ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 161
Data publikacji
2020-01-07 13:20:19
Numer
Nr XIV_142_19
Tytuł
w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2019-2026
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dywity
Adres
Zobacz
Lp: 162
Data publikacji
2020-01-07 12:34:26
Numer
Nr XIV_141_19
Tytuł
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dywity na 2020r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dywity
Adres
Zobacz
Lp: 163
Data publikacji
2020-01-07 12:08:55
Numer
XII/78/19
Tytuł
Uchwała Nr XII_78_19 Rady Gminy Lubawa z dnia 23 grudnia 2019 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 164
Data publikacji
2020-01-07 12:08:23
Numer
01/2020
Tytuł
w sprawie: ustalenia kosztu prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawach potwierdzenia uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej na 2020 r.
Nazwa jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach
Adres
Zobacz
Lp: 165
Data publikacji
2020-01-07 12:03:15
Numer
95/2019
Tytuł
w sprawie: zmiany budżetu gminy Srokowo na 2019 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Srokowo
Adres
Zobacz
Lp: 166
Data publikacji
2020-01-07 12:01:22
Numer
Nr XIV_140_19
Tytuł
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2020-2027
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dywity
Adres
Zobacz
Lp: 167
Data publikacji
2020-01-07 11:58:14
Numer
XVI/101/2019
Tytuł
w sprawie: zmiany budżetu gminy Srokowo na 2019 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Srokowo
Adres
Zobacz
Lp: 168
Data publikacji
2020-01-07 11:54:44
Numer
XVI/100/2019
Tytuł
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2019– 2023
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Srokowo
Adres
Zobacz
Lp: 169
Data publikacji
2020-01-07 11:52:05
Numer
XVI/99/2019
Tytuł
w sprawie: uchwalenia ramowych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Srokowo na 2020r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Srokowo
Adres
Zobacz
Lp: 170
Data publikacji
2020-01-07 11:48:30
Numer
XVI/98/2019
Tytuł
w sprawie: uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Srokowo na 2020 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Srokowo
Adres
Zobacz
Lp: 171
Data publikacji
2020-01-07 11:45:43
Numer
XVI/97/2019
Tytuł
w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Srokowo
Adres
Zobacz
Lp: 172
Data publikacji
2020-01-07 11:43:07
Numer
XVI/96/2019
Tytuł
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Srokowo
Adres
Zobacz
Lp: 173
Data publikacji
2020-01-07 11:39:17
Numer
XVI/95/2019
Tytuł
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Srokowo na rok 2020
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Srokowo
Adres
Zobacz
Lp: 174
Data publikacji
2020-01-07 11:15:59
Numer
3/2020
Tytuł
W sprawie ogłoszenia II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piecki z zakresu działalności pożytku publicznego w roku 2020
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 175
Data publikacji
2020-01-07 09:43:00
Numer
NR 6/2020
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 6/2020 Wójta Gminy Wydminy z dnia 3 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 176
Data publikacji
2020-01-07 07:49:20
Numer
Nr 133/2019
Tytuł
w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej nauczycielom
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 177
Data publikacji
2020-01-07 07:49:20
Numer
Nr 132/2019
Tytuł
w sprawie ponoszenia kosztów za najem lokali zamiennych
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 178
Data publikacji
2020-01-07 07:49:20
Numer
Nr 131/2019
Tytuł
w sprawie ogłoszenia konkursu prac autorskich na projekt maskotki Miasta i Gminy Ryn
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 179
Data publikacji
2020-01-07 07:49:20
Numer
Nr 130/2019
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 180
Data publikacji
2020-01-07 07:49:20
Numer
XVI/120/19
Tytuł
Uchwała Nr XVI/120/19 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Ryn na lata 2019-2026
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji