ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 121
Data publikacji
2021-10-15 08:31:08
Numer
IV/31/19
Tytuł
Uchwała Nr IV/31/19 Rady Gminy Małdyty z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Kiełkutach, gm. Małdyty w drodze bezprzetargowej.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 122
Data publikacji
2021-10-15 08:24:10
Numer
IV/29/19
Tytuł
Uchwała Nr IV/29/19 Rady Gminy Małdyty z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów w sołectwach Gminy Małdyty.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 123
Data publikacji
2021-10-15 08:20:57
Numer
IV/28/19
Tytuł
Uchwała Nr IV/28/19 Rady Gminy Małdyty z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Małdyty na 2019 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 124
Data publikacji
2021-10-15 08:14:40
Numer
IV/27/19
Tytuł
Uchwała Nr IV/27/19 Rady Gminy Małdyty z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Małdyty na 2019 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 125
Data publikacji
2021-10-15 08:08:45
Numer
0050.62.2021
Tytuł
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2021 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Lubominie
Adres
Zobacz
Lp: 126
Data publikacji
2021-10-14 15:00:17
Numer
1120/2021
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 1120/2021 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 127
Data publikacji
2021-10-14 14:52:00
Numer
OR.0050.108.2021
Tytuł
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac zgodnie z Umową nr DRZ.272.20.2021 z dnia 23 czerwca 2021 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 128
Data publikacji
2021-10-14 14:48:42
Numer
1119/2021
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 1119/2021 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 129
Data publikacji
2021-10-14 14:23:36
Numer
1118/2021
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 1118/2021 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 130
Data publikacji
2021-10-14 14:06:12
Numer
1116/2021
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 1116/2021 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 131
Data publikacji
2021-10-14 13:04:14
Numer
0050.102.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.102.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2019 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 132
Data publikacji
2021-10-14 13:00:41
Numer
0050.101.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.101.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2020 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 133
Data publikacji
2021-10-14 13:00:19
Numer
Og.0050.115.2021
Tytuł
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektora w Referacie Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 134
Data publikacji
2021-10-14 12:55:54
Numer
IN.0050.114.2021.CR
Tytuł
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 135
Data publikacji
2021-10-14 12:55:48
Numer
0050.100.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.100.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w 2020 roku.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 136
Data publikacji
2021-10-14 12:52:02
Numer
BF.0050.113.2021.AS
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 137
Data publikacji
2021-10-14 12:51:12
Numer
0050.99.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.99.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie koordynacji planowania oraz realizacji kontroli zadań obronnych na terenie Gminy Małdyty w roku 2020.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 138
Data publikacji
2021-10-14 12:48:02
Numer
BF.0050.112.2021.AS
Tytuł
w sprawie założeń do projektu budżetu na 2022 rok
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 139
Data publikacji
2021-10-14 12:44:54
Numer
0050.98.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.98.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy na 2020 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 140
Data publikacji
2021-10-14 12:43:07
Numer
BF.0050.111.2021.AS
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji