ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 16661
Data publikacji
2016-03-16 10:56:43
Numer
456/2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 456/2016 z dnia 14.03.2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Nidzicy.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 16662
Data publikacji
2016-03-16 09:04:36
Numer
454/2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 454/2016 z dnia 14.03.2016r. w sprawie zaopatrywania w okulary/ soczewki kontaktowe korygujące wzrok osób zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 16663
Data publikacji
2016-03-16 08:57:58
Numer
453/2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 453/2016 z dnia 14.03.2016r. w sprawie zmiany kalendarza imprez sportowo-rekreacyjno-kulturalnych Gminy Nidzica na 2016 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 16664
Data publikacji
2016-03-16 08:56:33
Numer
452/2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 452/2016 z dnia 10.03.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 16665
Data publikacji
2016-03-15 23:34:25
Numer
XVIII/140/2016
Tytuł
w sprawie: zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej prowadzonych szkół i przedszkola.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 16666
Data publikacji
2016-03-15 23:34:25
Numer
XVIII/139/2016
Tytuł
w sprawie zmian w uchwale Nr XVIII/109/2012 Rady Gminy Barciany z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Barcianach
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 16667
Data publikacji
2016-03-15 23:34:25
Numer
XVIII/138/2016
Tytuł
w sprawie: uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Barciany”
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 16668
Data publikacji
2016-03-15 23:34:25
Numer
XVIII/137/2016
Tytuł
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Barciany.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 16669
Data publikacji
2016-03-15 23:34:25
Numer
XVIII/136/2016
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 16670
Data publikacji
2016-03-15 23:34:25
Numer
XVIII/135/2016
Tytuł
w sprawie zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barciany na lata 2016-2031
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 16671
Data publikacji
2016-03-15 23:34:25
Numer
XVIII/134/2016
Tytuł
w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych - do budżetu Gminy Barciany.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 16672
Data publikacji
2016-03-15 22:32:04
Numer
XVII/2016
Tytuł
Protokół Sesji Rady Gminy
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 16673
Data publikacji
2016-03-15 14:49:31
Numer
347/2016
Tytuł
w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kętrzynie
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 16674
Data publikacji
2016-03-15 14:44:00
Numer
346/2016
Tytuł
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Kętrzyńskiemu odrębnymi ustawami na 2016r.
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 16675
Data publikacji
2016-03-15 14:40:15
Numer
345/2016
Tytuł
w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 16676
Data publikacji
2016-03-15 14:36:36
Numer
344/2016
Tytuł
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na rzecz Szpitala Powiatowego w Kętrzynie finansowanego ze środków dotacji celowej udzielonej przez Powiat Kętrzyński
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 16677
Data publikacji
2016-03-15 14:31:11
Numer
343/2016
Tytuł
w sprawie umorzenia zaległych należności pieniężnych
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 16678
Data publikacji
2016-03-15 13:58:35
Numer
342/2016
Tytuł
w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Kętrzyńskiego
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 16679
Data publikacji
2016-03-15 13:55:27
Numer
23/2016
Tytuł
W sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Piecki.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 16680
Data publikacji
2016-03-15 13:10:17
Numer
340/2016
Tytuł
w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji