ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 16981
Data publikacji
2016-05-30 12:00:01
Numer
I/4/2015
Tytuł
Uchwała Nr I/4/2015 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin "Barcja"
Nazwa jednostki
Związek Gmin Barcja
Adres
Zobacz
Lp: 16982
Data publikacji
2016-05-30 11:54:39
Numer
174/16
Tytuł
Zarządzenie Nr 174/2016 Wójta Gminy Lubawa z dnia 24.05.2016 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach Sampława i Grabowo, który odbędzie się w dniu 30.05.2016r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Lubawa.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 16983
Data publikacji
2016-05-30 11:54:12
Numer
I/3/2015
Tytuł
Uchwała Nr I/3/2015 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin "Barcja"
Nazwa jednostki
Związek Gmin Barcja
Adres
Zobacz
Lp: 16984
Data publikacji
2016-05-30 11:46:53
Numer
I/2/2015
Tytuł
Uchwała Nr I/2/2015 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin "Barcja"
Nazwa jednostki
Związek Gmin Barcja
Adres
Zobacz
Lp: 16985
Data publikacji
2016-05-30 11:36:23
Numer
I/1/2015
Tytuł
Uchwała Nr I/1/2015 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin "Barcja".
Nazwa jednostki
Związek Gmin Barcja
Adres
Zobacz
Lp: 16986
Data publikacji
2016-05-25 14:57:12
Numer
48/2016
Tytuł
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 16987
Data publikacji
2016-05-25 14:55:03
Numer
XVIII/116/2016
Tytuł
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Choszczewo.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 16988
Data publikacji
2016-05-25 14:50:38
Numer
XVIII/115/2016
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Maradki.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 16989
Data publikacji
2016-05-25 14:45:01
Numer
XVIII/114/2016
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Stary Gieląd.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 16990
Data publikacji
2016-05-25 14:45:01
Numer
XVIII/113/2016
Tytuł
w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 16991
Data publikacji
2016-05-25 14:45:01
Numer
XVIII/112/2016
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Zyndaki.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 16992
Data publikacji
2016-05-25 14:45:01
Numer
XVIII/111/2016
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na odtworzenie w Surmówce pomnika upamiętniającego mieszkańców wsi Surmówka, którzy stracili życie w I wojnie światowej
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 16993
Data publikacji
2016-05-25 14:45:01
Numer
XVIII/110/2016
Tytuł
w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy tj. wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 16994
Data publikacji
2016-05-25 14:45:01
Numer
XVIII/109/2016
Tytuł
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 16995
Data publikacji
2016-05-25 14:45:01
Numer
XVIII/108/2016
Tytuł
w sprawie zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2016 r. uchwalonego uchwałą Nr XV/88/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 16996
Data publikacji
2016-05-25 14:44:22
Numer
XVIII/107/2016
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/87/2015 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2016 - 2029
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 16997
Data publikacji
2016-05-25 10:44:45
Numer
518/2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 518/2016 z dnia 23.05.2016r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla oceny ofert na stanowisko podinspektora ds. inwestycji.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 16998
Data publikacji
2016-05-25 10:36:47
Numer
521/2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 521/2016 z dnia 25.05.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych i rozliczenia zużycia paliw płynnych i olejów przez sprzęt silnikowy wykorzystywany w Sołectwach Gminy Nidzica.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 16999
Data publikacji
2016-05-25 10:33:49
Numer
520/2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 520/2016 z dnia 25.05.2016r. w sprawie przekazania sołectwu Grzegórzki do korzystania i zarządzania składników mienia Gminy.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 17000
Data publikacji
2016-05-25 09:13:03
Numer
Zarządzenie 127/2016
Tytuł
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej (działki nr 2/1 i 2/2) w miejscowości Kiekskiejmy".
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji