ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 16661
Data publikacji
2008-09-03 09:58:43
Numer
XIX/244/2004
Tytuł
XIX/244/2004 z dnia 03.06.2004 <br> W sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 16662
Data publikacji
2008-09-02 15:19:09
Numer
XVII/215/2004
Tytuł
XVII/215/2004 z dnia 17.03.2004 <br> W sprawie zmiany statutu Gminy Nidzica
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 16663
Data publikacji
2008-09-02 15:19:07
Numer
XVII/214/2004
Tytuł
XVII/214/2004 z dnia 17.03.2004 <br> W sprawie obniżenia wskaźników procentowych, od których zależy wysokość dodatku mieszkaniowego
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 16664
Data publikacji
2008-09-02 15:02:12
Numer
XVII/212/2004
Tytuł
XVII/212/2004 z dnia 17.03.2004 <br> W sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 16665
Data publikacji
2008-09-02 11:37:12
Numer
XLII/438/2005
Tytuł
XLII/438/2005 z dnia 01.12.2005 <br> W sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność gminy Nidzica
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 16666
Data publikacji
2008-09-02 10:55:43
Numer
XLII/437/2005
Tytuł
XLII/437/2005 z dnia 01.12.2005 <br> W sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 16667
Data publikacji
2008-09-02 10:55:41
Numer
XLII/436/2005
Tytuł
XLII/436/2005 z dnia 01.12.2005 <br> W sprawie podatku od środków transportowych
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 16668
Data publikacji
2008-09-02 10:55:39
Numer
XLII/435/2005
Tytuł
XLII/435/2005 z dnia 01.12.2005 <br> W sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/299/04 z dnia 09 grudnia 2004r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 16669
Data publikacji
2008-09-02 10:55:37
Numer
XLII/434/2005
Tytuł
XLII/434/2005 z dnia 01.12.2005 <br> W sprawie stawek podatku od nieruchomości
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 16670
Data publikacji
2008-09-02 10:38:22
Numer
XLI/428/2005
Tytuł
XLI/428/2005 z dnia 10.11.2005 <br> W sprawie zmiany Statutu Gminy Nidzica
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 16671
Data publikacji
2008-09-02 10:38:18
Numer
XLI/426/2005
Tytuł
XLI/426/2005 z dnia 10.11.2005 <br> W sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/341/05 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą: „Zakład Gospodarki Budynkami i Terenami Gminnymi” i nadania mu statutu z późniejszymi zmianami
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 16672
Data publikacji
2008-09-02 08:56:46
Numer
XXXIX/417/2005
Tytuł
XXXIX/417/2005 z dnia 15.09.2005 <br> W sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 3 w Nidzicy
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 16673
Data publikacji
2008-09-02 08:56:44
Numer
XXXIX/416/2005
Tytuł
XXXIX/416/2005 z dnia 15.09.2005 <br> W sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nidzicy
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 16674
Data publikacji
2008-09-02 08:56:42
Numer
XXXIX/415/2005
Tytuł
XXXIX/415/2005 z dnia 15.09.2005 <br> W sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 1 w Nidzicy
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 16675
Data publikacji
2008-09-02 08:44:06
Numer
XXXIX/414/2005
Tytuł
XXXIX/414/2005 z dnia 15.09.2005 <br> W sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/244/2004 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 03.06.2004 r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 16676
Data publikacji
2008-09-01 14:55:05
Numer
XXXVIII/389/2005
Tytuł
XXXVIII/389/2005 z dnia 30.06.2005 <br> W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych ustalanych jednostkom organizacyjnym z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Gminy Nidzica
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 16677
Data publikacji
2008-09-01 12:48:23
Numer
XXXVII/377/2005
Tytuł
XXXVII/377/2005 z dnia 30.05.2005 <br> W sprawie udzielania bonifikat przy przeniesieniu własności lub oddaniu w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części, stanowiącej własność Gminy Nidzica
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 16678
Data publikacji
2008-09-01 12:45:30
Numer
XXXVII/375/2005
Tytuł
XXXVII/375/2005 z dnia 30.05.2005 <br> W sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/244/2004 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 03.06.2004r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 16679
Data publikacji
2008-09-01 12:43:49
Numer
XXXVII/376/2005
Tytuł
XXXVII/376/2005 z dnia 30.05.2005 <br> W sprawie udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Nidzica
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 16680
Data publikacji
2008-09-01 12:02:27
Numer
XXXVII/371/2005
Tytuł
XXXVII/371/2005 z dnia 30.05.2005 <br> Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr XXXII/341/05 z dnia 3 marca 2005r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą: „Zakład Gospodarki Budynkami i Terenami Gminnymi” i nadania mu statutu
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji