ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 101
Data publikacji
2020-08-07 15:17:47
Numer
XXI/6/2020
Tytuł
w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 102
Data publikacji
2020-08-07 15:14:12
Numer
XXI/5/2020
Tytuł
w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 103
Data publikacji
2020-08-07 15:12:03
Numer
XXI/4/2020
Tytuł
w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 104
Data publikacji
2020-08-07 15:05:45
Numer
XX/154/2020
Tytuł
w sprawie przedłużenia terminu na załatwianie skargi
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 105
Data publikacji
2020-08-07 15:04:22
Numer
XX/153/2020
Tytuł
w sprawie przedłużenia terminu na załatwianie skargi
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 106
Data publikacji
2020-08-07 15:02:56
Numer
XX/152/2020
Tytuł
w sprawie przekazania skargi według właściwości
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 107
Data publikacji
2020-08-07 15:00:42
Numer
XX/151/2020
Tytuł
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 108
Data publikacji
2020-08-07 14:58:13
Numer
XX/150/2020
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2020-2025
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 109
Data publikacji
2020-08-07 14:54:17
Numer
XX/149/2020
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2020 rok
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 110
Data publikacji
2020-08-07 14:53:34
Numer
XXI/3/2020
Tytuł
w sprawie : wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 111
Data publikacji
2020-08-07 14:51:23
Numer
XXI/2/2020
Tytuł
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łukta na 2020 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 112
Data publikacji
2020-08-07 14:49:14
Numer
XX/1/2020
Tytuł
w sprawie powołania Skarbnika Gminy
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 113
Data publikacji
2020-08-07 14:46:23
Numer
XIX/108/2019
Tytuł
w sprawie odwołania skarbnika gminy
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 114
Data publikacji
2020-08-07 14:43:37
Numer
XIX/107/2019
Tytuł
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 115
Data publikacji
2020-08-07 14:40:40
Numer
XIX/106/2019
Tytuł
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2020 - 2024 oraz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy Łukta.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 116
Data publikacji
2020-08-07 14:38:29
Numer
XIX/105/2019
Tytuł
zmiany uchwały Rady Gminy Nr XVI/77/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łukta na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w' art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 117
Data publikacji
2020-08-07 14:36:27
Numer
PN.4131.71.2020
Tytuł
Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.4131.71.2020 do uchwały Rady Gminy Łukta Nr XIX/104/2019
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 118
Data publikacji
2020-08-07 14:33:02
Numer
XIX/104/2019
Tytuł
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łukta.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 119
Data publikacji
2020-08-07 14:31:38
Numer
XIX/103/2019
Tytuł
w sprawie zmiany Statutu Gminy Łukta
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 120
Data publikacji
2020-08-07 14:29:34
Numer
XIX/102/2019
Tytuł
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łukta na 2020 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji