ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 121
Data publikacji
2021-01-13 13:02:08
Numer
OR.0050.5.2021
Tytuł
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty oraz zasad przyznawania dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 122
Data publikacji
2021-01-13 12:53:05
Numer
OR.0050.4.2021
Tytuł
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 123
Data publikacji
2021-01-13 11:44:29
Numer
1/2021
Tytuł
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu w 2021 roku przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę
Nazwa jednostki
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu
Adres
Zobacz
Lp: 124
Data publikacji
2021-01-13 09:17:35
Numer
827/2021
Tytuł
Zarządzenie Nr 827/2021 Burmistrza Nidzicy z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 125
Data publikacji
2021-01-13 08:15:52
Numer
166/2020
Tytuł
W sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 126
Data publikacji
2021-01-12 14:50:28
Numer
828/2021
Tytuł
Zarządzenie Nr 828/2021 Burmistrza Nidzicy z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Nidzickiego Ośrodka Kultury w Nidzicy
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 127
Data publikacji
2021-01-12 13:40:10
Numer
3/2021
Tytuł
W sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań własnych Gminy Piecki w 2021 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 128
Data publikacji
2021-01-12 12:20:43
Numer
XXV/192/2020
Tytuł
w sprawie rozstrzygnięcia skargi na dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 129
Data publikacji
2021-01-12 12:18:47
Numer
XXV/191/2020
Tytuł
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tureckiego na 2021 rok
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 130
Data publikacji
2021-01-12 12:16:19
Numer
XXV/190/2020
Tytuł
w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tureckiego na 2021 rok
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 131
Data publikacji
2021-01-12 12:13:11
Numer
1/2021
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 1/2021 Wójta Gminy Wydminy z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie zasad oraz trybu postępowania jednostek organizacyjnych w Gminie Wydminy w zakresie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwotę 130 000 złotych.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 132
Data publikacji
2021-01-12 12:09:46
Numer
XXV/189/2020
Tytuł
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tureckiego na 2021
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 133
Data publikacji
2021-01-12 12:07:31
Numer
XXV/188/2020
Tytuł
w sprawie uchwalenia WPF Powiatu Tureckiego na lata 2021-2026
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 134
Data publikacji
2021-01-12 12:04:47
Numer
XXV/187/2020
Tytuł
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają w 2020 roku z upływem roku budżetowego
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 135
Data publikacji
2021-01-12 12:02:42
Numer
XXV/186/2020
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Powiatu Tureckiego na lata 2020-2025
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 136
Data publikacji
2021-01-12 11:59:07
Numer
XXV/185/2020
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2020 rok
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 137
Data publikacji
2021-01-12 11:56:54
Numer
XXV/184/2020
Tytuł
w sprawie powierzenia Gminie Tuliszków prowadzenia zadania polegającego na przebudowie ul. Paderewskiego w m. Tuliszków
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 138
Data publikacji
2021-01-12 11:51:41
Numer
XXV/183/2020
Tytuł
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Tureckim na lata 2021-2023
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 139
Data publikacji
2021-01-12 09:51:52
Numer
2/2021
Tytuł
W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 163/2020 Wójta Gminy Piecki z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zbycia mienia komunalnego
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 140
Data publikacji
2021-01-12 08:41:08
Numer
826/2021
Tytuł
Zarządzenie Nr 826/2021 Burmistrza Nidzicy z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji