ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 16301
Data publikacji
2016-01-08 10:32:21
Numer
XIV/98/15
Tytuł
W sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 16302
Data publikacji
2016-01-07 12:49:24
Numer
Zarządzenie 99/2016
Tytuł
zmieniające zarządzenie Nr 64/2015 z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie organizacji dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum autokarami gminnymi oraz przewoźnika w roku szkolnym 2015/2016
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 16303
Data publikacji
2016-01-07 12:43:54
Numer
Zarządzenie 98/2015
Tytuł
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej na dzień 31 grudnia 2015 roku.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 16304
Data publikacji
2016-01-07 12:38:50
Numer
Zarządzenie 97/2015
Tytuł
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2015-2023
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 16305
Data publikacji
2016-01-07 12:32:01
Numer
Zarządzenie 96/2015
Tytuł
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 16306
Data publikacji
2016-01-07 11:55:19
Numer
XVI/232/2015
Tytuł
Uchwała Nr XVI/232/2015 z dnia 26.11.2015r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 16307
Data publikacji
2016-01-07 10:22:08
Numer
X/74/15
Tytuł
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkól, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dubeninki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 16308
Data publikacji
2016-01-07 10:09:13
Numer
X/73/15
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 16309
Data publikacji
2016-01-07 10:03:10
Numer
X/72/15
Tytuł
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dubeninki na 2016 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 16310
Data publikacji
2016-01-07 09:57:13
Numer
X/71/15
Tytuł
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2016-2023
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 16311
Data publikacji
2016-01-07 09:50:28
Numer
374/2015
Tytuł
Zarządzenie Nr 374/2015 z dnia 31.12.2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2015-2024.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 16312
Data publikacji
2016-01-07 09:46:22
Numer
373/2015
Tytuł
Zarządzenie Nr 373/2015 z dnia 30.12.2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 16313
Data publikacji
2016-01-07 09:45:48
Numer
X/70/15
Tytuł
zmieniająca Uchwałę Nr IX/66/15 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/49/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2015 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 16314
Data publikacji
2016-01-07 09:38:12
Numer
X/69/15
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2015 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 16315
Data publikacji
2016-01-07 09:24:22
Numer
X/68/15
Tytuł
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2015-2023
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 16316
Data publikacji
2016-01-05 14:18:29
Numer
XIV/104/15
Tytuł
W sprawie przyjęcia do realizacji zadania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Olsztynie z zakresu zimowego utrzymania chodników i przejść dla pieszych znajdujących się w pasie drogowym drogi krajowej Nr 59
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 16317
Data publikacji
2016-01-05 14:16:43
Numer
XIV/103/15
Tytuł
W sprawie wystąpienia Gminy Piecki ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 16318
Data publikacji
2016-01-05 14:14:48
Numer
XIV/102/15
Tytuł
W sprawie zmian Statutu Gminy Piecki.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 16319
Data publikacji
2016-01-05 14:11:33
Numer
XVII/253/2015
Tytuł
Uchwała Nr XVII/253/2015 z dnia 22.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 16320
Data publikacji
2016-01-05 14:11:16
Numer
XIV/101/15
Tytuł
W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Piecki na lata 2016-2019.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji