ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 101
Data publikacji
2020-01-10 11:03:07
Numer
209/20
Tytuł
Zarządzenie Nr _209_20 Wójta Gminy Lubawa z dnia 2 stycznia 2020 r w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 71/2019 z dnia 06 maja 2019 r. do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 102
Data publikacji
2020-01-10 11:00:34
Numer
208/20
Tytuł
Zarządzenie Nr _208_20 Wójta Gminy Lubawa z dnia 2 stycznia 2020 r w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 68/2019 z dnia 06 maja 2019 r. do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 103
Data publikacji
2020-01-10 10:56:30
Numer
207/20
Tytuł
Zarządzenie Nr _207_20 Wójta Gminy Lubawa z dnia 2 stycznia 2020 r w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 395/2020 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 104
Data publikacji
2020-01-10 09:13:11
Numer
XVII/123/2019
Tytuł
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Barciany.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 105
Data publikacji
2020-01-10 09:09:36
Numer
463/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 463/2020 Burmistrza Nidzicy z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zasad publikowania i udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Nidzicy
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 106
Data publikacji
2020-01-10 09:04:50
Numer
Og.0050.245.2019.MG
Tytuł
w sprawie wprowadzenia Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów EDICTA w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 107
Data publikacji
2020-01-10 09:02:44
Numer
XVII/122/2019
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie gminy Barciany na 2019 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 108
Data publikacji
2020-01-10 09:02:44
Numer
XVII/121/2019
Tytuł
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barciany na lata 2019-2034
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 109
Data publikacji
2020-01-10 08:58:44
Numer
BF.0050.244.2019.JC
Tytuł
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryfikacji sald na kontach 221, 226 i 290 z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 110
Data publikacji
2020-01-10 08:31:17
Numer
BF.0050.243.2019.JC
Tytuł
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryfikacji sald na kontach 221, 226 i 290 wg podatników podatku od środków transportowych
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 111
Data publikacji
2020-01-09 15:10:00
Numer
462/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 462/2020 Burmistrza Nidzcy z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wskazania podstawowego sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych oraz wprowadzenia Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów przy wykorzystaniu systemu EDICTA
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 112
Data publikacji
2020-01-09 14:54:49
Numer
461/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 461/2020 Burmistrza Nidzicy z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia w 2020 roku dni wolnych od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 113
Data publikacji
2020-01-09 14:28:58
Numer
BF.0050.242.2019.JC
Tytuł
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryfikacji sald na kontach 221, 226 i 290 wg podatników podatków od osób prawnych
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 114
Data publikacji
2020-01-09 14:15:54
Numer
BF.0050.241.2019.JC
Tytuł
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryfikacji sald na kontach 221, 226 i 290 wg podatników od osób fizycznych
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 115
Data publikacji
2020-01-09 14:10:31
Numer
BF.0050.240.2019.JC
Tytuł
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 116
Data publikacji
2020-01-09 14:04:40
Numer
BF.0050.238.2019.AS
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 117
Data publikacji
2020-01-09 14:04:30
Numer
Og.0050.239.2019
Tytuł
w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 24 grudnia 2019 r.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 118
Data publikacji
2020-01-09 13:54:04
Numer
IN.0050.237.2019.MZG
Tytuł
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 119
Data publikacji
2020-01-09 13:41:03
Numer
1/2020
Tytuł
w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Łukta na lata 2020 - 2022
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 120
Data publikacji
2020-01-09 13:38:56
Numer
FR.0050.236.2019.EK
Tytuł
w sprawie powołania komisji przetargowej oraz nadania regulaminu pracy komisji przetargowej
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji