ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 61
Data publikacji
2020-08-10 12:53:57
Numer
21/2020
Tytuł
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 62
Data publikacji
2020-08-10 12:50:37
Numer
19/2020
Tytuł
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 63
Data publikacji
2020-08-10 12:39:35
Numer
18/2020
Tytuł
w sprawie: powołania gminnego koordynatora do spraw obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 64
Data publikacji
2020-08-10 12:35:50
Numer
17/2020
Tytuł
W sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łukta za rok 2019
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 65
Data publikacji
2020-08-10 12:24:58
Numer
16/2020
Tytuł
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukcie za 2019r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 66
Data publikacji
2020-08-10 12:20:18
Numer
15/2020
Tytuł
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie za 2019r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 67
Data publikacji
2020-08-10 12:12:54
Numer
12/2020
Tytuł
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 68
Data publikacji
2020-08-10 12:09:58
Numer
11/2020
Tytuł
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 69
Data publikacji
2020-08-10 11:35:33
Numer
10/2020
Tytuł
w sprawie ogłoszenia I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łukta z zakresu działalności pożytku publicznego w latach 2020-2021
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 70
Data publikacji
2020-08-10 11:31:49
Numer
4/2020
Tytuł
w sprawie: powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej z zasobów archiwum zakładowego Urzędu Gminy Łukta
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 71
Data publikacji
2020-08-10 11:25:18
Numer
2/2020
Tytuł
W sprawie zmiany Zarządzenia nr 53/2019 z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie instrukcji dotyczącej inwentaryzacji aktywów i pasywów Urzędu Gminy
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 72
Data publikacji
2020-08-10 11:17:43
Numer
XXV/32/2020
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, która powstanie z podziału działki ewidencyjnej 91/3 położonej we wsi Pelnik, obręb Pelnik, gmina Łukta, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, składającej się z działki nr 91/4.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 73
Data publikacji
2020-08-10 11:15:32
Numer
XXV/31/2020
Tytuł
w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Łukta na lata 2019 - 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 r.”
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 74
Data publikacji
2020-08-10 11:13:26
Numer
XXV/30/2020
Tytuł
w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji „Rocznego Program Współpracy Gminy Łukta na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 75
Data publikacji
2020-08-10 11:11:25
Numer
XXV/29/2020
Tytuł
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Florczaki.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 76
Data publikacji
2020-08-10 11:09:23
Numer
XXV/28/2020
Tytuł
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kotkowo gm. Łukta w zakresie zgody na zmianę użytkowania terenów leśnych.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 77
Data publikacji
2020-08-10 11:07:02
Numer
XXV/27/2020
Tytuł
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej nr 557, położonej w miejscowości Łukta, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 78
Data publikacji
2020-08-10 11:05:03
Numer
XXV/26/2020
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy tej samej nieruchomości na okres 3 lat
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 79
Data publikacji
2020-08-10 11:03:14
Numer
XXV/25/2020
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy tej samej nieruchomości na okres 3 lat
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 80
Data publikacji
2020-08-10 11:00:47
Numer
XXV/24/2020
Tytuł
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łukta.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji