ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
121 2019-08-07 09:36:18 100/2019 w sprawie odwołania Pani Ewy Bilskiej ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drogoszach. Urząd Gminy w Barcianach Zobacz
122 2019-08-07 07:58:29 96/2019 w sprawie powołania i zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Urząd Gminy w Barcianach Zobacz
123 2019-08-06 14:04:45 296/2019 Zarządzenie nr 296/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
124 2019-08-06 14:00:43 297/2019 Zarządzenie nr 297/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
125 2019-08-05 13:54:37 XII/80/19 Uchwała Nr XII/80/19 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 18 lipca 2019r. w sprawie zmiany statutu Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie Urząd Miasta i Gminy Ryn Zobacz
126 2019-08-05 13:54:37 XII/79/19 Uchwała Nr XII/79/19 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 18 lipca 2019r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2019r Urząd Miasta i Gminy Ryn Zobacz
127 2019-08-05 08:56:30 57/2019 w sprawie: przedłożenia informacji z wykonania budżetu Gminy Srokowo za I półrocze 2019 r. Urząd Gminy Srokowo Zobacz
128 2019-08-02 14:50:09 103/2019 W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego w gminie Piecki. Urząd Gminy Piecki Zobacz
129 2019-08-02 14:48:05 102/2019 W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycieli kontraktowych, ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego w gminie Piecki. Urząd Gminy Piecki Zobacz
130 2019-08-02 12:16:39 PN.4131.410.2019 Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Urząd Miasta Iławy Zobacz
131 2019-08-02 11:37:47 XI/76/19 w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dąbrówno. Urząd Gminy w Dąbrównie Zobacz
132 2019-08-02 11:37:47 XI/75/19 w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Urząd Gminy w Dąbrównie Zobacz
133 2019-08-02 11:37:47 XI/74/19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrówno Urząd Gminy w Dąbrównie Zobacz
134 2019-08-02 11:37:47 XI/73/19 w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówno. Urząd Gminy w Dąbrównie Zobacz
135 2019-08-02 11:37:47 XI/72/19 w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2019 r. Urząd Gminy w Dąbrównie Zobacz
136 2019-08-02 11:21:04 61/2019 w sprawie zmiany w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Sorkwity. Urząd Gminy Sorkwity Zobacz
137 2019-08-02 09:07:49 X/68/2019 w sprawie stanowiska dotyczącego sytuacji szpitali powiatowych Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Zobacz
138 2019-08-02 09:06:02 X/67/2019 w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Nowomiejskiego Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Zobacz
139 2019-08-02 09:04:02 X/66/2019 w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Nowomiejskiego Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Zobacz
140 2019-08-02 09:02:13 X/65/2019 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr II/17/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2019 r. ze zm. Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu