ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 141
Data publikacji
2021-01-12 08:26:29
Numer
825/2021
Tytuł
Zarządzenie Nr 825/2021Burmistrza Nidzicy z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 142
Data publikacji
2021-01-11 14:46:01
Numer
OR.0050.3.2021
Tytuł
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do punktu przedszkolnego i innych form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówno na rok szkolny 2021/2022.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 143
Data publikacji
2021-01-11 14:43:51
Numer
OR.0050.2.2021
Tytuł
w sprawie uprawnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do zaciągania zobowiązań.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 144
Data publikacji
2021-01-11 13:33:12
Numer
2/2021
Tytuł
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. promocji i funduszy strukturalnych w Urzędzie Gminy Srokowo
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Srokowo
Adres
Zobacz
Lp: 145
Data publikacji
2021-01-11 11:25:45
Numer
1/2021
Tytuł
W sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 146
Data publikacji
2021-01-11 11:23:13
Numer
187/2019
Tytuł
W sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Piecki na lata 2019 – 2021
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 147
Data publikacji
2021-01-11 10:57:26
Numer
Nr XXIII_222_20
Tytuł
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Ługwałd, gmina Dywity.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dywity
Adres
Zobacz
Lp: 148
Data publikacji
2021-01-11 10:55:33
Numer
Nr XXIII_221_20
Tytuł
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Olsztyńskiej w Dywitach, gmina Dywity.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dywity
Adres
Zobacz
Lp: 149
Data publikacji
2021-01-11 10:53:28
Numer
Nr XXIII_220_20
Tytuł
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w obrębie Dywity nad jeziorem Dywity, gmina Dywity.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dywity
Adres
Zobacz
Lp: 150
Data publikacji
2021-01-11 10:51:27
Numer
Nr XXIII_219_20
Tytuł
w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dywity
Adres
Zobacz
Lp: 151
Data publikacji
2021-01-11 10:47:14
Numer
Nr XXIII_218_20
Tytuł
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dywity
Adres
Zobacz
Lp: 152
Data publikacji
2021-01-11 10:45:00
Numer
Nr XXIII_217_20
Tytuł
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dywity, w roku szkolnym 2020/2021.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dywity
Adres
Zobacz
Lp: 153
Data publikacji
2021-01-11 10:41:34
Numer
Nr XXIII_216_20
Tytuł
w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2020
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dywity
Adres
Zobacz
Lp: 154
Data publikacji
2021-01-11 10:39:39
Numer
Nr XXIII_215_20
Tytuł
w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2020 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dywity
Adres
Zobacz
Lp: 155
Data publikacji
2021-01-11 10:35:51
Numer
Nr XXIII_214_20
Tytuł
w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2020 – 2027
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dywity
Adres
Zobacz
Lp: 156
Data publikacji
2021-01-11 10:32:31
Numer
Nr XXIII_213_20
Tytuł
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dywity na 2021r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dywity
Adres
Zobacz
Lp: 157
Data publikacji
2021-01-11 10:29:26
Numer
Nr XXIII_212_20
Tytuł
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2021 – 2028.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dywity
Adres
Zobacz
Lp: 158
Data publikacji
2021-01-11 08:38:46
Numer
Zarządzenie 224/2021
Tytuł
zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji dowozu uczniów do szkół podstawowych autokarami gminnymi oraz przez przewoźnika w roku szkolnym 2020/2021
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 159
Data publikacji
2021-01-11 08:00:51
Numer
OR.0050.1.2021
Tytuł
w sprawie upoważnienia Dyrektorów szkół do dokonywania przeniesień w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 160
Data publikacji
2021-01-08 22:11:06
Numer
Og.0050.231.2020
Tytuł
w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Dobrego Miasta
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji