ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
16301 2008-09-02 15:02:12 XVII/212/2004 XVII/212/2004 z dnia 17.03.2004 <br> W sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
16302 2008-09-02 11:37:12 XLII/438/2005 XLII/438/2005 z dnia 01.12.2005 <br> W sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność gminy Nidzica Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
16303 2008-09-02 10:55:43 XLII/437/2005 XLII/437/2005 z dnia 01.12.2005 <br> W sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
16304 2008-09-02 10:55:41 XLII/436/2005 XLII/436/2005 z dnia 01.12.2005 <br> W sprawie podatku od środków transportowych Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
16305 2008-09-02 10:55:39 XLII/435/2005 XLII/435/2005 z dnia 01.12.2005 <br> W sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/299/04 z dnia 09 grudnia 2004r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
16306 2008-09-02 10:55:37 XLII/434/2005 XLII/434/2005 z dnia 01.12.2005 <br> W sprawie stawek podatku od nieruchomości Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
16307 2008-09-02 10:38:22 XLI/428/2005 XLI/428/2005 z dnia 10.11.2005 <br> W sprawie zmiany Statutu Gminy Nidzica Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
16308 2008-09-02 10:38:18 XLI/426/2005 XLI/426/2005 z dnia 10.11.2005 <br> W sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/341/05 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą: „Zakład Gospodarki Budynkami i Terenami Gminnymi” i nadania mu statutu z późniejszymi zmianami Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
16309 2008-09-02 08:56:46 XXXIX/417/2005 XXXIX/417/2005 z dnia 15.09.2005 <br> W sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 3 w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
16310 2008-09-02 08:56:44 XXXIX/416/2005 XXXIX/416/2005 z dnia 15.09.2005 <br> W sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
16311 2008-09-02 08:56:42 XXXIX/415/2005 XXXIX/415/2005 z dnia 15.09.2005 <br> W sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 1 w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
16312 2008-09-02 08:44:06 XXXIX/414/2005 XXXIX/414/2005 z dnia 15.09.2005 <br> W sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/244/2004 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 03.06.2004 r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
16313 2008-09-01 14:55:05 XXXVIII/389/2005 XXXVIII/389/2005 z dnia 30.06.2005 <br> W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych ustalanych jednostkom organizacyjnym z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Gminy Nidzica Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
16314 2008-09-01 12:48:23 XXXVII/377/2005 XXXVII/377/2005 z dnia 30.05.2005 <br> W sprawie udzielania bonifikat przy przeniesieniu własności lub oddaniu w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części, stanowiącej własność Gminy Nidzica Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
16315 2008-09-01 12:45:30 XXXVII/375/2005 XXXVII/375/2005 z dnia 30.05.2005 <br> W sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/244/2004 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 03.06.2004r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
16316 2008-09-01 12:43:49 XXXVII/376/2005 XXXVII/376/2005 z dnia 30.05.2005 <br> W sprawie udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Nidzica Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
16317 2008-09-01 12:02:27 XXXVII/371/2005 XXXVII/371/2005 z dnia 30.05.2005 <br> Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr XXXII/341/05 z dnia 3 marca 2005r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą: „Zakład Gospodarki Budynkami i Terenami Gminnymi” i nadania mu statutu Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
16318 2008-09-01 11:59:47 XXXVII/370/2005 XXXVII/370/2005 z dnia 30.05.2005 <br> W sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
16319 2008-09-01 11:41:19 XXXVII/367/2005 XXXVII/367/2005 z dnia 30.05.2005 <br> W sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami jednostek organizacyjnych Gminy Nidzica oraz wskazania organów do tego uprawnionych Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
16320 2008-09-01 10:24:33 XXXIII/352/2005 XXXIII/352/2005 z dnia 31.03.2005 <br> W sprawie utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu