ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
41 2019-08-20 10:17:36 61 / 2019 W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn: "Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr.Woj.Nr 592- Jeżewo-Winda-Jankowice- Srokowo na odcinku Kiemławki Wielkie -Winda (Etap I i Etap II) Starostwo Powiatowe w Kętrzynie Zobacz
42 2019-08-20 10:14:48 97/2019 W sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok Urząd Gminy Piecki Zobacz
43 2019-08-20 10:14:34 60 / 2019 W sprawie powołania Komisji ds.odbioru zadania inwestycyjnego pn: "Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Solkę w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 10+700 koło miejscowości Silginy" Starostwo Powiatowe w Kętrzynie Zobacz
44 2019-08-20 10:08:27 94/2019 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Urząd Gminy Piecki Zobacz
45 2019-08-20 10:05:06 59 / 2019 O zmianie Zarządzenia nr 10/2019 Starosty Kętrzyńskiego z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2019 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie Zobacz
46 2019-08-20 10:03:44 58 / 2019 Zmieniąjace Zarządzenie Starosty Kętrzyńskiego nr 70/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie i w jednostkach organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego. Starostwo Powiatowe w Kętrzynie Zobacz
47 2019-08-20 09:59:54 108/2019 W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Pieckach. Urząd Gminy Piecki Zobacz
48 2019-08-20 08:51:43 110/2019 W sprawie: powołania komisji odbiorowej. Urząd Gminy Piecki Zobacz
49 2019-08-20 08:48:08 109/2019 W sprawie: wyłączenia z Gminnej ewidencji zabytków Gminy Piecki karty adresowej. Urząd Gminy Piecki Zobacz
50 2019-08-19 15:52:13 309/2019 Zarządzenie Nr 309/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku - "Wyprawka szkolna" Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
51 2019-08-19 15:24:05 117/2019 Zarządzenie Nr _117_2019 Wójta Gminy Lubawa z dnia 26 lipca 2019 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonej w miejscowości Targowisko, który odbędzie się w dniu 29.07.2019 r. o godzinie 12.00 w Urzędzie Gminy Lubawa Urząd Gminy Lubawa Zobacz
52 2019-08-19 15:20:25 116/2019 Zarządzenie Nr _116_2019 Wójta Gminy Lubawa z dnia 26 lipca 2019 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonej w miejscowości Szczepankowo, który odbędzie się w dniu 29.07.2019 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Lubawa Urząd Gminy Lubawa Zobacz
53 2019-08-19 15:17:45 115/2019 Zarządzenie Nr _115_2019 Wójta Gminy Lubawa z dnia 26 lipca 2019 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonej w miejscowości Sampława, który odbędzie się w dniu 29.07.2019 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Lubawa Urząd Gminy Lubawa Zobacz
54 2019-08-19 15:12:36 114/2019 Zarządzenie Nr _114_2019 Wójta Gminy Lubawa z dnia 26 lipca 2019 r w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego Urząd Gminy Lubawa Zobacz
55 2019-08-19 13:20:48 308/2019 Zarządzenie Nr 308/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału wewnętrznych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Nidzicy na stanowska pracy Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
56 2019-08-19 13:09:57 104/2019 w sprawie przeznaczenia do wynajmu lokalu użytkowego w budynku położonym na działce oznaczonej wg ewidencji gruntów Nr 127/4 w Barcianach, ulica Piotrowskiego 1. Urząd Gminy w Barcianach Zobacz
57 2019-08-19 13:09:57 103/2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia ruchomego Urząd Gminy w Barcianach Zobacz
58 2019-08-19 12:39:59 307/2019 Zarządzenie Nr 307/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Nidzica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
59 2019-08-19 08:57:18 Zarządzenie 67/2019 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Urząd Gminy Dubeninki Zobacz
60 2019-08-19 08:50:55 Zarządzenie 66/2019 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r. Urząd Gminy Dubeninki Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu