ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 81
Data publikacji
2020-01-13 15:14:48
Numer
2/2020
Tytuł
W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Pani Justyny Stelmaszczyk
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 82
Data publikacji
2020-01-13 15:11:15
Numer
1/2020
Tytuł
W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Pani Natalii Końka
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 83
Data publikacji
2020-01-13 15:10:23
Numer
467/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 467/2020 Burmistrza Nidzicy z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w gminie Nidzica w 2020 roku
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 84
Data publikacji
2020-01-13 15:01:12
Numer
108 / 2019
Tytuł
W sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę.
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 85
Data publikacji
2020-01-13 14:58:23
Numer
107 / 2019
Tytuł
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie.
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 86
Data publikacji
2020-01-13 14:56:24
Numer
106 / 2019
Tytuł
W sprawie wyrażenia zgody państwowej jednostce organizacyjnej na oddanie w użyczenie części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie.
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 87
Data publikacji
2020-01-13 14:54:08
Numer
105 / 2019
Tytuł
W sprawie przeprowadzenia przeglądu dokumentacji niejawnej w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 88
Data publikacji
2020-01-13 14:24:15
Numer
188/2019
Tytuł
W sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Gminy Piecki w roku 2020
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 89
Data publikacji
2020-01-13 14:21:02
Numer
7/2020
Tytuł
W sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Piecki w 2020 roku.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 90
Data publikacji
2020-01-13 14:11:07
Numer
8/2020
Tytuł
W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla pracownika Urzędu, skierowanego do odbycia Służby Przygotowawczej w Urzędzie Gminy Piecki.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 91
Data publikacji
2020-01-13 12:51:23
Numer
203/19
Tytuł
Zarządzenie Nr _203_19 Wójta Gminy Lubawa z dnia 17 grudnia 2019 r w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dzieci, młodzieży, uczniów niepełnosprawnych oraz zasad zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 92
Data publikacji
2020-01-13 08:32:51
Numer
466/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 466/2020 Burmistrza Nidzicy z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 93
Data publikacji
2020-01-11 14:08:57
Numer
2/2020
Tytuł
w sprawie wieloletniego Planu Działania Szefa Obrony Cywilnej Gminy Sorkwity w zakresie obrony cywilnej w latach 2020- 2024
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 94
Data publikacji
2020-01-10 19:19:25
Numer
Nr 116/2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 116/2019 Wójta Gminy Wydminy z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 95
Data publikacji
2020-01-10 14:03:18
Numer
465/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 465/2020 Burmistrza Nidzicy z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w życie w Urzędzie Miejskim w Nidzicy: procedur kontroli finansowej, instrukcji gospodarki kasowej i drukami ścisłego zarachowania, instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat oraz procedur postępowania przy udzielaniu ulg podatkowych i niepodatkowych, za wyjątkiem ulg w zakresie należności cywilnoprawnych
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 96
Data publikacji
2020-01-10 13:56:53
Numer
464/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 464/2020 Burmistrza Nidzicy z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu grantowego pn."Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Nidzica" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 97
Data publikacji
2020-01-10 11:48:19
Numer
XVII/125/2019
Tytuł
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barciany na 2020 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 98
Data publikacji
2020-01-10 11:35:57
Numer
XVII/124/2019
Tytuł
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barciany na lata 2020-2034
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 99
Data publikacji
2020-01-10 11:16:57
Numer
211/20
Tytuł
Zarządzenie Nr _211_20 Wójta Gminy Lubawa z dnia 2 stycznia 2020 r w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 383/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 100
Data publikacji
2020-01-10 11:09:04
Numer
210/20
Tytuł
Zarządzenie Nr _210_20 Wójta Gminy Lubawa z dnia 2 stycznia 2020 r w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 74/2019 z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji