ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 41
Data publikacji
2020-08-10 14:31:31
Numer
37/2020
Tytuł
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 42
Data publikacji
2020-08-10 14:24:06
Numer
602/2020
Tytuł
w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej Dyrektorowi Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 43
Data publikacji
2020-08-10 14:22:42
Numer
36/2020
Tytuł
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego oraz Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego odpowiedzialnych za organizację i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku na terenie Gminy Łukta
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 44
Data publikacji
2020-08-10 14:19:41
Numer
35/2020
Tytuł
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 45
Data publikacji
2020-08-10 14:16:09
Numer
34/2020
Tytuł
w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 46
Data publikacji
2020-08-10 14:13:52
Numer
33/2020
Tytuł
w sprawie: powołania gminnego koordynatora do spraw obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 47
Data publikacji
2020-08-10 14:09:52
Numer
32/2020
Tytuł
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 48
Data publikacji
2020-08-10 14:02:53
Numer
601/2020
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały Nr 240/2019 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 49
Data publikacji
2020-08-10 14:00:28
Numer
600/2020
Tytuł
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 50
Data publikacji
2020-08-10 13:59:44
Numer
31/2020
Tytuł
w sprawie: polityki rachunkowości dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 51
Data publikacji
2020-08-10 13:57:08
Numer
599/2020
Tytuł
w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 52
Data publikacji
2020-08-10 13:56:52
Numer
30/2020
Tytuł
w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Łukta z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 53
Data publikacji
2020-08-10 13:54:10
Numer
29/2020
Tytuł
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 54
Data publikacji
2020-08-10 13:45:07
Numer
28/2020
Tytuł
w sprawie wprowadzenia: „Instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów księgowych w gminie Łukta dla projektów realizowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej”.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 55
Data publikacji
2020-08-10 13:43:28
Numer
27/2020
Tytuł
w sprawie wdrożenia w budynku Urzędu Gminy w Łukcie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 56
Data publikacji
2020-08-10 13:36:04
Numer
26/2020
Tytuł
w sprawie ogłoszenia II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łukta z zakresu działalności pożytku publicznego w roku 2020
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 57
Data publikacji
2020-08-10 13:23:55
Numer
25/2020
Tytuł
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 58
Data publikacji
2020-08-10 13:13:13
Numer
24/2020
Tytuł
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 21/2020 Wójta Gminy Łukta z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 59
Data publikacji
2020-08-10 13:09:23
Numer
23/2020
Tytuł
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego pn.: pn. Zaprojektowanie i budowa sieci komputerowej z dedykowaną instalacją elektryczną oraz przystosowanie pomieszczenia do pełnienia funkcji serwerowni w ramach realizacji projektu „W służbie mieszkańcom - uruchomienie e-uslug i poprawa dostępu do informacji przestrzennej w gminie Łukta”
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 60
Data publikacji
2020-08-10 13:05:55
Numer
22/2020
Tytuł
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji