ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 141
Data publikacji
2019-10-09 09:27:54
Numer
IX/144/19
Tytuł
"Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Morąg"
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 142
Data publikacji
2019-10-09 08:12:52
Numer
83/2019
Tytuł
w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów przeznaczonych na postawienie masztu antenowego.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 143
Data publikacji
2019-10-09 07:48:27
Numer
79/2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Wydminy z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 144
Data publikacji
2019-10-08 14:44:23
Numer
XVIII/93/2019
Tytuł
określenia zasad gospodarowania zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 145
Data publikacji
2019-10-08 12:55:05
Numer
134/2019
Tytuł
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 146
Data publikacji
2019-10-08 12:45:39
Numer
OR.0025.180.2019, Uchwała nr 211/2019
Tytuł
w sprawie przyznania stypendiów Powiatu Tureckiego
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 147
Data publikacji
2019-10-08 12:43:35
Numer
OR.0025.179.2019, Uchwała nr 210/2019
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2019 rok
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 148
Data publikacji
2019-10-08 12:41:12
Numer
OR.0025.178.2019, Uchwała nr 209/2019
Tytuł
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa telebimów promocyjnych na wyposażenie szkół ZST w Turku i ZSR CKP w Kaczkach Średnich (II) na potrzeby promocji projektu "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego"
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 149
Data publikacji
2019-10-08 12:35:22
Numer
OR.0025.177.2019, Uchwała nr 208/2019
Tytuł
w sprawie przekazania składników majątku
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 150
Data publikacji
2019-10-08 12:22:18
Numer
127/2019
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie Gminy Barciany na 2019 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 151
Data publikacji
2019-10-08 11:29:57
Numer
Nr IX/59/19
Tytuł
Uchwała Nr IX_59_19 Rady Gminy Lubawa z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 152
Data publikacji
2019-10-08 11:22:54
Numer
IX/59/19
Tytuł
Uchwała Nr IX_58_19 Rady Gminy Lubawa z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa w obrębie geodezyjnym Mortęgi, dla działki 166/3
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 153
Data publikacji
2019-10-08 11:18:47
Numer
IX/57/19
Tytuł
Uchwała Nr IX_57_19 Rady Gminy Lubawa z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Gminy Lubawa
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 154
Data publikacji
2019-10-08 11:14:02
Numer
IX/56/19
Tytuł
Uchwała Nr IX_56_19 Rady Gminy Lubawa z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 155
Data publikacji
2019-10-08 11:08:11
Numer
IX/55/19
Tytuł
Uchwała Nr IX_55_19 Rady Gminy Lubawa z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 156
Data publikacji
2019-10-08 11:04:53
Numer
IX/54/19
Tytuł
Uchwała Nr IX_54_19 Rady Gminy Lubawa z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2019-2025
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 157
Data publikacji
2019-10-08 10:20:30
Numer
139/2019
Tytuł
W sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Piecki”.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 158
Data publikacji
2019-10-08 10:13:49
Numer
OR.120.64.2019
Tytuł
w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu tureckiego
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 159
Data publikacji
2019-10-08 10:11:38
Numer
OR.120.63.2019
Tytuł
w sprawie wewnętrznej organizacji Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Turku
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 160
Data publikacji
2019-10-08 10:09:49
Numer
OR.120.62.2019
Tytuł
w sprawie egzaminu dla osoby po przeprowadzonej służbie przygotowawczej
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji