ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 121
Data publikacji
2020-01-09 13:41:03
Numer
1/2020
Tytuł
w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Łukta na lata 2020 - 2022
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 122
Data publikacji
2020-01-09 13:38:56
Numer
FR.0050.236.2019.EK
Tytuł
w sprawie powołania komisji przetargowej oraz nadania regulaminu pracy komisji przetargowej
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 123
Data publikacji
2020-01-09 13:31:43
Numer
FR.0050.235.2019.EK
Tytuł
w sprawie powołania komisji przetargowej oraz nadania regulaminu pracy komisji przetargowej
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 124
Data publikacji
2020-01-09 13:00:01
Numer
206/19
Tytuł
Zarządzenie Nr _206_19 Wójta Gminy Lubawa z dnia 31 grudnia 2019 r w sprawie zmian w budżecie gminy
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 125
Data publikacji
2020-01-09 12:56:36
Numer
205/19
Tytuł
Zarządzenie Nr _205_19 Wójta Gminy Lubawa z dnia 31 grudnia 2019 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2019-2025
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 126
Data publikacji
2020-01-09 12:53:46
Numer
204/19
Tytuł
Zarządzenie Nr _204_19 Wójta Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 127
Data publikacji
2020-01-09 10:50:05
Numer
6/2020
Tytuł
w sprawie: przeprowadzenia konkursu ofert, przedmiotem którego jest wspieranie zadań publicznych Gminy Srokowo realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Srokowo
Adres
Zobacz
Lp: 128
Data publikacji
2020-01-09 07:50:41
Numer
XVI/101/19
Tytuł
W sprawie uchwalenia budżetu gminy Piecki na 2020 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 129
Data publikacji
2020-01-08 14:37:10
Numer
460/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 460/2020 Burmistrza Nidzicy z dnia 8 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klad pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 130
Data publikacji
2020-01-08 14:31:38
Numer
459/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 459/2020 Burmistrza Nidzicy z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 131
Data publikacji
2020-01-08 13:41:47
Numer
5/2020
Tytuł
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Srokowo w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty w 2020 roku.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Srokowo
Adres
Zobacz
Lp: 132
Data publikacji
2020-01-08 13:04:04
Numer
XII/77/19
Tytuł
Uchwała Nr XII_77_19 Rady Gminy Lubawa z dnia 23 grudnia 2019 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2019-2025
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 133
Data publikacji
2020-01-08 13:01:34
Numer
XII/76/19
Tytuł
Uchwała Nr XII_76_19 Rady Gminy Lubawa z dnia 23 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubawa na 2020 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 134
Data publikacji
2020-01-08 12:58:49
Numer
XII/75/19
Tytuł
Uchwała Nr XII_75_19 Rady Gminy Lubawa z dnia 23 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2020-2028
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 135
Data publikacji
2020-01-08 11:24:35
Numer
458/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 458/2020 Burmistrza Nidzicy z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 136
Data publikacji
2020-01-08 11:16:15
Numer
452/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 452/2020 Burmistrza Nidzicy z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 137
Data publikacji
2020-01-08 08:26:16
Numer
453/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 453/2020 Burmistrza Nidzicy z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 138
Data publikacji
2020-01-08 08:20:54
Numer
448/2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 448/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji deszczowej Gminy Nidzica
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 139
Data publikacji
2020-01-08 08:09:26
Numer
443/2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 443/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia stawek opłat za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji deszczowej Gminy Nidzica
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 140
Data publikacji
2020-01-08 08:02:30
Numer
442/2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 442/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udostępniania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących w zarządzie Gminy Nidzica
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji