ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
61 2019-08-16 19:34:02 107/2019 w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej Urząd Gminy Piecki Zobacz
62 2019-08-16 17:33:10 XII/79/19 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrówno. Urząd Gminy w Dąbrównie Zobacz
63 2019-08-16 17:29:19 XII/77/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2019- 2030. Urząd Gminy w Dąbrównie Zobacz
64 2019-08-16 17:29:16 XII/78/19 w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2019 r. Urząd Gminy w Dąbrównie Zobacz
65 2019-08-16 13:44:06 267/2019 o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości, położonych w obrębie Karolewo, gmina Kętrzyn Starostwo Powiatowe w Kętrzynie Zobacz
66 2019-08-16 13:41:14 266/2019 w sprawie udzielenia kierownikowi jednostki organizacyjnej powiatu pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w zakresie związanym z pozyskiwaniem środków ze źródeł zewnętrznych Starostwo Powiatowe w Kętrzynie Zobacz
67 2019-08-16 13:39:29 265/2019 w sprawie udzielenia kierownikowi jednostki organizacyjnej powiatu pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w zakresie związanym z pozyskiwaniem środków ze źródeł zewnętrznych Starostwo Powiatowe w Kętrzynie Zobacz
68 2019-08-16 13:37:43 264/2019 w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego Starostwo Powiatowe w Kętrzynie Zobacz
69 2019-08-16 13:36:17 263/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego Starostwo Powiatowe w Kętrzynie Zobacz
70 2019-08-16 13:34:35 262/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania Kętrzyńskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Militarnych "Masuria" z wykonania zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa Starostwo Powiatowe w Kętrzynie Zobacz
71 2019-08-16 13:32:06 261/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania Kętrzyńskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Militarnych "Masuria" z wykonania zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia Starostwo Powiatowe w Kętrzynie Zobacz
72 2019-08-16 10:29:29 64/2019 w sprawie: zbycia mienia komunalnego Urząd Gminy Sorkwity Zobacz
73 2019-08-15 00:02:04 102/2019 w sprawie zmian Zarządzenia Nr 98/2019 Wójta Gminy Barciany z dnia 29 lipca 2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Barciany za II kwartał 2019 roku. Urząd Gminy w Barcianach Zobacz
74 2019-08-14 20:03:07 64/2019 ZARZĄDZENIE NR 64/2019 Wójta Gminy Wydminy z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. Urząd Gminy Wydminy Zobacz
75 2019-08-14 14:14:27 XIV/79/2019 w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Dobre Miasto konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego. Urząd Miejski w Dobrym Mieście Zobacz
76 2019-08-14 14:04:53 Uchwała Zarządu Nr III/3/2019 Uchwała Zarządu Nr III/3/2019 w sprawie przyjęcia informacji z realizacji budżetu Związku Gmin „Barcja” za I półrocze 2019 roku. Związek Gmin Barcja Zobacz
77 2019-08-14 13:58:03 300/2019 Zarządzenie nr 300/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
78 2019-08-14 13:54:24 302/2019 Zarządzenie nr 302/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
79 2019-08-14 13:52:48 304/2019 Zarządzenie nr 304/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
80 2019-08-14 13:51:07 303/2019 Zarządzenie nr 303/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu