ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 61
Data publikacji
2019-10-17 12:49:05
Numer
337/2019
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia dużej i małej sali gimnastycznej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Marii Curie - Skłodowskiej w Kętrzynie
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 62
Data publikacji
2019-10-17 12:47:03
Numer
336/2019
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu małej i dużej sali gimnastycznej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Marii Curie - Skłodowskiej w Kętrzynie
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 63
Data publikacji
2019-10-17 12:45:05
Numer
335/2019
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu małej sali gimnastycznej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Marii Curie - Skłodowskiej w Kętrzynie
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 64
Data publikacji
2019-10-17 12:40:40
Numer
334/2019
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu sali lekcyjnej nr 10 w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Marii Curie - Skłodowskiej w Kętrzynie
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 65
Data publikacji
2019-10-17 12:38:26
Numer
333/2019
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu sali lekcyjnej nr 10 w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Marii Curie - Skłodowskiej w Kętrzynie
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 66
Data publikacji
2019-10-17 12:34:30
Numer
332/2019
Tytuł
w sprawie udzielenia pracownikowi Starostwa Powiatowego w Kętrzynie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 67
Data publikacji
2019-10-17 12:31:34
Numer
331/2019
Tytuł
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości, położonej w Kętrzynie przy ul. Sikorskiego
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 68
Data publikacji
2019-10-17 12:29:17
Numer
330/2019
Tytuł
w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonej w obrębie 3, miasto Kętrzyn, oznaczonej jako działka nr 204/6, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OL1K/00005110/8
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 69
Data publikacji
2019-10-17 11:59:06
Numer
329/2019
Tytuł
o zmianie Uchwały Nr 179/2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie powołania składu oraz zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Kontroli Dotacji Celowych w celu sprawowania w imieniu Zarządu Powiatu w Kętrzynie kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań publicznych zleconych w ramach Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2019 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 70
Data publikacji
2019-10-17 11:43:39
Numer
328/2019
Tytuł
w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kętrzynie II kadencji
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 71
Data publikacji
2019-10-17 11:40:21
Numer
327/2019
Tytuł
w sprawie wytypowania przedstawicieli Zarządu Powiatu w Kętrzynie do pracy w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Kętrzynie
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 72
Data publikacji
2019-10-17 11:37:38
Numer
10 /2019
Tytuł
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Srokowo
Adres
Zobacz
Lp: 73
Data publikacji
2019-10-17 10:07:42
Numer
143/2019
Tytuł
W sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Zyzdrojowy Piecek.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 74
Data publikacji
2019-10-16 12:03:14
Numer
Zarządzenie 90/2019
Tytuł
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Dubeninki w sprawie zmiany statutów sołectw położonych na terenie Gminy Dubeninki
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 75
Data publikacji
2019-10-16 11:59:16
Numer
Zarządzenie 89/2019
Tytuł
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany Statutu Gminy Dubeninki
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 76
Data publikacji
2019-10-16 11:15:27
Numer
FR.0050.205.2019.EK
Tytuł
w sprawie powołania komisji przetargowej oraz nadania regulaminu pracy komisji przetargowej
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 77
Data publikacji
2019-10-16 11:13:59
Numer
365/2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 365/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 16 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 78
Data publikacji
2019-10-16 11:09:08
Numer
FR.0050.204.2019.EK
Tytuł
w sprawie powołania komisji przetargowej oraz nadania regulaminu pracy komisji przetargowej
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 79
Data publikacji
2019-10-16 10:59:42
Numer
Og.0050.203.2019.JG
Tytuł
w sprawie powołania komisji konkursowej oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dobrym Mieście
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 80
Data publikacji
2019-10-16 10:55:10
Numer
BF.0050.202.2019.AS
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji