ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 16661
Data publikacji
2016-05-12 12:23:31
Numer
402/2016
Tytuł
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia w imieniu i na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 16662
Data publikacji
2016-05-12 12:19:48
Numer
401/2016
Tytuł
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia w imieniu i na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 16663
Data publikacji
2016-05-12 12:14:34
Numer
400/2016
Tytuł
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie pozbawienia n/w dróg powiatowych w Węgorzewie nr: 4311N ul. Łąkowa (wraz z mostem o JNI 30000724 na rz. Węgorapa), 4313N ul. Mazurska, 4319N ul. Polna, 4324N ul. Przesiedleńcza, 4326N ul. Słoneczna, 4328N ul. Smętka, 4329N ul. Spokojna, 4338N ul. Warmińska, 4340N ul. Witosa, 4343N ul. Zacisze - kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 16664
Data publikacji
2016-05-12 12:04:24
Numer
399/2016
Tytuł
w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Powiatu Kętrzyńskiego dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Powiat Kętrzyński
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 16665
Data publikacji
2016-05-12 11:51:57
Numer
398/2016
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntów rolnych pozostających w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Kętrzynie
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 16666
Data publikacji
2016-05-12 11:46:23
Numer
397/2016
Tytuł
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 16667
Data publikacji
2016-05-12 11:42:13
Numer
396/2016
Tytuł
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 16668
Data publikacji
2016-05-12 10:12:11
Numer
XIX/272/16 - XIX/288/16
Tytuł
gospodarki nieruchomościami
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 16669
Data publikacji
2016-05-12 09:50:02
Numer
XIX/270/16 - XIX/271/16
Tytuł
w sprawie oddalenia skarg
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 16670
Data publikacji
2016-05-12 09:30:02
Numer
XIX/269/16
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/431/05 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Morąg
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 16671
Data publikacji
2016-05-12 09:21:20
Numer
XIX/268/16
Tytuł
w sprawie przyjęcia do realizacji w 2016 roku zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Morąg.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 16672
Data publikacji
2016-05-12 09:05:17
Numer
XIX/267/16
Tytuł
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Morąg
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 16673
Data publikacji
2016-05-11 11:15:26
Numer
XIX/266/16
Tytuł
zmiany budżetu Gminy Morąg na 2016 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 16674
Data publikacji
2016-05-11 11:09:32
Numer
XIX/265/16
Tytuł
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2016-2024
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 16675
Data publikacji
2016-05-11 10:55:45
Numer
XVIII/264/16
Tytuł
w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Morąg na lata 2016-2019"
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 16676
Data publikacji
2016-05-11 10:44:30
Numer
XVIII/263/16
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisynej dla Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego" wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 16677
Data publikacji
2016-05-11 07:28:21
Numer
41/2016
Tytuł
w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2016
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 16678
Data publikacji
2016-05-10 13:29:34
Numer
XXXIII/152/05
Tytuł
W sprawie ustalenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 16679
Data publikacji
2016-05-10 13:09:21
Numer
XX/127/16
Tytuł
w sprawie zmiany w statutach jednostek pomocniczym Gminy Dąbrówno – sołectw.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 16680
Data publikacji
2016-05-10 13:06:53
Numer
XX/126/16
Tytuł
zmiana uchwały: w sprawie utworzenia sołectwa Saminek oraz nadania statutu sołectwu Saminek.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji