ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 41
Data publikacji
2021-01-15 09:43:31
Numer
OR.0025.204.2020, Uchwała nr 457/2020
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2020 rok
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 42
Data publikacji
2021-01-15 09:40:08
Numer
OR.0025.203.2020, Uchwała nr 456/2020
Tytuł
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa laptopów dla szkół ponadpodstawowych Powiatu Tureckiego i Starostwa Powiatowego w Turku”
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 43
Data publikacji
2021-01-15 09:36:42
Numer
OR.0025.202.2020, Uchwała nr 455/2020
Tytuł
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa laptopów dla szkół ponadpodstawowych Powiatu Tureckiego i Starostwa Powiatowego w Turku”, część nr 1 „ Dostawa 4 szt. laptopów dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Turku
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 44
Data publikacji
2021-01-15 09:33:37
Numer
OR.0025.201.2020, Uchwała nr 454/2020
Tytuł
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa kamer internetowych ze statywami (5 szt.) dla I Liceum Ogólnokształcącego w Turku”
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 45
Data publikacji
2021-01-15 09:29:58
Numer
OR.0025.200.2020, Uchwała nr 453/2020
Tytuł
w sprawie przekazania składników majątku
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 46
Data publikacji
2021-01-15 09:24:36
Numer
OR.0025.199.2020, Uchwała nr 452/2020
Tytuł
w sprawie przekazania składników majątku
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 47
Data publikacji
2021-01-15 09:12:08
Numer
OR.0025.198.2020, Uchwała nr 451/2020
Tytuł
w sprawie przekazania składników majątku
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 48
Data publikacji
2021-01-15 09:09:32
Numer
OR.0025.197.2020, Uchwała nr 450/2020
Tytuł
w sprawie przekazania składników majątku
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 49
Data publikacji
2021-01-15 09:05:42
Numer
OR.0025.196.2020, Uchwała nr 449/2020
Tytuł
w sprawie przekazania składników majątku
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 50
Data publikacji
2021-01-15 09:01:27
Numer
OR.0025.195.2020, Uchwała nr 448/2020
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2020 rok
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 51
Data publikacji
2021-01-14 15:27:12
Numer
OR.0025.194.2020, Uchwała nr 447/2020
Tytuł
w sprawie przekazania składników majątku
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 52
Data publikacji
2021-01-14 15:24:32
Numer
OR.0025.193.2020, Uchwała nr 446/2020
Tytuł
w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku na 2021 rok
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 53
Data publikacji
2021-01-14 15:22:31
Numer
OR.0025.192.2020, Uchwała nr 445/2020
Tytuł
w sprawie wydania opinii dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi Wróblina - Niwy
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 54
Data publikacji
2021-01-14 15:17:27
Numer
OR.0025.191.2020, Uchwała nr 444/2020
Tytuł
w sprawie wydania opinii dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi zlokalizowanej w m. Kiszewy - Kolonia”
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 55
Data publikacji
2021-01-14 15:13:39
Numer
OR.0025.190.2020, Uchwała nr 443/2020
Tytuł
w sprawie przekazania składników majątku
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 56
Data publikacji
2021-01-14 15:10:40
Numer
OR.0025.189.2020, Uchwała nr 442/2020
Tytuł
w sprawie przekazania składników majątku
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 57
Data publikacji
2021-01-14 15:07:42
Numer
OR.0025.188.2020, Uchwała nr 441/2020
Tytuł
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,,Wykonania i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Turku oraz odbiór tablic wycofanych z użytkowania w roku 2021”
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 58
Data publikacji
2021-01-14 14:59:53
Numer
OR.0025.187.2020, Uchwała nr 440/2020
Tytuł
w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 59
Data publikacji
2021-01-14 14:54:29
Numer
OR.0025.186.2020, Uchwała nr 439/2020
Tytuł
w sprawie nieodpłatnego przekazania urządzeń oświetlenia ulicznego i drogowego
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 60
Data publikacji
2021-01-14 14:51:30
Numer
OR.0025.185.2020, Uchwała nr 438/2020
Tytuł
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie prowadzenia na terenie powiatu tureckiego w 2021 roku dwóch punktów poradnictwa, z czego jeden przeznacza się na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, a drugi na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji