ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 141
Data publikacji
2020-10-09 12:24:33
Numer
XXIV/266/20
Tytuł
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXIV/266/20 w sprawie nabycia lokali mieszkalnych
Nazwa jednostki
Urząd Miasta Iławy
Adres
Zobacz
Lp: 142
Data publikacji
2020-10-09 12:24:33
Numer
XXIV/265/20
Tytuł
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXIV/265/20 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nazwa jednostki
Urząd Miasta Iławy
Adres
Zobacz
Lp: 143
Data publikacji
2020-10-09 12:24:33
Numer
XXIV/264/20
Tytuł
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXIV/264/20 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta Iławy
Adres
Zobacz
Lp: 144
Data publikacji
2020-10-09 12:24:33
Numer
XXIV/263/20
Tytuł
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXIV/263/20 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2020 rok
Nazwa jednostki
Urząd Miasta Iławy
Adres
Zobacz
Lp: 145
Data publikacji
2020-10-09 12:24:33
Numer
XXIV/262/20
Tytuł
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXIV/262/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2020 - 2029
Nazwa jednostki
Urząd Miasta Iławy
Adres
Zobacz
Lp: 146
Data publikacji
2020-10-09 12:22:31
Numer
XXVI/195/2020
Tytuł
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barciany na lata 2020-2034
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 147
Data publikacji
2020-10-09 12:16:22
Numer
XXVI/194/2020
Tytuł
w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Gminę Barciany długoterminowej pożyczki
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 148
Data publikacji
2020-10-09 12:11:57
Numer
XXVI/193/2020
Tytuł
w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Barciany
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 149
Data publikacji
2020-10-09 12:08:18
Numer
XXVI/192/2020
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 150
Data publikacji
2020-10-09 12:02:45
Numer
XXVI/191/2020
Tytuł
w sprawie rozpatrzenia skargi
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 151
Data publikacji
2020-10-09 12:01:58
Numer
OR.0025.140.2020, Uchwała nr 393/2020
Tytuł
w sprawie nieodpłatnego przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 152
Data publikacji
2020-10-09 11:51:06
Numer
OR.0025.139.2020, Uchwała nr 392/2020
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały nr 780/2018 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 22.08.2018 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 153
Data publikacji
2020-10-09 11:47:56
Numer
XXVI/190/2020
Tytuł
w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 154
Data publikacji
2020-10-09 11:41:01
Numer
OR.0025.138.2020, Uchwała nr 391/2020
Tytuł
zmieniająca regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Skęcznie.
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 155
Data publikacji
2020-10-09 11:22:23
Numer
XXVI/189/2020
Tytuł
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Barciany na lata 2020-2023”
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 156
Data publikacji
2020-10-09 11:07:02
Numer
341/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 341/2020 Wójta Gminy Lubawa z dnia 1 października 2020r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 311/2020 z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 157
Data publikacji
2020-10-09 11:03:41
Numer
340/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 340/2020 Wójta Gminy Lubawa z dnia 1 października 2020r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do prowadzenia postępowań w sprawach wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 158
Data publikacji
2020-10-09 11:01:05
Numer
339/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 339/2020 Wójta Gminy Lubawa z dnia 1 października 2020r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do prowadzenia postępowań w sprawach wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 159
Data publikacji
2020-10-09 10:58:25
Numer
338/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 338/2020 Wójta Gminy Lubawa z dnia 1 października 2020r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do prowadzenia postępowań w sprawach wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 160
Data publikacji
2020-10-08 15:17:04
Numer
OR.0025.137.2020, Uchwała nr 390/2020
Tytuł
w sprawie przekazania informacji z wykonania budżetu Powiatu Tureckiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku za I półrocze 2020 roku
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji