ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 141
Data publikacji
2020-08-04 11:31:11
Numer
OK.0050.122.2020.SZ-S
Tytuł
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi wyznaczonemu do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Zientary-Malewskiej w Barcikowie
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 142
Data publikacji
2020-08-04 11:26:10
Numer
BF.0050.121.2020.AS
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 143
Data publikacji
2020-08-04 11:21:21
Numer
ZK.0050.120.2020
Tytuł
w sprawie w sprawie wprowadzenia do użytku „Gminnego planu dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku wystąpienia zdarzeń radiacyjnych na terenie Gminy Dobre Miasto”
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 144
Data publikacji
2020-08-04 11:15:05
Numer
OK.0050.119.2020.AP
Tytuł
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za nieobecnego Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Zientary-Malewskiej w Barcikowie
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 145
Data publikacji
2020-08-04 11:08:39
Numer
IN.0050.118.2020.MZG
Tytuł
w sprawie rozwiązania umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 146
Data publikacji
2020-08-04 10:24:21
Numer
XXI/137/2020
Tytuł
w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XV/94/2019 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2020 r. ze zm.
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz
Lp: 147
Data publikacji
2020-08-04 08:37:12
Numer
XXI/136/2020
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/93/2019 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu nowomiejskiego na lata 2020 – 2034 ze zmianami
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz
Lp: 148
Data publikacji
2020-08-04 08:13:51
Numer
XXI/135/2020
Tytuł
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz
Lp: 149
Data publikacji
2020-08-04 08:11:46
Numer
XXI/134/2020
Tytuł
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu nowomiejskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz
Lp: 150
Data publikacji
2020-08-04 08:08:54
Numer
XXI/133/2020
Tytuł
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim wotum zaufania
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz
Lp: 151
Data publikacji
2020-08-03 19:06:53
Numer
48/2020
Tytuł
w sprawie: przedłożenia informacji z wykonania budżetu Gminy Srokowo za I półrocze 2020 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Srokowo
Adres
Zobacz
Lp: 152
Data publikacji
2020-08-03 14:18:41
Numer
321/20
Tytuł
Zarządzenie Nr 321_20 Wójta Gminy Lubawa z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 153
Data publikacji
2020-08-03 13:38:17
Numer
66/2020
Tytuł
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wydminach
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 154
Data publikacji
2020-08-03 12:31:25
Numer
Zarządzenie 170/2020
Tytuł
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dubeninki
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 155
Data publikacji
2020-08-03 12:15:38
Numer
598/2020
Tytuł
w sprawie udzielenie upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 156
Data publikacji
2020-08-03 11:45:08
Numer
662/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 662/2020 Burmistrza Nidzicy z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 157
Data publikacji
2020-08-03 10:42:42
Numer
318/20
Tytuł
Zarządzenie Nr 318_20 Wójta Gminy Lubawa z dnia 17 lipca 2020 r w sprawie powołania członków komisji przetargowej
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 158
Data publikacji
2020-08-03 10:34:26
Numer
Zarządzenie 169/2020
Tytuł
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 159
Data publikacji
2020-08-03 10:19:40
Numer
67/2020
Tytuł
w sprawie zasad opracowania planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Wydminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 160
Data publikacji
2020-08-01 01:47:55
Numer
63/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gminy Wydminy z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji