ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 141
Data publikacji
2020-01-08 07:59:18
Numer
Nr XIV_149_19
Tytuł
w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dywity
Adres
Zobacz
Lp: 142
Data publikacji
2020-01-08 07:56:40
Numer
Nr XIV_148_19
Tytuł
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dywity
Adres
Zobacz
Lp: 143
Data publikacji
2020-01-08 07:53:53
Numer
Nr XIV_147_19
Tytuł
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dywity, w roku szkolnym 2019/2020
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dywity
Adres
Zobacz
Lp: 144
Data publikacji
2020-01-07 15:13:43
Numer
XVI/126/2019
Tytuł
w sprawie skargi na działalność Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Turku
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 145
Data publikacji
2020-01-07 15:13:43
Numer
XVI/125/2019
Tytuł
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tureckiego na 2020 rok
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 146
Data publikacji
2020-01-07 15:13:43
Numer
XVI/124/2019
Tytuł
w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tureckiego na 2020 roku
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 147
Data publikacji
2020-01-07 15:13:43
Numer
XVI/123/2019
Tytuł
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tureckiego na 2020 rok
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 148
Data publikacji
2020-01-07 15:13:43
Numer
XVI/122/2019
Tytuł
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2020-2025
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 149
Data publikacji
2020-01-07 15:13:43
Numer
XVI/121/2019
Tytuł
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają w 2019 roku z upływem roku budżetowego
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 150
Data publikacji
2020-01-07 15:13:43
Numer
XVI/120/2019
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2019 rok
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 151
Data publikacji
2020-01-07 15:13:43
Numer
XVI/119/2019
Tytuł
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 152
Data publikacji
2020-01-07 15:13:43
Numer
XVI/118/2019
Tytuł
o zmianie uchwały nr VI/51/2019 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2019 r. zmienionej uchwałą nr X/84/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. oraz uchwałą nr XIII/95/2019 z dnia 30 października 2019 r.
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 153
Data publikacji
2020-01-07 15:13:43
Numer
XVI/117/2019
Tytuł
w sprawie "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata na lata 2020-2025".
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 154
Data publikacji
2020-01-07 14:30:57
Numer
457/2020
Tytuł
Zarządzenie nr 457/2020 Burmistrza Nidzicy z dnia 7 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 155
Data publikacji
2020-01-07 14:29:00
Numer
XVI/106/19
Tytuł
W sprawie zmiany uchwały Nr II/12/18 Rady Gminy Piecki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 156
Data publikacji
2020-01-07 14:28:14
Numer
456/2020
Tytuł
Zarządzenie nr 456/2020 Burmistrza Nidzicy z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 157
Data publikacji
2020-01-07 14:23:18
Numer
2/2020
Tytuł
W sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu „Wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Piecki”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 158
Data publikacji
2020-01-07 13:42:03
Numer
Nr XIV_145_19
Tytuł
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których zastosowano ekologiczne źródło ciepła
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dywity
Adres
Zobacz
Lp: 159
Data publikacji
2020-01-07 13:30:15
Numer
1/2020
Tytuł
w sprawie Planu Działania w zakresie obrony cywilnej Wójta Gminy Sorkwity- Szefa Obrony Cywilnej Gminy na rok 2020
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 160
Data publikacji
2020-01-07 13:28:17
Numer
Nr XIV_144_19
Tytuł
w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2019
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dywity
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji