ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
161 2019-08-01 09:33:18 28/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego pn.: „Dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie” Urząd Gminy Łukta Zobacz
162 2019-08-01 09:31:07 25/2019 w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Łukcie Urząd Gminy Łukta Zobacz
163 2019-08-01 09:18:45 24/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowych do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w III Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łukta z zakresu działalności pożytku publicznego w roku 2019 Urząd Gminy Łukta Zobacz
164 2019-07-31 15:08:47 293/2019 Zarządzenie Nr 293/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
165 2019-07-31 14:44:29 25/167/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomościami oznaczonymi działką nr 14/3 obręb 0006 Jamielnik oraz działkami nr 19/5 , 19/6 , 237/3 , 237/5 , 237/7 obręb 0021 Wonna na cele budowlane Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Zobacz
166 2019-07-31 14:42:16 25/166/2019 w sprawie materiałów planistycznych dotyczących rodzaju i szczegółowości składanych materiałów i wniosków, planów rzeczowych, projektów planów finansowych i innych materiałów kalkulacyjnych niezbędnych do opracowania projektu budżetu na 2020 r. Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Zobacz
167 2019-07-31 14:38:57 96/2019 W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Piecki. Urząd Gminy Piecki Zobacz
168 2019-07-31 14:33:03 25/165/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania Stowarzyszenia Miłośników Motocykli Zabytkowych KOMPRESJA w Nowym Mieście Lubawskim, któremu zlecono realizację zadania publicznego Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Zobacz
169 2019-07-31 14:04:47 25/164/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski – Punkt Konsultacyjno - Terapeutyczny w Nowym Mieście Lubawskim, któremu zlecono realizację zadania publicznego Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Zobacz
170 2019-07-31 13:29:47 VIII/130/19 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Morąg obszar miasta i tereny wiejskie. Urząd Miejski w Morągu Zobacz
171 2019-07-31 13:11:02 VIII/129/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania Urząd Miejski w Morągu Zobacz
172 2019-07-31 13:06:24 VIII/128/19 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Morągu. Urząd Miejski w Morągu Zobacz
173 2019-07-31 11:56:58 VIII/127/19 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Morągu. Urząd Miejski w Morągu Zobacz
174 2019-07-31 11:43:36 257/2019 Zarządzenie Nr 257/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
175 2019-07-31 11:38:26 BF.0050.155.2019.AS w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok Urząd Miejski w Dobrym Mieście Zobacz
176 2019-07-31 11:38:26 FR.0050.154.2019.EK w sprawie powołania komisji przetargowej oraz nadania regulaminu pracy komisji przetargowej Urząd Miejski w Dobrym Mieście Zobacz
177 2019-07-31 11:38:26 Og.0050.153.2019.JG w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dobrym Mieście Urząd Miejski w Dobrym Mieście Zobacz
178 2019-07-31 11:38:26 Og.0050.152.2019.JG w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Gen. Józefa Bema w Dobrym Mieście Urząd Miejski w Dobrym Mieście Zobacz
179 2019-07-31 11:38:26 0050.151.201.KK w sprawie udzielenia upoważnienia Urząd Miejski w Dobrym Mieście Zobacz
180 2019-07-31 11:38:26 BF.0050.150.2019.AS w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok Urząd Miejski w Dobrym Mieście Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu