ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
141 2019-08-02 08:58:32 X/64/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2019 – 2034 ze zm. Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Zobacz
142 2019-08-02 08:51:10 XI/71/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2019-2030. Urząd Gminy w Dąbrównie Zobacz
143 2019-08-01 13:44:01 37/2019 w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Łukta Urząd Gminy Łukta Zobacz
144 2019-08-01 13:36:26 98/2019 W sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Urząd Gminy Piecki Zobacz
145 2019-08-01 12:35:06 62/2019 w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2019 r., w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego oraz z przeniesieniami wydatków między paragrafami. Urząd Gminy Sorkwity Zobacz
146 2019-08-01 11:46:36 VIII/143/19 ustanowienia Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Jezioro Skiertąg". Urząd Miejski w Morągu Zobacz
147 2019-08-01 11:34:42 VIII/138/19 - VIII/142/19 Uchwały w sprawie oddalenia skarg Urząd Miejski w Morągu Zobacz
148 2019-08-01 11:15:51 294/2019 Zarządzenie nr 294/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
149 2019-08-01 11:13:07 292/2019 Zarządzenie nr 292/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
150 2019-08-01 10:50:57 VIII/133/19 - VIII/137/19 w sprawie gospodarki nieruchomościami Urząd Miejski w Morągu Zobacz
151 2019-08-01 10:47:48 VIII/132/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Słonecznik w sprawie odłączenia miejscowości Bartężek od Sołectwa Słonecznik i utworzenia nowego Sołectwa Bartężek. Urząd Miejski w Morągu Zobacz
152 2019-08-01 10:42:01 VIII/131/19 w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Urząd Miejski w Morągu Zobacz
153 2019-08-01 09:51:23 36/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego pn.: „Udzielenie kredytu Gminie Łukta” Urząd Gminy Łukta Zobacz
154 2019-08-01 09:49:44 35/2019 w sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji pn: „Remont drogi gminnej nr 152014N od drogi wojewódzkiej nr 530 do drogi powiatowej nr 1225N, gm. Łukta”. Urząd Gminy Łukta Zobacz
155 2019-08-01 09:47:20 34/2019 w sprawie kontroli i oceny realizacji zadania publicznego pn. „Dzień Baniek Mydlanych” zgodnie z umową nr Or.524.11.2019 z dnia 03 czerwca 2019 r. Urząd Gminy Łukta Zobacz
156 2019-08-01 09:45:23 33/2019 w sprawie : powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Urząd Gminy Łukta Zobacz
157 2019-08-01 09:44:01 32/2019 w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Łukta Urząd Gminy Łukta Zobacz
158 2019-08-01 09:42:43 31/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego pn.: „Dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie” Urząd Gminy Łukta Zobacz
159 2019-08-01 09:40:14 30/2019 w sprawie upoważnienia Pani Magdaleny Świerczyńskiej zatrudnionej na stanowisku młodszy referent w Urzędzie Gminy Łukta do działania w imieniu Wójta jako organu gminy Urząd Gminy Łukta Zobacz
160 2019-08-01 09:34:41 29/2019 w sprawie kontroli i oceny realizacji zadania publicznego pn. „Popularyzacja sportów walki wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łukta w dowolnym stylu karate” zgodnie z umową nr Or.524.6.2019 z dnia 07 kwietnia 2019 r. Urząd Gminy Łukta Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu