ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 61
Data publikacji
2020-10-13 13:47:02
Numer
65/449/2020
Tytuł
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie zmiany uchwały nr XLII/306/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowomiejskiego
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz
Lp: 62
Data publikacji
2020-10-13 13:41:13
Numer
65/448/2020
Tytuł
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Nowomiejskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz
Lp: 63
Data publikacji
2020-10-13 13:32:23
Numer
65/447/2020
Tytuł
w sprawie akceptacji przystąpienia do projektu pn. „Wsparcie instytucji zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia z terenu powiatu nowomiejskiego”
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz
Lp: 64
Data publikacji
2020-10-13 12:47:46
Numer
XXIV/2020
Tytuł
Protokół z sesji Rady Gminy
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 65
Data publikacji
2020-10-13 12:24:43
Numer
Zarządzenie 192/2020
Tytuł
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości położonych w sołectwie Rogajny, gm. Dubeninki
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 66
Data publikacji
2020-10-13 12:14:11
Numer
Zarządzenie 191/2020
Tytuł
w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn. „Modernizacja drogi rolniczej Łoje – Tuniszki o długości około 1370 mb
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 67
Data publikacji
2020-10-13 11:50:37
Numer
342/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 342/2020 Wójta Gminy Lubawa z dnia 1 października 2020 r.w sprawie szczegółowego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii niejawnej w Urzędzie Gminy Lubawa
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 68
Data publikacji
2020-10-13 11:47:55
Numer
347/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 347/2020 Wójta Gminy Lubawa z dnia 12 października 2020 r. w sprawie ograniczeń realizacji zadań przez Urząd Gminy Lubawa
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 69
Data publikacji
2020-10-13 11:45:11
Numer
344/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 344/2020 Wójta Gminy Lubawa z dnia 5 października 2020 r. w sprawie ograniczeń realizacji zadań przez Urząd Gminy Lubawa
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 70
Data publikacji
2020-10-13 11:42:56
Numer
343/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 343/2020 Wójta Gminy Lubawa z dnia 1 października 2020 r.zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 71
Data publikacji
2020-10-13 11:34:58
Numer
337/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 337/2020 Wójta Gminy Lubawa z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentów i materiałów niejawnych znajdujących się w Urzędzie Gminy Lubawa.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 72
Data publikacji
2020-10-13 11:32:20
Numer
336/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 336/2020 Wójta Gminy Lubawa z dnia 1 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Lubawa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 73
Data publikacji
2020-10-13 11:28:04
Numer
XVI/111/20
Tytuł
Uchwała Rady Gminy Lubawa Nr XVI/111/20 z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 74
Data publikacji
2020-10-13 11:25:30
Numer
XVI/110/20
Tytuł
Uchwała Rady Gminy Lubawa Nr XVI/110/20 z dnia 29 września 2020 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2020-2027
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 75
Data publikacji
2020-10-13 11:22:53
Numer
644/2020
Tytuł
w sprawie ustalenia listy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z zakresu przedmiotu kontroli przy przeprowadzaniu postępowania kontrolnego nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 76
Data publikacji
2020-10-13 11:22:53
Numer
643/2020
Tytuł
w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych oraz udzielenia pełnomocnictwa Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego do wykonania pomocniczych działań zakupowych wspierających Powiat Kętrzyński w organizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasińskiego 3 w Reszlu”
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 77
Data publikacji
2020-10-13 11:22:53
Numer
642/2020
Tytuł
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 78
Data publikacji
2020-10-13 11:22:53
Numer
641/2020
Tytuł
w sprawie udzielenia kierownikowi jednostki organizacyjnej powiatu pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w zakresie związanym z pozyskiwaniem środków ze źródeł zewnętrznych
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 79
Data publikacji
2020-10-13 11:22:53
Numer
640/2020
Tytuł
w sprawie przekazania środków trwałych
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 80
Data publikacji
2020-10-13 10:54:41
Numer
65/446/2020
Tytuł
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji