ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 81
Data publikacji
2019-10-16 10:44:33
Numer
Og.0050.201.2019
Tytuł
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 82
Data publikacji
2019-10-16 10:34:15
Numer
SK.0050.200.2019.WW
Tytuł
w sprawie sprzedaży specjalnego samochodu pożarniczego stanowiącego mienie komunalne Gminy Dobre Miasto
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 83
Data publikacji
2019-10-16 10:26:38
Numer
Og.0050.199.2019.JG
Tytuł
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na podinspektora w Referacie Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 84
Data publikacji
2019-10-16 10:20:24
Numer
OK.0050.198.2019.AP
Tytuł
w sprawie wprowadzenia ulgi promocyjno - marketingowej za korzystanie z krytej pływalni w Dobrym Mieście
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 85
Data publikacji
2019-10-16 10:14:48
Numer
IN.0050.197.2019.CR
Tytuł
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Dobre Miasto przeznaczonych na stolarnie
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 86
Data publikacji
2019-10-16 10:08:11
Numer
BF.0050.196.2019.AS
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 87
Data publikacji
2019-10-16 09:55:31
Numer
BF.0050.195.2019.AS
Tytuł
w sprawie założeń do projektu budżetu na 2020 rok
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 88
Data publikacji
2019-10-16 09:49:44
Numer
90/2019
Tytuł
w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2019 r., w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego oraz z przeniesieniami wydatków między paragrafami.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 89
Data publikacji
2019-10-16 09:45:37
Numer
Og.0050.194.2019.ZP
Tytuł
w sprawie powołania Komisji do spraw Budżetu Obywatelskiego Gminy Dobre Miasto na 2020 rok oraz ustalenia harmonogramu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 90
Data publikacji
2019-10-16 09:24:31
Numer
89/2019
Tytuł
w sprawie: powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sorkwity.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 91
Data publikacji
2019-10-16 09:18:08
Numer
Og.0050.193.2019.JG
Tytuł
w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Dobre Miasto do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 92
Data publikacji
2019-10-16 09:08:31
Numer
87/2019
Tytuł
w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sorkwity.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 93
Data publikacji
2019-10-16 08:55:21
Numer
86/2019
Tytuł
w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu za wydzierżawione grunty komunalne.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 94
Data publikacji
2019-10-16 08:51:16
Numer
85/2019
Tytuł
w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych przeznaczonych na usługi medyczne.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 95
Data publikacji
2019-10-16 08:48:08
Numer
84/2019
Tytuł
w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu za wydzierżawione grunty komunalne.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 96
Data publikacji
2019-10-16 08:28:08
Numer
IN.0050.192.2019.JŁ
Tytuł
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 97
Data publikacji
2019-10-16 08:12:56
Numer
80/2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Wydminy z dnia 11 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 98
Data publikacji
2019-10-15 22:38:38
Numer
XIII/108/2019
Tytuł
w sprawie pozbawienia drzewa statusu pomnika przyrody na terenie gminy Barciany
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 99
Data publikacji
2019-10-15 22:31:59
Numer
XIII/107/2019
Tytuł
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Barciany przeprowadzenia dodatkowej kontroli nieobjętej planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 100
Data publikacji
2019-10-15 22:26:58
Numer
XIII/106/2019
Tytuł
w sprawie: przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji