ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 17321
Data publikacji
2016-04-26 14:10:39
Numer
388/2016
Tytuł
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kętrzynie
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 17322
Data publikacji
2016-04-26 13:18:45
Numer
491/2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 491/2016 z dnia 25.04.2016r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Nidzica za 2015 r.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 17323
Data publikacji
2016-04-26 10:49:18
Numer
490/2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 490/2016 z dnia 22.04.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 17324
Data publikacji
2016-04-26 09:33:17
Numer
Zarządzenie 125/2016
Tytuł
w sprawie odmowy wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 17325
Data publikacji
2016-04-25 14:08:11
Numer
Nr 131/2015
Tytuł
w sprawie powołania komisji do odbioru robót dotyczących rekultywacji terenu gminnego ( dz.nr 45/1 w Mioduńskiem ) polegającej na dostawie ziemi i wyrównaniu terenu.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 17326
Data publikacji
2016-04-25 14:06:05
Numer
Nr 130/2015
Tytuł
w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 17327
Data publikacji
2016-04-25 14:04:06
Numer
Nr 129/2015
Tytuł
w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pn.: „Budowa pomostu drewnianego stałego na działce nr 1 obręb Rybical stanowiącej jezioro Ryńskie przy działkach nr 185/4, 343/1 w miejscowości Wejdyki gmina Ryn”
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 17328
Data publikacji
2016-04-25 14:02:15
Numer
Nr 128/2015
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie na rok 2015.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 17329
Data publikacji
2016-04-25 14:00:40
Numer
Nr 127/2015
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie na rok 2015.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 17330
Data publikacji
2016-04-25 13:58:32
Numer
Nr 126/2015
Tytuł
w sprawie powołania komisji do odbioru robót związanych z rozbiórką komina ceglanego oraz budynku po byłej kotłowni i świetlicy, przy ul. Świerczewskiego 49B w Rynie, na działce o nr ewidencyjnym 397/2.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 17331
Data publikacji
2016-04-25 13:56:41
Numer
Nr 125/2015
Tytuł
w sprawie wydzierżawienia części działek nr 160/19, nr 21, nr 64/8, nr 198/32 i nr 126/18 w Rynie.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 17332
Data publikacji
2016-04-25 13:54:47
Numer
Nr 124/2015
Tytuł
w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonych nr 424/4 i nr 549 w obrębie wsi Sterławki Wielkie.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 17333
Data publikacji
2016-04-25 13:53:09
Numer
Nr 123/2015
Tytuł
w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości nr 209/53 w Rynie.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 17334
Data publikacji
2016-04-25 13:51:33
Numer
Nr 122/2015
Tytuł
w sprawie przekazania w użyczenie pomieszczeń w budynku przy ul. K. Wallenroda 10 w Rynie.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 17335
Data publikacji
2016-04-25 13:49:54
Numer
Nr 121/2015
Tytuł
w sprawie powołania operatorów informatycznych obwodowych komisji wyborczych
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 17336
Data publikacji
2016-04-25 13:48:09
Numer
Nr 120/2015
Tytuł
w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych dotyczących zagospodarowania placu na skrzyżowaniu dróg powiatowych w miejscowości Stara Rudówka Gmina Ryn.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 17337
Data publikacji
2016-04-25 13:45:40
Numer
Nr 119/2015
Tytuł
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25.10.2015r.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 17338
Data publikacji
2016-04-25 13:42:17
Numer
Nr 118/2015
Tytuł
zmieniające Zarządzenie Nr 88 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego składanych przez sołectwa
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 17339
Data publikacji
2016-04-25 13:39:15
Numer
Nr 117/2015
Tytuł
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 17340
Data publikacji
2016-04-25 13:32:23
Numer
Nr 116/2015
Tytuł
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej i powołania komisji inwentaryzacyjnej
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji