ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 16621
Data publikacji
2016-05-18 13:40:48
Numer
404/2016
Tytuł
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 592 do końca miejscowości Jeżewo - etap II” w imieniu i na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 16622
Data publikacji
2016-05-18 10:43:50
Numer
XVIII/120/16
Tytuł
W sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 16623
Data publikacji
2016-05-18 10:38:32
Numer
XVIII/121/16
Tytuł
w sprawie przyjęcia do realizacji zadania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Olsztynie z zakresu utrzymania chodników, poboczy i przejść dla pieszych znajdujących się w pasie drogowym drogi krajowej Nr 59.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 16624
Data publikacji
2016-05-18 10:36:20
Numer
XVIII/122/16
Tytuł
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Rady Gminy Piecki w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 16625
Data publikacji
2016-05-18 10:28:41
Numer
XIII/98/16
Tytuł
zmieniająca Uchwałę Nr XII/90/16 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2016 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 16626
Data publikacji
2016-05-18 10:20:06
Numer
XIII/97/16
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały nr XII/86/16 Rady Gminy Dubeninki z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dubeninki”
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 16627
Data publikacji
2016-05-18 10:15:50
Numer
XIII/96/16
Tytuł
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 16628
Data publikacji
2016-05-18 10:08:30
Numer
XIII/95/16
Tytuł
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 16629
Data publikacji
2016-05-18 10:03:46
Numer
XIII/94/16
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia składu liczbowego komisji stałych Rady Gminy w kadencji 2014-2018
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 16630
Data publikacji
2016-05-18 09:52:20
Numer
XIII/93/16
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2016 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 16631
Data publikacji
2016-05-18 09:46:52
Numer
XIII/92/16
Tytuł
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2016-2023
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 16632
Data publikacji
2016-05-18 09:34:05
Numer
XIII/91/16
Tytuł
w sprawie emisji obligacji
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 16633
Data publikacji
2016-05-18 09:06:49
Numer
42/2016
Tytuł
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu gminnego
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 16634
Data publikacji
2016-05-18 00:49:30
Numer
XX/160/2016
Tytuł
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcianach
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 16635
Data publikacji
2016-05-18 00:49:30
Numer
XX/159/2016
Tytuł
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcianach
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 16636
Data publikacji
2016-05-18 00:49:30
Numer
XX/158/2016
Tytuł
w sprawie: przystąpienia do współpracy ze Związkiem Stowarzyszeń „ Razem w Olsztynie”
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 16637
Data publikacji
2016-05-18 00:49:30
Numer
XX/157/2016
Tytuł
"Przebudowy nawierzchni drogi powiatowej 1717N w miejscowości Suchawa"
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 16638
Data publikacji
2016-05-18 00:49:30
Numer
XX/156/2016
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 16639
Data publikacji
2016-05-18 00:06:00
Numer
XX/154/2016
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 16640
Data publikacji
2016-05-18 00:06:00
Numer
XX/153/2016
Tytuł
w sprawie zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barciany na lata 2016-2031
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji