ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 121
Data publikacji
2020-08-07 14:25:02
Numer
XIX/101/2019
Tytuł
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łukta na lata 2020-2033
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 122
Data publikacji
2020-08-07 14:22:53
Numer
XIX/100/2019
Tytuł
w sprawie: zmian budżetu gminy Łukta na rok 2019 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 123
Data publikacji
2020-08-07 12:31:43
Numer
XX/148/2020
Tytuł
o zmianie uchwały Nr IX/62/2015 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27.08.2015 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Tureckiego do zatwierdzenia realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) w okresie programowania 2014-2020, realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Turku
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 124
Data publikacji
2020-08-07 12:31:43
Numer
XX/147/2020
Tytuł
o zmianie uchwały nr VI/53/2015 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27.04.2015 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Tureckiego do zatwierdzenia realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w okresie programowania 2014-2020, realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Turku
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 125
Data publikacji
2020-08-07 12:10:04
Numer
IN.0050.123.2020.MZG
Tytuł
w sprawie odstąpienia od zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 126
Data publikacji
2020-08-07 11:54:03
Numer
XX/146/2020
Tytuł
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Tureckiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 127
Data publikacji
2020-08-07 11:50:20
Numer
XX/145/2020
Tytuł
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Tureckiego za 2019 rok
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 128
Data publikacji
2020-08-07 11:44:45
Numer
XX/144/2020
Tytuł
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Tureckiego wotum zaufania
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 129
Data publikacji
2020-08-07 11:29:51
Numer
Zarządzenie 172/2020
Tytuł
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 130
Data publikacji
2020-08-07 11:19:55
Numer
Zarządzenie 171/2020
Tytuł
zmieniające Zarządzenie Nr 169/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2020 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 131
Data publikacji
2020-08-07 10:10:41
Numer
47/2020
Tytuł
w sprawie ustalenia wielkości zatrudnienia w poszczególnych Wydziałach Starostwa Powiatowego w Kętrzynie
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 132
Data publikacji
2020-08-07 08:52:14
Numer
46/2020
Tytuł
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Pani Natalii Osinowicz.
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 133
Data publikacji
2020-08-06 11:30:52
Numer
667/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 667/2020 Burmistrza Nidzicy z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 134
Data publikacji
2020-08-05 12:07:45
Numer
314/20
Tytuł
Uchwała Nr 314/20 Wójta Gminy Lubawa z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 135
Data publikacji
2020-08-05 12:04:55
Numer
322/20
Tytuł
Zarządzenie Nr 322/20 Wójta Gminy Lubawa z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia w 2020 r. rocznego planu kontroli zarządczej zewnętrznej w gminnych jednostkach organizacyjnych
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 136
Data publikacji
2020-08-05 11:12:33
Numer
666/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 666/2020 Burmistrza Nidzicy z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nidzica
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 137
Data publikacji
2020-08-05 09:27:43
Numer
61/2020
Tytuł
w sprawie: zbycia mienia komunalnego.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 138
Data publikacji
2020-08-05 08:01:53
Numer
665/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 665/2020 Burmistrza Nidzicy z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 139
Data publikacji
2020-08-05 07:52:00
Numer
664/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 664/2020 Burmistrza Nidzicy z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 140
Data publikacji
2020-08-04 13:56:49
Numer
96/2020
Tytuł
W sprawie powołania komisji przetargowej
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji