ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 101
Data publikacji
2021-01-14 10:14:04
Numer
OR.0025.150.2020, Uchwała nr 403/2020
Tytuł
w sprawie wydania opinii dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej nr 667072P łącznik pomiędzy DK72 a DP4480P”
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 102
Data publikacji
2021-01-14 10:10:14
Numer
134/2020
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie Gminy Barciany na 2020 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 103
Data publikacji
2021-01-14 10:09:16
Numer
OR.0025.149.2020, Uchwała nr 402/2020
Tytuł
w sprawie wydania opinii dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi Kiszewy - Budki”
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 104
Data publikacji
2021-01-14 10:03:56
Numer
XXI/332/20 - XXI/334/20
Tytuł
w sprawie gospodarki nieruchomościami.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 105
Data publikacji
2021-01-14 10:00:14
Numer
XVIII/123/20
Tytuł
Uchwała Nr XVIII/123/20 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubawa na rok 2021
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 106
Data publikacji
2021-01-14 09:56:41
Numer
XXI/331/20
Tytuł
zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak równie trybu ich pobierania.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 107
Data publikacji
2021-01-14 09:52:52
Numer
OR.0025.148.2020, Uchwała nr 401/2020
Tytuł
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej na potrzeby regulacji stanu prawnego nieruchomości w m. Tokary I gm. Kawęczyn, Poroże gm. Malanów, Chylin gm. Władysławów”
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 108
Data publikacji
2021-01-14 09:50:35
Numer
133/2020
Tytuł
w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Barcianach
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 109
Data publikacji
2021-01-14 09:47:08
Numer
132/2020
Tytuł
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz stawek czynszu za wynajem lokali i pomieszczeń stanowiących własność gminy Barciany
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 110
Data publikacji
2021-01-14 09:43:47
Numer
131/2020
Tytuł
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 122/2020 Wójta Gminy Barciany z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Barciany na 2020 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 111
Data publikacji
2021-01-14 09:41:43
Numer
OR.0025.147.2020, Uchwała nr 400/2020
Tytuł
w sprawie przekazania składników majątku (dot. sprzętu komputerowego)
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 112
Data publikacji
2021-01-14 09:41:08
Numer
130/2020
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie Gminy Barciany na 2020 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 113
Data publikacji
2021-01-14 09:40:29
Numer
XXI/330/20
Tytuł
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Morąg.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 114
Data publikacji
2021-01-14 09:38:33
Numer
125/2020
Tytuł
w sprawie inwentaryzacji środków pieniężnych i depozytów w kasie, kasy fiskalnej oraz druków ścisłego zarachowania według stanu na dzień 03 grudnia 2020 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 115
Data publikacji
2021-01-14 09:35:21
Numer
124/2020
Tytuł
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Barciany według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 116
Data publikacji
2021-01-14 09:32:16
Numer
123/2020
Tytuł
w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 117
Data publikacji
2021-01-14 09:19:18
Numer
122/2020
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie Gminy Barciany na 2020 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 118
Data publikacji
2021-01-14 09:11:34
Numer
14/2020
Tytuł
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 1/2013 Wójta Gminy Barciany z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie przekazania w administrowanie Zespołowi Szkół w Barcianach kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną wybudowanego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 119
Data publikacji
2021-01-13 14:58:51
Numer
2/2021
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 2/2021 Wójta Gminy Wydminy z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulamin świadczenia usług transportowych door-to-door
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 120
Data publikacji
2021-01-13 14:13:45
Numer
829/2021
Tytuł
Zarządzenie Nr 829/2021 Burmistrza Nidzicy z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu określającego zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Nidzicy oraz obowiązki Spółki wobec odbiorców usług".
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji