ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 101
Data publikacji
2019-10-15 22:21:25
Numer
XIII/105/2019
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie gminy Barciany na 2019 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 102
Data publikacji
2019-10-15 22:08:01
Numer
XIII/104/2019
Tytuł
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barciany na lata 2019-2031.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 103
Data publikacji
2019-10-15 14:48:00
Numer
363/2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 363/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 15 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału wewnętrznych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Nidzicy na stanowiska pracy
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 104
Data publikacji
2019-10-15 14:42:02
Numer
362/2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 362/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 15 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 105
Data publikacji
2019-10-15 13:25:14
Numer
74 / 2019
Tytuł
O zmianie Zarządzenia Nr 123/2016 Starosty Kętrzyńskiego z dnia 02 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Zakładowej Komisji Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie.
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 106
Data publikacji
2019-10-15 13:22:44
Numer
73 / 2019
Tytuł
W sprawie wyznaczenia Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oraz Administratora Systemu Teleinformatycznego w Starostwie Powiatowym w Ketrzynie
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 107
Data publikacji
2019-10-15 13:18:44
Numer
32/206/2019
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na wybór wykonawcy usługi udzielenia i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1 920 000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz
Lp: 108
Data publikacji
2019-10-15 13:09:38
Numer
31/205/2019
Tytuł
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy turystyczno – wypoczynkowej nad jez. Partęczyny w obrębie Tereszewo gm. Kurzętnik
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz
Lp: 109
Data publikacji
2019-10-15 12:54:02
Numer
31/204/2019
Tytuł
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowomiejski
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz
Lp: 110
Data publikacji
2019-10-15 12:52:19
Numer
31/203/2019
Tytuł
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/282/2013 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz
Lp: 111
Data publikacji
2019-10-15 12:50:11
Numer
31/202/2019
Tytuł
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/283/2013 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz
Lp: 112
Data publikacji
2019-10-15 12:47:18
Numer
31/201/2019
Tytuł
w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej w celu racjonalnego i jawnego gospodarowania Funduszem Zdrowotnym przeznaczonym dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Nowomiejski
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz
Lp: 113
Data publikacji
2019-10-15 12:39:40
Numer
31/200/2019
Tytuł
w sprawie oddania w użyczenie lokali użytkowych na prowadzenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach, których organem prowadzącym jest Powiat Nowomiejski
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz
Lp: 114
Data publikacji
2019-10-15 12:37:24
Numer
31/199/2019
Tytuł
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) – Krotoszyny – Szwarcenowo – droga powiatowa Nr 1333N na odcinku Łąkorek – Łąkorz”
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz
Lp: 115
Data publikacji
2019-10-15 12:33:46
Numer
31/198/2019
Tytuł
w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) – Krotoszyny – Szwarcenowo – droga powiatowa Nr 1333N na odcinku Łąkorek – Łąkorz”
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz
Lp: 116
Data publikacji
2019-10-15 12:31:23
Numer
31/197/2019
Tytuł
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo – Truszczyny – Dębień przez wieś Zwiniarz”
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz
Lp: 117
Data publikacji
2019-10-15 11:32:41
Numer
31/196/2019
Tytuł
w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo – Truszczyny – Dębień przez wieś Zwiniarz”
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz
Lp: 118
Data publikacji
2019-10-15 11:21:14
Numer
30/195/2019
Tytuł
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Nowomiejskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz
Lp: 119
Data publikacji
2019-10-15 08:41:59
Numer
Zarządzenie 88/2019
Tytuł
w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowej i zamiany.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 120
Data publikacji
2019-10-15 08:37:38
Numer
Zarządzenie 87/2019
Tytuł
w sprawie ustalenia wysokości czynszu obowiązującego w lokalach wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Dubeninki.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji