ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 61
Data publikacji
2021-01-14 14:48:07
Numer
OR.0025.184.2020, Uchwała nr 437/2020
Tytuł
w sprawie przekazania składników majątku
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 62
Data publikacji
2021-01-14 14:44:27
Numer
OR.0025.183.2020, Uchwała nr 436/2020
Tytuł
w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 63
Data publikacji
2021-01-14 14:39:45
Numer
OR.0025.182.2020, Uchwała nr 435/2020
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2020 rok
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 64
Data publikacji
2021-01-14 14:31:38
Numer
OR.0025.181.2020, Uchwała nr 434/2020
Tytuł
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa laptopów dla I Liceum Ogólnokształcącego w Turku”
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 65
Data publikacji
2021-01-14 14:21:01
Numer
OR.0025.180.2020, Uchwała nr 433/2020
Tytuł
w sprawie udzielenia dotacji Branżowej Szkole II stopnia Centrum Szkoleniowego WIEDZA
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 66
Data publikacji
2021-01-14 14:15:17
Numer
OR.0025.179.2020, Uchwała nr 432/2020
Tytuł
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego do szkół ponadpodstawowych Powiatu Tureckiego oraz Starostwa Powiatowego w Turku”, część nr 4 „Dostawa kamer internetowych ze statywami”
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 67
Data publikacji
2021-01-14 14:10:04
Numer
OR.0025.178.2020, Uchwała nr 431/2020
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały Nr 419/2020 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającej uchwałę budżetu Powiatu Tureckiego na 2020 rok
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 68
Data publikacji
2021-01-14 14:07:59
Numer
8/2021
Tytuł
W sprawie czasowego zawieszenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 69
Data publikacji
2021-01-14 14:03:32
Numer
OR.0025.177.2020, Uchwała nr 430/2020
Tytuł
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa zestawu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Turku”
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 70
Data publikacji
2021-01-14 13:17:31
Numer
OR.0025.176.2020, Uchwała nr 429/2020
Tytuł
w sprawie przekazania informacji o projektowanych kwotach dochodów i wydatków, wysokości dotacji i wpłat do budżetu oraz o projekcie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Turku na 2021 rok
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 71
Data publikacji
2021-01-14 13:10:34
Numer
OR.0025.175.2020, Uchwała nr 428/2020
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2020 r.
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 72
Data publikacji
2021-01-14 13:09:57
Numer
832/2021
Tytuł
Zarządzenie Nr 832/2021 Burmistrza Nidzicy z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Nidzicy
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 73
Data publikacji
2021-01-14 13:06:50
Numer
OR.0025.174.2020, Uchwała nr 427/2020
Tytuł
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie prowadzenia na terenie powiatu tureckiego w 2021 roku dwóch punktów poradnictwa, z czego jeden przeznacza się na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, a drugi na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 74
Data publikacji
2021-01-14 13:06:20
Numer
831/2021
Tytuł
Zarządzenie Nr 831/2021 Burmistrza Nidzicy z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych czynszu z tytułu najmu gruntu z przeznaczeniem na miejsce posadowienia garażu blaszanego/obiektu gospodarczego, gruntu z przeznaczeniem na miejsce posadowienia pomieszczenia do składowania opału i gruntu zabudowanego garażem murowanym/pomieszczeniem gospodarczym oraz stawek jednostkowych czynszu najmu garaży murowanych/pomieszczeń gospodarczych
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 75
Data publikacji
2021-01-14 13:03:13
Numer
OR.0025.173.2020, Uchwała nr 426/2020
Tytuł
w sprawie przekazania składników majątku
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 76
Data publikacji
2021-01-14 12:59:04
Numer
OR.0025.172.2020, Uchwała nr 425/2020
Tytuł
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa komputerów mobilnych (laptopów) na potrzeby Starostwa Powiatowego w Turku”
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 77
Data publikacji
2021-01-14 12:57:42
Numer
830/2021
Tytuł
Zarządzenie Nr 830/2021 Burmistrza Nidzicy z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nidzica
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 78
Data publikacji
2021-01-14 12:55:37
Numer
OR.0025.171.2020, Uchwała nr 424/2020
Tytuł
w sprawie sporządzenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2021 – 2026
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 79
Data publikacji
2021-01-14 12:53:36
Numer
XVIII/122/20
Tytuł
Uchwała Rady Gminy Lubawa Nr XVIII/122/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2021-2029
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 80
Data publikacji
2021-01-14 12:51:01
Numer
OR.0025.170.2020, Uchwała nr 423/2020
Tytuł
w sprawie sporządzenia projektu budżetu Powiatu Tureckiego na 2021 rok
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji