ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 121
Data publikacji
2020-10-09 14:11:16
Numer
78/2020
Tytuł
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Barciany za II kwartał 2020 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 122
Data publikacji
2020-10-09 14:08:54
Numer
OR.0025.143.2020, Uchwała nr 396/2020
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2020 rok
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 123
Data publikacji
2020-10-09 14:08:53
Numer
77/2020
Tytuł
w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2021 r. przypadających na poszczególne sołectwa oraz sposobu wnioskowania przedsięwzięć wskazanych do wykonania w ramach funduszu sołeckiego
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 124
Data publikacji
2020-10-09 14:05:37
Numer
76/2020
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 125
Data publikacji
2020-10-09 13:55:05
Numer
OR.0025.142.2020, Uchwała nr 395/2020
Tytuł
w sprawie Regulaminu współzawodnictwa sportowego szkół z terenu Powiatu Tureckiego i zasad bezpieczeństwa podczas zawodów
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 126
Data publikacji
2020-10-09 13:52:24
Numer
73/2020
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie Gminy Barciany na 2020 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 127
Data publikacji
2020-10-09 13:46:11
Numer
72/2020
Tytuł
w sprawie przekazania organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania finansowego za 2019 rok Gminy Barciany
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 128
Data publikacji
2020-10-09 13:38:50
Numer
71/2020
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie Gminy Barciany na 2020 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 129
Data publikacji
2020-10-09 13:33:17
Numer
70/2020
Tytuł
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do otwarcia i oceny ofert postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: "Bankowa obsługa budżetu Gminy Barciany"
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 130
Data publikacji
2020-10-09 13:28:05
Numer
66/2020
Tytuł
w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za zapewnienie ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 131
Data publikacji
2020-10-09 13:24:56
Numer
65/2020
Tytuł
w sprawie powołania składu komisji ds. rozpatrywania wniosków o dotacje, kontroli realizacji i rozliczenia dotowanych z budżetu Gminy Barciany przydomowych oczyszczalni ścieków
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 132
Data publikacji
2020-10-09 13:22:04
Numer
64/A/2020
Tytuł
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/2020 Wójta Gminy Barciany z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmu i użyczenia świetlic wiejskich, stanowiących zasób mienia komunalnego Gminy Barciany
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 133
Data publikacji
2020-10-09 13:17:34
Numer
63/2020
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie Gminy Barciany na 2020 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 134
Data publikacji
2020-10-09 13:14:24
Numer
62/2020
Tytuł
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia ruchomego
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 135
Data publikacji
2020-10-09 13:11:52
Numer
61/2020
Tytuł
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Barciany miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 136
Data publikacji
2020-10-09 13:04:11
Numer
60/2020
Tytuł
w sprawie powołania operatora do obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w Gminie Barciany w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 137
Data publikacji
2020-10-09 12:34:53
Numer
XXVI/196/2020
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie gminy Barciany na 2020 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 138
Data publikacji
2020-10-09 12:24:33
Numer
XXIV/269/20
Tytuł
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXIV/269/20 w sprawie upoważnienia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do zbadania skargi na Burmistrza Miasta Iławy
Nazwa jednostki
Urząd Miasta Iławy
Adres
Zobacz
Lp: 139
Data publikacji
2020-10-09 12:24:33
Numer
XXIV/268/20
Tytuł
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXIV/268/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Iławy
Nazwa jednostki
Urząd Miasta Iławy
Adres
Zobacz
Lp: 140
Data publikacji
2020-10-09 12:24:33
Numer
XXIV/267/20
Tytuł
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXIV/267/20 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Iławy
Nazwa jednostki
Urząd Miasta Iławy
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji