ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 16741
Data publikacji
2016-05-06 14:59:54
Numer
24/2016
Tytuł
W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piecki za rok 2015
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 16742
Data publikacji
2016-05-06 13:36:58
Numer
III/12/16
Tytuł
w sprawie uchwalenia planu wieloletniego
Nazwa jednostki
BIP testowy
Adres
Zobacz
Lp: 16743
Data publikacji
2016-05-06 13:36:37
Numer
XXV/232/2016
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2016
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 16744
Data publikacji
2016-05-06 13:36:37
Numer
XXV/231/2016
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/191/2015 Rady Powiatu w Kętrznie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawę uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2016-2031
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 16745
Data publikacji
2016-05-06 13:36:37
Numer
XXV/230/2016
Tytuł
w sprawie uzupełniania składu osobowego Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Kętrzynie
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 16746
Data publikacji
2016-05-06 13:36:37
Numer
XXV/229/2016
Tytuł
w sprawie podjęcia wieloletniego zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1606N w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Karolewo”
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 16747
Data publikacji
2016-05-06 13:36:37
Numer
XXV/228/2016
Tytuł
w sprawie przyjęcia do realizacji w 2016 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 16748
Data publikacji
2016-05-06 13:36:37
Numer
XXV/227/2016
Tytuł
w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2015-2020, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2022"
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 16749
Data publikacji
2016-05-06 13:30:12
Numer
III/18/2016
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Nazwa jednostki
BIP testowy
Adres
Zobacz
Lp: 16750
Data publikacji
2016-05-06 13:18:41
Numer
XLI/04/2016
Tytuł
w sprawie zmniejszenia dotacji....
Nazwa jednostki
BIP testowy
Adres
Zobacz
Lp: 16751
Data publikacji
2016-05-06 13:18:40
Numer
II/15/2016
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Nazwa jednostki
BIP testowy
Adres
Zobacz
Lp: 16752
Data publikacji
2016-05-06 13:13:36
Numer
XVII/124/16
Tytuł
Uchwała Nr XVII/124/16 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim w sprawie powierzenia Gminie Ryn prowadzenia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 16753
Data publikacji
2016-05-06 10:00:06
Numer
46/2016
Tytuł
W sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 16754
Data publikacji
2016-05-06 09:55:47
Numer
45/2016
Tytuł
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 16755
Data publikacji
2016-05-06 09:52:08
Numer
XVII/119/16
Tytuł
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 16756
Data publikacji
2016-05-06 09:36:46
Numer
Nr 31/2016
Tytuł
w sprawie wydzierżawienia części działek nr 211, nr 168/2 i nr 172/6 w Rynie.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 16757
Data publikacji
2016-05-06 09:35:02
Numer
Nr 30/2016
Tytuł
w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty na organizację koloni letnich z programem profilaktycznym w zakresie przeciwdziałaniu uzależnieniom „Kolonie 2016r.”
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 16758
Data publikacji
2016-05-06 09:32:54
Numer
Nr 29/2016
Tytuł
w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty konkursowe.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 16759
Data publikacji
2016-05-06 09:28:18
Numer
Nr 28/2016
Tytuł
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 16760
Data publikacji
2016-05-06 09:26:19
Numer
Nr 27/2016
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie na rok 2016.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji