ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 161
Data publikacji
2021-10-14 09:51:43
Numer
0050.86.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.86.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2019 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 162
Data publikacji
2021-10-14 09:45:25
Numer
0050.85.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.85.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Małdytach dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 163
Data publikacji
2021-10-14 09:41:22
Numer
0050.84.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.84.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków jednorazowych z ustawy :Za życiem".
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 164
Data publikacji
2021-10-14 09:35:16
Numer
0050.83.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.83.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Izabeli Szczurowskiej.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 165
Data publikacji
2021-10-14 09:28:53
Numer
0050.82.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.82.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej rocznej składników majątkowych Gminy Małdyty według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 166
Data publikacji
2021-10-14 08:40:56
Numer
0050.81.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.81.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Przeprowadzania i Rozliczania Inwentaryzacji wraz z Procedura Gospodarowania Mieniem w Urzędzie Gminy Małdyty.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 167
Data publikacji
2021-10-14 08:29:53
Numer
0050.80.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.80.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 21 października 2019 r. w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie za nieobecnego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ireny Kwintowej w Szymonowie.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 168
Data publikacji
2021-10-14 08:21:37
Numer
0050.79.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.79.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 16 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze Referent w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Małdyty.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 169
Data publikacji
2021-10-13 15:09:50
Numer
1115/2021
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 1115/2021 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 13 października 2021 r. w sprawie wyznaczania podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 170
Data publikacji
2021-10-13 14:50:49
Numer
1114/2021
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 1114/2021 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 13 października 2021 r. w sprawie przekazania Sołectwu Waszulki składników mienia Gminy
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 171
Data publikacji
2021-10-13 14:38:25
Numer
1113/2021
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 1113/2021 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 13 października 2021 r. w sprawie przekazania Sołectwu Kanigowo składników mienia Gminy
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 172
Data publikacji
2021-10-13 13:27:36
Numer
OR.0050.83.2021
Tytuł
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Jabłonowo, gm. Dąbrówno.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 173
Data publikacji
2021-10-13 13:27:27
Numer
OR.0050.74.2021
Tytuł
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 174
Data publikacji
2021-10-13 13:27:27
Numer
OR.0050.67.2021
Tytuł
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 175
Data publikacji
2021-10-13 13:27:27
Numer
OR.0050.66.2021
Tytuł
w sprawie zmiany zarządzenia przeznaczenia do wydzierżawienia gruntu w miejscowości Leszcz, gm. Dąbrówno.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 176
Data publikacji
2021-10-13 13:27:26
Numer
OR.0050.79.2021
Tytuł
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia gruntu w miejscowości Lewałd Wielki, gm. Dąbrówno
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 177
Data publikacji
2021-10-13 13:24:23
Numer
0050.61.2021
Tytuł
w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Lubomino.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Lubominie
Adres
Zobacz
Lp: 178
Data publikacji
2021-10-13 12:53:19
Numer
OR.0050.81.2021
Tytuł
w sprawie określenia wysokości opłat za centralne ogrzewanie w lokalu użytkowym stanowiącym własność Gminy Dąbrówno, w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 179
Data publikacji
2021-10-13 12:43:54
Numer
OR.0050.84.2021
Tytuł
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, zmiany formy sprzedaży nieruchomości w miejscowości Tułodziad, gm. Dąbrówno oraz uchylenie zarządzenia Or.0050.67.2020 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30 czerwca 2020 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 180
Data publikacji
2021-10-13 12:39:29
Numer
OR.0050.85.2021
Tytuł
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, zmiany formy sprzedaży nieruchomości w miejscowości Osiekowo, gm. Dąbrówno oraz uchylenie w części zarządzenia Or.0050.69.2019 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 4 lipca 2019r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji