ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
101 2019-08-09 14:38:00 299/2019 Zarządzenie nr 299/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
102 2019-08-08 18:23:13 101/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Drogoszach Urząd Gminy w Barcianach Zobacz
103 2019-08-08 11:56:04 56/2019 w sprawie: zbycia mienia komunalnego Urząd Gminy Sorkwity Zobacz
104 2019-08-08 11:40:39 298/2019 Zarządzenie nr 298/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
105 2019-08-07 15:15:48 295/2019 Zarządzenie nr 295/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
106 2019-08-07 14:25:43 OR.0025.147.2019, Uchwała nr 178/2019 w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego Starostwo Powiatowe w Turku Zobacz
107 2019-08-07 14:23:18 OR.0025.146.2019, Uchwała nr 177/2019 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Starostwo Powiatowe w Turku Zobacz
108 2019-08-07 14:15:50 OR.0025.145.2019, Uchwała nr 176/2019 w sprawie przekazania składników majątku Starostwo Powiatowe w Turku Zobacz
109 2019-08-07 14:12:50 OR.0025.144.2019, Uchwała nr 175/2019 w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego Starostwo Powiatowe w Turku Zobacz
110 2019-08-07 14:06:22 OR.0025.143.2019, Uchwała nr 174/2019 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Starostwo Powiatowe w Turku Zobacz
111 2019-08-07 14:01:00 OR.0025.141.2019, Uchwała nr 172/2019 w sprawie wydania opinii dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi gminnej nr 642538P w miejscowości Bierzmo" Starostwo Powiatowe w Turku Zobacz
112 2019-08-07 14:00:57 OR.0025.142.2019, Uchwała nr 173/2019 w sprawie odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Starostwo Powiatowe w Turku Zobacz
113 2019-08-07 12:33:32 OR.0025.140.2019, Uchwała nr 171/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr 780/2018 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 22.08.2018 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Starostwo Powiatowe w Turku Zobacz
114 2019-08-07 12:29:00 OR.0025.139.2019, Uchwała nr 170/2019 w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego Starostwo Powiatowe w Turku Zobacz
115 2019-08-07 12:26:43 OR.0025.138.2019, Uchwała nr 169/2019 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Starostwo Powiatowe w Turku Zobacz
116 2019-08-07 12:22:03 OR.0025.137.2019, Uchwała nr 168/2019 w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa wyposażenia pracowni elektrycznej dla Zespołu Szkół Technicznych w Turku" Starostwo Powiatowe w Turku Zobacz
117 2019-08-07 12:16:09 OR.0025.136.2019, Uchwała nr 167/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2019 rok Starostwo Powiatowe w Turku Zobacz
118 2019-08-07 11:04:45 105/2019 W sprawie: przekazania sołectwu Zgon składników mienia do korzystania Urząd Gminy Piecki Zobacz
119 2019-08-07 10:24:15 Nr XLIX_390_18 w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2018 r. Urząd Gminy Dywity Zobacz
120 2019-08-07 10:13:55 Nr XLIX_389_18 w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2018 - 2026 Urząd Gminy Dywity Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu