ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 21
Data publikacji
2021-01-15 13:51:09
Numer
733/2021
Tytuł
w sprawie przeznaczenia do użyczenia pomieszczenia biurowego na poziomie „0” w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie stanowiącego własność Powiatu Kętrzyńskiego, znajdującego się w budynku położonym w Kętrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1, oznaczonego w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 3 miasto Kętrzyn jako działka nr 216/5
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 22
Data publikacji
2021-01-15 13:51:09
Numer
732/2021
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu pomieszczenia magazynowego, garaży oraz pomieszczeń biurowych pozostających w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 23
Data publikacji
2021-01-15 13:51:09
Numer
731/2021
Tytuł
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto”
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 24
Data publikacji
2021-01-15 13:45:58
Numer
OR.0025.7.2021, Uchwała nr 474/2021
Tytuł
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Tureckiego uprawnień do zaciągania zobowiązań
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 25
Data publikacji
2021-01-15 13:43:20
Numer
OR.0025.6.2021, Uchwała nr 473/2021
Tytuł
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Tureckiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 26
Data publikacji
2021-01-15 13:41:17
Numer
OR.0025.5.2021, Uchwała nr 472/2021
Tytuł
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tureckiemu
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 27
Data publikacji
2021-01-15 13:36:45
Numer
OR.0025.4.2021, Uchwała nr 471/2021
Tytuł
w sprawie sprostowania uchwały Nr 448/2020 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 17 grudnia 2020r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na rok 2020
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 28
Data publikacji
2021-01-15 13:29:51
Numer
OR.0025.3.2021, Uchwała nr 470/2021
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości będących w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 29
Data publikacji
2021-01-15 13:27:35
Numer
OR.0025.2.2021, Uchwała nr 469/2021
Tytuł
w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 30
Data publikacji
2021-01-15 13:25:03
Numer
OR.0025.1.2021, Uchwała nr 468/2021
Tytuł
w sprawie wydania opinii dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa dróg wewnętrznych ul. Zygmuntowska i Orla we Władysławowie”
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 31
Data publikacji
2021-01-15 10:42:57
Numer
0050.3.2021
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.3.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 32
Data publikacji
2021-01-15 10:30:18
Numer
OR.0025.213.2020, Uchwała nr 466/2020
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na rok 2020
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 33
Data publikacji
2021-01-15 10:26:52
Numer
OR.0025.212.2020, Uchwała nr 465/2020
Tytuł
w sprawie przekazania składników majątku
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 34
Data publikacji
2021-01-15 10:23:21
Numer
OR.0025.211.2020, Uchwała nr 464/2020
Tytuł
w sprawie blokady wydatków w budżecie Powiatu Tureckiego na 2020 rok
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 35
Data publikacji
2021-01-15 10:19:46
Numer
OR.0025.210.2020, Uchwała nr 463/2020
Tytuł
w sprawie blokady wydatków w budżecie Powiatu Tureckiego na 2020 rok
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 36
Data publikacji
2021-01-15 10:09:10
Numer
OR.0025.208.2020, Uchwała nr 461/2020
Tytuł
w sprawie przekazania składników majątku
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 37
Data publikacji
2021-01-15 10:02:52
Numer
OR.0025.207.2020, Uchwała nr 460/2020
Tytuł
w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich do składania oświadczeń woli związanych z realizacją projektu w ramach programu Erasmus+ POWERVET
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 38
Data publikacji
2021-01-15 09:57:05
Numer
0050.1.2021
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.1.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia planu kontroli zarządczej na 2021 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 39
Data publikacji
2021-01-15 09:56:04
Numer
OR.0025.206.2020, Uchwała nr 459/2020
Tytuł
w sprawie przekazania składników majątku
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 40
Data publikacji
2021-01-15 09:49:48
Numer
OR.0025.205.2020, Uchwała nr 458/2020
Tytuł
w sprawie przekazania składników majątku
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji