ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 16701
Data publikacji
2016-05-11 07:28:21
Numer
41/2016
Tytuł
w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2016
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 16702
Data publikacji
2016-05-10 13:29:34
Numer
XXXIII/152/05
Tytuł
W sprawie ustalenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 16703
Data publikacji
2016-05-10 13:09:21
Numer
XX/127/16
Tytuł
w sprawie zmiany w statutach jednostek pomocniczym Gminy Dąbrówno – sołectw.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 16704
Data publikacji
2016-05-10 13:06:53
Numer
XX/126/16
Tytuł
zmiana uchwały: w sprawie utworzenia sołectwa Saminek oraz nadania statutu sołectwu Saminek.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 16705
Data publikacji
2016-05-10 13:04:20
Numer
XX/125/16
Tytuł
w sprawie udzielenia Powiatowi Ostródzkiemu pomocy rzeczowej na remont drogi powiatowej nr 1224N Rumienica - Lewałd Wielki - dr P 1255N ( Dąbrówno)
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 16706
Data publikacji
2016-05-10 13:01:59
Numer
XX/124/16
Tytuł
W sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrówno.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 16707
Data publikacji
2016-05-10 12:59:38
Numer
XX/123/16
Tytuł
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/62/15 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Dąbrówno.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 16708
Data publikacji
2016-05-10 12:56:57
Numer
XX/122/16
Tytuł
w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Dąbrówno.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 16709
Data publikacji
2016-05-10 12:55:16
Numer
31/2016
Tytuł
w sprawie: powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitach.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 16710
Data publikacji
2016-05-10 12:34:06
Numer
XX/121/16
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2016 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 16711
Data publikacji
2016-05-10 12:31:58
Numer
XX/120/16
Tytuł
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Dąbrówno na lata 2016 – 2025
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 16712
Data publikacji
2016-05-09 14:45:59
Numer
XXIII/162/2016
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planu "Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast Cittaslow".
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 16713
Data publikacji
2016-05-09 12:40:58
Numer
XX/187/2016
Tytuł
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Iława do zawarcia porozumienia z Powiatem Iławskim i Miastem Iława, dotyczącego wspólnej realizacji zadań polegających na opracowaniu dokumentacji technicznych, obejmujących budowę ścieżek rowerowych, łączących miasto Iława z miejscowościami Wikielec, Kamień Mały i Szałkowo, gmina Iława.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 16714
Data publikacji
2016-05-09 12:37:23
Numer
XX/186/2016
Tytuł
w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w oznaczeniu (numeracji) dwóch uchwał Rady Gminy Iława dokonujących zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 16715
Data publikacji
2016-05-09 12:33:16
Numer
XX/185/2016
Tytuł
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iława.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 16716
Data publikacji
2016-05-09 12:29:18
Numer
XX/184/2016
Tytuł
w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Gałdowo, gmina Iława.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 16717
Data publikacji
2016-05-09 12:23:44
Numer
XX/183/2016
Tytuł
w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Iława na lata 2016-2020''.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 16718
Data publikacji
2016-05-09 12:17:29
Numer
XX/182/2016
Tytuł
w sprawie założenia Przedszkola w Wikielcu.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 16719
Data publikacji
2016-05-09 12:13:14
Numer
XX/181/2016
Tytuł
w sprawie przekształcenia Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wikielcu.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 16720
Data publikacji
2016-05-09 12:09:14
Numer
XX/180/2016
Tytuł
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/122/2015 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2015 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2016.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji