ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 81
Data publikacji
2021-01-14 12:47:42
Numer
7/2021
Tytuł
W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2021 Wójta Gminy Piecki z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań własnych Gminy Piecki w 2021 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 82
Data publikacji
2021-01-14 12:44:46
Numer
OR.0025.169.2020, Uchwała nr 422/2020
Tytuł
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego do szkół ponadpodstawowych Powiatu Tureckiego oraz Starostwa Powiatowego w Turku”, część nr 3 „Dostawa zestawów: komputery przenośne wraz z szafą mobilną”
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 83
Data publikacji
2021-01-14 12:39:06
Numer
OR.0025.168.2020, Uchwała nr 421/2020
Tytuł
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego do szkół ponadpodstawowych Powiatu Tureckiego oraz Starostwa Powiatowego w Turku”, część nr 2 „Dostawa zestawów: monitor interaktywny z mobilnym stojakiem wraz z komputerem przenośnym”
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 84
Data publikacji
2021-01-14 12:36:44
Numer
OR.0025.167.2020, Uchwała nr 420/2020
Tytuł
w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 85
Data publikacji
2021-01-14 12:32:21
Numer
OR.0025.166.2020, Uchwała nr 419/2020
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2020 rok
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 86
Data publikacji
2021-01-14 12:28:33
Numer
OR.0025.165.2020, Uchwała nr 418/2020
Tytuł
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 87
Data publikacji
2021-01-14 12:23:52
Numer
OR.0025.164.2020, Uchwała nr 417/2020
Tytuł
zmieniająca Uchwałę Nr 315/2020 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie powołania zespołu koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 88
Data publikacji
2021-01-14 11:27:10
Numer
OR.0025.163.2020, Uchwała nr 416/2020
Tytuł
w sprawie odrzucenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego do szkół ponadpodstawowych Powiatu Tureckiego oraz Starostwa Powiatowego w Turku”, część nr 2 „Dostawa zestawów: monitor interaktywny z mobilnym stojakiem wraz z komputerem przenośnym”
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 89
Data publikacji
2021-01-14 11:24:22
Numer
OR.0025.162.2020, Uchwała nr 415/2020
Tytuł
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego do szkół ponadpodstawowych Powiatu Tureckiego oraz Starostwa Powiatowego w Turku”, część nr 1 „Dostawa zestawów do wideokonferencji”
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 90
Data publikacji
2021-01-14 11:11:14
Numer
OR.0025.161.2020, Uchwała nr 414/2020
Tytuł
w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 91
Data publikacji
2021-01-14 11:06:18
Numer
OR.0025.160.2020, Uchwała nr 413/2020
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2020 rok
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 92
Data publikacji
2021-01-14 11:01:33
Numer
OR.0025.159.2020, Uchwała nr 412/2020
Tytuł
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie prowadzenia na terenie powiatu tureckiego w 2021 roku dwóch punktów poradnictwa, z czego jeden przeznacza się na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, a drugi na świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 93
Data publikacji
2021-01-14 10:56:28
Numer
OR.0025.158.2020, Uchwała nr 411/2020
Tytuł
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktów na terenie powiatu tureckiego w 2021 roku dwóch punktów poradnictwa, z czego jeden przeznacza się na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej a drugi na świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 94
Data publikacji
2021-01-14 10:53:55
Numer
OR.0025.157.2020, Uchwała nr 410/2020
Tytuł
w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 95
Data publikacji
2021-01-14 10:50:33
Numer
OR.0025.156.2020, Uchwała nr 409/2020
Tytuł
w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 96
Data publikacji
2021-01-14 10:39:06
Numer
OR.0025.155.2020, Uchwała nr 408/2020
Tytuł
w sprawie przekazania składników majątku
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 97
Data publikacji
2021-01-14 10:32:39
Numer
OR.0025.154.2020, Uchwała nr 407/2020
Tytuł
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbiorów pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu zakupionego w ramach projektu „Edukacja ekologiczna w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Tureckiego” w zakresie doposażenia pracowni dydaktycznych w 2020 r.
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 98
Data publikacji
2021-01-14 10:28:35
Numer
OR.0025.153.2020, Uchwała nr 406/2020
Tytuł
w sprawie sprostowania błędu rachunkowego w uchwale Nr 380/2020 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2020 rok
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 99
Data publikacji
2021-01-14 10:24:20
Numer
OR.0025.152.2020, Uchwała nr 405/2020
Tytuł
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 100
Data publikacji
2021-01-14 10:17:37
Numer
OR.0025.151.2020, Uchwała nr 404/2020
Tytuł
w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku do składania oświadczeń woli związanych z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji