ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 161
Data publikacji
2020-07-31 14:49:02
Numer
661/2020
Tytuł
Zarządzenie nr 661/2020 Burmistrza Nidzicy z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW 13-100 Nidzica ul. Krzywa 7
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 162
Data publikacji
2020-07-31 13:48:01
Numer
XXII/177/20
Tytuł
Uchwała Nr XXII/177/20 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 10 czerwca 2020r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta i Gminy Ryn.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 163
Data publikacji
2020-07-31 13:48:01
Numer
XXII/176/20
Tytuł
Uchwała Nr XXII/176/20 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 10 czerwca 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr 57/1, położonej przy ul. Zamiejskiej w Rynie.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 164
Data publikacji
2020-07-31 13:48:01
Numer
XXII/175/20
Tytuł
Uchwała Nr XXII/175/20 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 10 czerwca 2020r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2020-2027.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 165
Data publikacji
2020-07-31 13:48:01
Numer
XXII/174/20
Tytuł
Uchwała Nr XXII/174/20 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 10 czerwca 2020r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2020 r.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 166
Data publikacji
2020-07-31 13:48:01
Numer
XXII/173/20
Tytuł
Uchwała Nr XXII/173/20 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 10 czerwca 2020r. w sprawie zamiany nieruchomości w obrębie Rudówka.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 167
Data publikacji
2020-07-31 13:48:01
Numer
XXII/172/20
Tytuł
Uchwała Nr XXII/172/20 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 10czerwca 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr 90/1, położonej w obrębie Orło gm. Ryn.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 168
Data publikacji
2020-07-31 13:48:01
Numer
XXII/171/20
Tytuł
Uchwała Nr XXII/171/20 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 10 czerwca 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczone nr 21/16 i 21/18, położone przy Placu Wolności w Rynie.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 169
Data publikacji
2020-07-31 13:48:01
Numer
XXII/170/20
Tytuł
Uchwała Nr XXII/170/20 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 10 czerwca 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr 21/15, położonej przy Placu Wolności w Rynie.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 170
Data publikacji
2020-07-31 13:48:01
Numer
XXII/169/20
Tytuł
Uchwała Nr XXII/169/20 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 10 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 171
Data publikacji
2020-07-31 13:48:01
Numer
XXII/168/20
Tytuł
Uchwała Nr XXII/168/20 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 10 czerwca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko–Mazurskim w sprawie powierzenia Gminie Ryn prowadzenia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 172
Data publikacji
2020-07-31 13:48:01
Numer
XXII/167/20
Tytuł
Uchwała Nr XXII/167/20 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 10 czerwca 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 80/7 oraz części działek 80/8 i 80/18, obręb Szymonka, gmina Ryn.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 173
Data publikacji
2020-07-31 13:48:01
Numer
XXII/166/20
Tytuł
Uchwała Nr XXII/166/20 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 10 czerwca 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Ławki– Ryński Dwór.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 174
Data publikacji
2020-07-31 13:48:01
Numer
XXII/165/20
Tytuł
Uchwała Nr XXII/165/20 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 10 czerwca 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Ławki– Południe.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 175
Data publikacji
2020-07-31 13:48:01
Numer
XXII/164/20
Tytuł
Uchwała Nr XXII/164/20 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 10 czerwca 2020r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o numerach geodezyjnych 282, 282/2, 283, 284, 285, 286, 294, 295, 301, 303/2, 277, 280, 281, 160  położonych w obrębie geodezyjnym Szymonka gm. Ryn.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 176
Data publikacji
2020-07-31 13:36:10
Numer
597/2020
Tytuł
w sprawie udzielenia opinii w przedmiocie pozbawienia kategorii gminnej nr 125027N (droga pow. 1581N – Płatławki) poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 177
Data publikacji
2020-07-31 13:36:10
Numer
596/2020
Tytuł
w sprawie udzielenia opinii w przedmiocie pozbawienia drogi powiatowej nr 1934N granica powiatu (Jakunówko) – Budziska Leśne – granica powiatu (Mieczkówka) o dł. 6,9 km (działka geodezyjna nr 478, obręb Borki, gmina Kruklanki) dotychczasowej kategorii dróg powiatowych w celu wyłączenia drogi z użytkowania
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 178
Data publikacji
2020-07-31 13:36:10
Numer
595/2020
Tytuł
w sprawie przekazania środków trwałych
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 179
Data publikacji
2020-07-31 13:36:10
Numer
594/2020
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 180
Data publikacji
2020-07-31 13:36:10
Numer
593/2020
Tytuł
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2020-2035
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji