ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 61
Data publikacji
2020-01-15 10:10:38
Numer
XIII/209/19
Tytuł
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Morąg na 2020 r.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 62
Data publikacji
2020-01-15 10:06:11
Numer
XIII/208/19
Tytuł
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2020 – 2031.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 63
Data publikacji
2020-01-15 09:56:33
Numer
XIII/207/19
Tytuł
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 r.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 64
Data publikacji
2020-01-15 09:54:00
Numer
XIII/206/19
Tytuł
w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2019 r.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 65
Data publikacji
2020-01-15 09:36:44
Numer
XIII/205/19
Tytuł
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2019-2028
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 66
Data publikacji
2020-01-15 09:27:00
Numer
XIII/204/19
Tytuł
ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Morągu na 2020 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 67
Data publikacji
2020-01-14 15:30:17
Numer
470/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 470/2020 Burmistrza Nidzicy z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 68
Data publikacji
2020-01-14 14:36:19
Numer
03/2020
Tytuł
w sprawie: powołania komisji do wyboru najkorzystniejszej oferty
Nazwa jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach
Adres
Zobacz
Lp: 69
Data publikacji
2020-01-14 14:32:46
Numer
02/2020
Tytuł
w sprawie: realizacji zamówienia publicznego pod nazwą "Przygotowanie i dostawa posiłków szkolnych dla uczniów szkół i oddziału przedszkolnego na terenie gminy Piecki" oraz powołania komisji do spraw oceny ww ofert.
Nazwa jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach
Adres
Zobacz
Lp: 70
Data publikacji
2020-01-14 14:00:28
Numer
469/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 469/2020 Burmistrza Nidzicy z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 71
Data publikacji
2020-01-14 10:09:13
Numer
7/2020
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 7/2020 Wójta Gminy Wydminy z dnia 09 stycznia 2020 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 72
Data publikacji
2020-01-14 09:14:20
Numer
9/2020
Tytuł
W sprawie ogłoszenia III Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piecki z zakresu działalności pożytku publicznego w roku 2020
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 73
Data publikacji
2020-01-14 08:46:38
Numer
5/2020
Tytuł
w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych na terenie gminy Sorkwity
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 74
Data publikacji
2020-01-14 07:51:35
Numer
425/2020
Tytuł
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego w 2020 roku
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 75
Data publikacji
2020-01-14 07:48:50
Numer
424/2020
Tytuł
w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 76
Data publikacji
2020-01-14 07:47:22
Numer
423/2020
Tytuł
w sprawie udzielenia pełnomocnictw, w tym udzielenia pełnomocnictwa do występowania przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz innymi organami
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 77
Data publikacji
2020-01-13 16:27:16
Numer
113/2019
Tytuł
powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sorkwity.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 78
Data publikacji
2020-01-13 16:06:22
Numer
110/2019
Tytuł
w sprawie: powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sorkwity.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 79
Data publikacji
2020-01-13 16:02:24
Numer
104/2019
Tytuł
w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Sorkwity
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 80
Data publikacji
2020-01-13 15:25:04
Numer
4/2020
Tytuł
W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kętrzynie w 2020 roku.
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji