ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 161
Data publikacji
2019-10-08 10:07:55
Numer
OR.120.61.2019
Tytuł
w sprawie egzaminu dla osoby po przeprowadzonej służbie przygotowawczej
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 162
Data publikacji
2019-10-08 10:05:58
Numer
OR.120.60.2019
Tytuł
w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych w Starostwie Powiatowym w Turku w roku 2019
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 163
Data publikacji
2019-10-08 10:02:57
Numer
OR.120.59.2019
Tytuł
w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w stołówce szkolnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Turku
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 164
Data publikacji
2019-10-08 10:00:15
Numer
OR.120.58.2019
Tytuł
w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w stołówce szkolnej w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 165
Data publikacji
2019-10-08 09:57:46
Numer
OR.120.57.2019
Tytuł
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 166
Data publikacji
2019-10-08 09:55:55
Numer
OR.120.56.2019
Tytuł
zmieniające zarządzenie w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie tureckim
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 167
Data publikacji
2019-10-08 09:52:19
Numer
OR.120.55.2019
Tytuł
w sprawie wewnętrznej organizacji Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w Turku
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 168
Data publikacji
2019-10-07 16:00:55
Numer
81/2019
Tytuł
w sprawie: powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sorkwity.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 169
Data publikacji
2019-10-07 14:40:31
Numer
357/2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 357/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 7 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa oraz przeprowadzenia wyborów uzupełniających w sołectwie Grzegórzki
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 170
Data publikacji
2019-10-07 13:36:21
Numer
XVIII/94/2019
Tytuł
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Dobrego Miasta.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 171
Data publikacji
2019-10-07 13:34:58
Numer
XVIII/92/2019
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w odpłatne użytkowanie części nieruchomości gruntowej na okres 20 lat na rzecz Stowarzyszenia Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Okręg Olsztyn Oddział Dobre Miasto.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 172
Data publikacji
2019-10-07 13:33:40
Numer
XVIII/91/2019
Tytuł
uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Dobrym Mieście.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 173
Data publikacji
2019-10-07 13:32:10
Numer
XVIII/90/2019
Tytuł
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Olsztynie.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 174
Data publikacji
2019-10-07 13:31:09
Numer
XVIII/89/2019
Tytuł
w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Olsztynie, które pozostawia się bez dalszego biegu.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 175
Data publikacji
2019-10-07 13:29:38
Numer
XVIII/88/2019
Tytuł
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1447N na odcinku Knopin-Swobodna”.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 176
Data publikacji
2019-10-07 13:28:36
Numer
XVIII/87/2019
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 177
Data publikacji
2019-10-07 10:10:06
Numer
72 / 2019
Tytuł
W sprawie powołania komisji ustalającej wyniki głosowania na kandydatów do P Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kętrzynie.
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 178
Data publikacji
2019-10-07 09:31:32
Numer
175/2019
Tytuł
Zarządzenie Nr _175_2019 Wójta Gminy Lubawa z dnia 26 września 2019 r w sprawie powołania członków komisji przetargowej
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 179
Data publikacji
2019-10-07 09:29:13
Numer
174/2019
Tytuł
Zarządzenie Nr _174_2019 Wójta Gminy Lubawa z dnia 24 września 2019 r w sprawie powołania członków komisji przetargowej
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 180
Data publikacji
2019-10-07 09:26:36
Numer
173/2019
Tytuł
Zarządzenie Nr _173_2019 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 września 2019 r w sprawie powołania komisji przetargowej
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji