ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 16601
Data publikacji
2016-05-19 13:06:36
Numer
XIX/141/2016
Tytuł
w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wydminach oraz nadania jej Statutu
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 16602
Data publikacji
2016-05-19 12:57:24
Numer
IV/15/16
Tytuł
w sprawie WPF
Nazwa jednostki
BIP testowy
Adres
Zobacz
Lp: 16603
Data publikacji
2016-05-19 12:50:40
Numer
XIX/139/2016
Tytuł
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 16604
Data publikacji
2016-05-19 12:17:21
Numer
XIX/138/2016
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2016 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 16605
Data publikacji
2016-05-19 12:03:48
Numer
XIX/137/2016
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2016 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 16606
Data publikacji
2016-05-19 11:26:21
Numer
Nr 50/2016
Tytuł
w sprawie sprzedaży lokalu
Nazwa jednostki
BIP testowy
Adres
Zobacz
Lp: 16607
Data publikacji
2016-05-19 10:48:18
Numer
Nr 173/2016
Tytuł
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu
Nazwa jednostki
BIP testowy
Adres
Zobacz
Lp: 16608
Data publikacji
2016-05-19 10:25:49
Numer
515/2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 515/2016 z dnia 18.05.2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 16609
Data publikacji
2016-05-19 10:23:55
Numer
513/2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 513/2016 z dnia 18.05.2016r. w sprawie przekazania Sołectwu Żelazno do korzystania i zarządzania składniki mienia Gminy.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 16610
Data publikacji
2016-05-19 09:08:06
Numer
Nr II/20/2016
Tytuł
zmiana budżetu
Nazwa jednostki
BIP testowy
Adres
Zobacz
Lp: 16611
Data publikacji
2016-05-18 14:19:36
Numer
414/2016
Tytuł
w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonej w obrębie nr 3, miasto Kętrzyn, oznaczonej jako działka nr 216/5, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OL1K/00005364/3
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 16612
Data publikacji
2016-05-18 14:15:15
Numer
413/2016
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2016
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 16613
Data publikacji
2016-05-18 14:13:12
Numer
412/2016
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/191/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2016-2031
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 16614
Data publikacji
2016-05-18 14:07:57
Numer
411/2016
Tytuł
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Kętrzyński
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 16615
Data publikacji
2016-05-18 14:04:37
Numer
410/2016
Tytuł
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Kętrzyński
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 16616
Data publikacji
2016-05-18 13:59:08
Numer
409/2016
Tytuł
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Kętrzyński
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 16617
Data publikacji
2016-05-18 13:56:02
Numer
408/2016
Tytuł
w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 16618
Data publikacji
2016-05-18 13:52:23
Numer
407/2016
Tytuł
o zmianie uchwały Nr 357/2016 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 15 marca 2016r. w sprawie powołania składu oraz zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Kontroli Dotacji Celowych w celu sprawowania w imieniu Zarządu Powiatu w Kętrzynie kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań publicznych złożonych w ramach Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2016 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 16619
Data publikacji
2016-05-18 13:49:03
Numer
406/2016
Tytuł
w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kętrzynie I kadencji
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 16620
Data publikacji
2016-05-18 13:45:57
Numer
405/2016
Tytuł
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie, przy ul. Poznańskiej 21
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji