ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 81
Data publikacji
2020-08-10 10:58:53
Numer
XXV/23/2020
Tytuł
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łukta absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2019.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 82
Data publikacji
2020-08-10 10:57:16
Numer
XXV/22/2020
Tytuł
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 83
Data publikacji
2020-08-10 10:53:35
Numer
XXV/21/2020
Tytuł
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łukta wotum zaufania.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 84
Data publikacji
2020-08-10 10:50:46
Numer
XXIV/20/2020
Tytuł
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łukta w 2020 roku.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 85
Data publikacji
2020-08-10 10:49:19
Numer
XXIV/19/2020
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łukta na 2020 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 86
Data publikacji
2020-08-10 10:46:28
Numer
XXIV/18/2020
Tytuł
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łukta na lata 2020-2033
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 87
Data publikacji
2020-08-10 10:44:26
Numer
XXIII/17/2020
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łukta na 2020 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 88
Data publikacji
2020-08-10 10:42:36
Numer
XXII/16/2020
Tytuł
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łukta.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 89
Data publikacji
2020-08-10 10:40:45
Numer
XXII/15/2020
Tytuł
w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli w 2020 roku.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 90
Data publikacji
2020-08-10 10:36:38
Numer
XXII/14/2020
Tytuł
w sprawie: uznania za ochronne lasów znajdujących się w Nadleśnictwie Dobrocin, położonych w granicach administracyjnych gminy Łukta.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 91
Data publikacji
2020-08-10 10:33:42
Numer
XXII/13/2020
Tytuł
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 92
Data publikacji
2020-08-10 10:26:20
Numer
PN.4131.145.2020
Tytuł
Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.4131.145.2020 do uchwały Rady Gminy Łukta Nr XXII/12/2020
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 93
Data publikacji
2020-08-10 10:24:12
Numer
XXII/12/2020
Tytuł
w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 94
Data publikacji
2020-08-10 09:38:33
Numer
663/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 663/2020 Burmistrza Nidzicy z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 95
Data publikacji
2020-08-07 23:23:37
Numer
82/2020
Tytuł
w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Barcianach w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 96
Data publikacji
2020-08-07 15:29:25
Numer
XXII/11/2020
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łukta na 2020 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 97
Data publikacji
2020-08-07 15:27:46
Numer
XXI/10/2020
Tytuł
w sprawie: wyrażenia zgody na zawieranie porozumień między gminami w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 98
Data publikacji
2020-08-07 15:24:18
Numer
XXI/9/2020
Tytuł
w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie oraz na udzielenie bonifikaty' od ceny nieruchomości
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 99
Data publikacji
2020-08-07 15:22:06
Numer
XXI/8/2020
Tytuł
w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie oraz na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 100
Data publikacji
2020-08-07 15:19:57
Numer
XXI/7/2020
Tytuł
w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji