ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 121
Data publikacji
2019-10-15 08:33:13
Numer
Zarządzenie 86/2019
Tytuł
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 122
Data publikacji
2019-10-15 08:25:00
Numer
Zarządzenie 85/2019
Tytuł
w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 123
Data publikacji
2019-10-15 07:50:45
Numer
Zarządzenie 84/2019
Tytuł
w sprawie odmowy wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 124
Data publikacji
2019-10-15 07:42:04
Numer
177/2019
Tytuł
Zarządzenie Nr _177_19 Wójta Gminy Lubawa z dnia 30 września 2019 r w sprawie zmian w budżecie gminy
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 125
Data publikacji
2019-10-14 10:49:13
Numer
361/2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 361/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 14 października 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 126
Data publikacji
2019-10-14 10:19:04
Numer
XVI/221/2019
Tytuł
Uchwała Nr XVI/221/2019 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 7 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Nidzickiemu
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 127
Data publikacji
2019-10-14 10:19:04
Numer
XVI/220/2019
Tytuł
Uchwała Nr XVI/220/2019 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 7 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 128
Data publikacji
2019-10-14 10:19:04
Numer
XVI/219/2019
Tytuł
Uchwała nr XVI/219/2019 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 7 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2019-2036
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 129
Data publikacji
2019-10-14 10:19:04
Numer
XVI/218/2019
Tytuł
Uchwała XVI/218/2019 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2019 rok
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 130
Data publikacji
2019-10-14 10:18:52
Numer
358/2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 358/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 131
Data publikacji
2019-10-11 14:45:09
Numer
136/2019
Tytuł
W sprawie powołania Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków funduszu sołeckiego na 2020 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 132
Data publikacji
2019-10-11 13:10:33
Numer
140/2019
Tytuł
W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika Klubu Dziecięcego „Słoneczko” w Pieckach
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 133
Data publikacji
2019-10-10 15:28:47
Numer
359/2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 359/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 10 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 134
Data publikacji
2019-10-10 14:27:51
Numer
178/2019
Tytuł
Zarządzenie Nr _178_2019 Wójta Gminy Lubawa z dnia 30 września 2019 r w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 135
Data publikacji
2019-10-10 14:26:50
Numer
176/2019
Tytuł
Zarządzenie Nr _176_2019 Wójta Gminy Lubawa z dnia 30 września 2019 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2019-2025
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 136
Data publikacji
2019-10-09 13:31:16
Numer
Zarządzenie 83/2019
Tytuł
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na „Przebudowie drogi w Wobałach Gmina Dubeninki”, działki nr 128/47 i 199
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 137
Data publikacji
2019-10-09 10:32:13
Numer
IX/148/19
Tytuł
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/489/09 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także przyznawania nagród nauczycielom, w tym dyrektorom, szkół prowadzonych przez Gminę Morąg
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 138
Data publikacji
2019-10-09 10:19:05
Numer
IX/147/19
Tytuł
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębach geodezyjnych Bramka i Żabi Róg w gminie Morąg.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 139
Data publikacji
2019-10-09 10:06:29
Numer
IX/146/19
Tytuł
zmiany budżetu Gminy Morąg na 2019 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 140
Data publikacji
2019-10-09 09:48:12
Numer
IX/145/19
Tytuł
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg ma lata 2019-2028.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji