ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 16641
Data publikacji
2016-05-17 23:40:03
Numer
XIX/2016
Tytuł
Protokół Sesji Rady Gminy
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 16642
Data publikacji
2016-05-17 11:36:36
Numer
403/2016
Tytuł
w sprawie powołania Komisji Powiatowej do spraw szacowania strat powstałych przez zdarzenia noszące znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej powiatu
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 16643
Data publikacji
2016-05-17 11:19:54
Numer
Nr V/25/2016
Tytuł
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nazwa jednostki
BIP testowy
Adres
Zobacz
Lp: 16644
Data publikacji
2016-05-17 11:05:53
Numer
511/2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 511/2016 z dnia 16.05.2016r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla oceny ofert na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nidzicy.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 16645
Data publikacji
2016-05-17 10:38:39
Numer
39/2016
Tytuł
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Wydminy za 2015 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 16646
Data publikacji
2016-05-17 10:31:01
Numer
38/2016
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 16647
Data publikacji
2016-05-16 11:44:22
Numer
506/2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 506/2016 z dnia 10.05.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 16648
Data publikacji
2016-05-16 11:32:58
Numer
160/2015
Tytuł
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 16649
Data publikacji
2016-05-16 11:19:08
Numer
159/2015
Tytuł
W sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 16650
Data publikacji
2016-05-16 11:14:57
Numer
155/2015
Tytuł
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 16651
Data publikacji
2016-05-16 10:53:57
Numer
50/16
Tytuł
w sprawie wprowadzenia Planu Operacyjnego Ochrony Przed Powodzią dla Gminy Srokowo
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Srokowo
Adres
Zobacz
Lp: 16652
Data publikacji
2016-05-16 09:40:45
Numer
510/2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 510/2016 z dnia 12.05.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla służbowych samochodów osobowych użytkowanych w Urzędzie Miejskim w Nidzicy oraz odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 16653
Data publikacji
2016-05-16 08:55:10
Numer
504/2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 504/2016 z dnia 05.05.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów podróży krajowych pracowników Urzędu Miejskiego w Nidzicy.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 16654
Data publikacji
2016-05-13 14:46:26
Numer
XIV/99/15
Tytuł
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piecki na lata 2015-2021
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 16655
Data publikacji
2016-05-13 14:27:33
Numer
XV/25/2016
Tytuł
w sprawie pomocy finansowej
Nazwa jednostki
BIP testowy
Adres
Zobacz
Lp: 16656
Data publikacji
2016-05-13 14:27:28
Numer
XV/26.2016
Tytuł
w sprawie WPF
Nazwa jednostki
BIP testowy
Adres
Zobacz
Lp: 16657
Data publikacji
2016-05-13 14:05:19
Numer
X/78/15
Tytuł
W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2018.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 16658
Data publikacji
2016-05-13 14:02:51
Numer
X/77/15
Tytuł
w sprawie ustalenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Piecki do korzystania składników mienia komunalnego.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 16659
Data publikacji
2016-05-13 13:59:44
Numer
X/76/15
Tytuł
W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 16660
Data publikacji
2016-05-13 13:56:30
Numer
X/75/15
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres do 3 lat.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji