 18 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wspólnego postępowania o zamówienie publiczne
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 24
Data publikacji
2019-10-18 14:59:43
Numer
OR.120.65.2019
Tytuł
w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Tureckiego
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 25
Data publikacji
2019-10-18 14:56:27
Numer
OR.120.34.2019
Tytuł
w sprawie na wolne stanowisko urzędnicze
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 26
Data publikacji
2019-10-18 14:41:09
Numer
Zarządzenie 91/2019
Tytuł
w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn. " Modernizacja drogi rolniczej w miejscowości Żabojady – do granicy Lasów Państwowych."
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 27
Data publikacji
2019-10-18 14:40:45
Numer
370/2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 370/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 18 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Nidzica z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 28
Data publikacji
2019-10-18 14:32:18
Numer
369/2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 369/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 18 października 2019 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 29
Data publikacji
2019-10-18 13:39:33
Numer
75 / 2019
Tytuł
W sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli doraźnej w szkołach i placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński.
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 30
Data publikacji
2019-10-18 09:49:54
Numer
OR.120.33.2019
Tytuł
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 31
Data publikacji
2019-10-18 09:16:30
Numer
81/2019
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 81/2019 Wójta Gminy Wydminy z dnia 15 października 2019 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wydminy.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 32
Data publikacji
2019-10-18 08:02:37
Numer
Nr 111/2019
Tytuł
w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Ryn
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 33
Data publikacji
2019-10-18 08:02:37
Numer
Nr 110/2019
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 34
Data publikacji
2019-10-18 08:02:37
Numer
Nr 109/2019
Tytuł
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonej nr 1/193 w Rynie
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 35
Data publikacji
2019-10-18 08:02:37
Numer
Nr 108/2019
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 36
Data publikacji
2019-10-18 08:02:37
Numer
Nr 107/2019
Tytuł
w sprawie ustalenia ceny sprzedaży działki oznaczonej nr 96/40 przy ul. Zamiejskiej w Rynie
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 37
Data publikacji
2019-10-18 08:02:37
Numer
Nr 106A/2019
Tytuł
w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 130013N Ławki Małe-Mioduńskie, gmina Ryn''
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 38
Data publikacji
2019-10-18 08:02:37
Numer
Nr 106/2019
Tytuł
w sprawie przeznaczenia do przekazania w użyczenie nieruchomości w Rynie
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 39
Data publikacji
2019-10-18 08:02:37
Numer
XIV/96/19
Tytuł
Uchwała Nr XIV/96/19 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 września 2019r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2019r
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 40
Data publikacji
2019-10-18 08:02:37
Numer
XIV/95/19
Tytuł
Uchwała Nr XIV/95/19 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 września 2019r. zmieniająca Uchwałę nr XXXV/253/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 sierpnia 2017r., w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o numerach geodezyjnych 282, 282/2, 283, 284, 285, 286, 294, 295, 301, 303/2, 277, 280, 281, 160 położonych w obrębie geodezyjnym Szymonka gm. Ryn, zmieniona uchwałami: Nr XLII/309/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 lutego 2018 r. oraz Nr III/40/19 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2019r
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji