ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 16721
Data publikacji
2016-05-09 11:58:43
Numer
XX/179/2016
Tytuł
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/121/2015 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2016 - 2027.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 16722
Data publikacji
2016-05-09 10:37:09
Numer
XVII/127/16
Tytuł
Uchwała Nr XVII/127/16 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2016 r.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 16723
Data publikacji
2016-05-09 10:35:30
Numer
XVII/126/16
Tytuł
Uchwała Nr XVII/126/16 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Miasta i Gminy Ryn za rok 2015.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 16724
Data publikacji
2016-05-09 10:32:59
Numer
XVII/125/16
Tytuł
Uchwała Nr XVII/125/16 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 16725
Data publikacji
2016-05-09 10:24:14
Numer
503/2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 503/2016 z dnia 05.05.2016r. w sprawie przekazania Sołectwu Zimna Woda do korzystania i zarządzania składniki mienia Gminy
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 16726
Data publikacji
2016-05-09 10:21:47
Numer
502/2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 502/2016 z dnia 05.05.2016r. w sprawie przekazania Sołectwu Radomin do korzystania i zarządzania składniki mienia Gminy
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 16727
Data publikacji
2016-05-09 10:19:39
Numer
501/2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 501/2016 z dnia 05.05.2016r. w sprawie przekazania Sołectwu Łyna do korzystania i zarządzania składniki mienia Gminy
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 16728
Data publikacji
2016-05-09 10:15:47
Numer
500/2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 500/2016 z dnia 05.05.2016r. w sprawie przekazania Sołectwu Likusy do korzystania i zarządzania składniki mienia Gminy
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 16729
Data publikacji
2016-05-09 10:13:51
Numer
499/2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 499/2016 z dnia 05.05.2016r. w sprawie przekazania Sołectwu Wały do korzystania i zarządzania składniki mienia Gminy
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 16730
Data publikacji
2016-05-09 10:11:50
Numer
498/2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 498/2016 z dnia 05.05.2016r. w sprawie przekazania Sołectwu Piotrowice do korzystania i zarządzania składniki mienia Gminy
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 16731
Data publikacji
2016-05-09 09:14:33
Numer
XXIV/337/2016
Tytuł
Uchwała Nr XXIV/337/2016 z dnia 28.04.2016r. w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nidzicy na 2016 rok
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 16732
Data publikacji
2016-05-09 09:11:41
Numer
XXIV/336/2016
Tytuł
Uchwała Nr XXIV/336/2016 z dnia 28.04.2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 16733
Data publikacji
2016-05-09 09:08:33
Numer
XXI/103/16
Tytuł
w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Srokowo
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Srokowo
Adres
Zobacz
Lp: 16734
Data publikacji
2016-05-09 09:08:17
Numer
XXIV/335/2016
Tytuł
Uchwała Nr XXIV/335/2016 z dnia 28.04.2016r. w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Ziemi Nidzickiej’’
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 16735
Data publikacji
2016-05-09 09:05:01
Numer
XXIV/334/2016
Tytuł
Uchwała Nr XXIV/334/2016 z dnia 28.04.2016r. w sprawie ,,Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 16736
Data publikacji
2016-05-09 09:00:23
Numer
XXIV/333/2016
Tytuł
Uchwała Nr XXIV/333/2016 z dnia 28.04.2016r. w sprawie planu dofinansowania form do skonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nidzica w 2016 roku
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 16737
Data publikacji
2016-05-09 08:57:56
Numer
XXIV/332/2016
Tytuł
Uchwała Nr XXIV/332/2016 z dnia 28.04.2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/315/2016 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 16738
Data publikacji
2016-05-09 08:51:54
Numer
XXIV/331/2016
Tytuł
Uchwała Nr XXIV/331/2016 z dnia 28.04.2016r. w sprawie zmiany nazwy i nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 16739
Data publikacji
2016-05-09 08:47:12
Numer
XXIV/330/2016
Tytuł
Uchwała Nr XXIV/330/2016 z dnia 28.04.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych z równoczesną sprzedażą ułamkową części gruntu oraz określenia wysokości bonifikaty od ustalonej ceny
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 16740
Data publikacji
2016-05-09 08:43:29
Numer
XXIV/329/2016
Tytuł
Uchwała Nr XXIV/329/2016 z dnia 28.04.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji