ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 161
Data publikacji
2020-10-08 13:55:09
Numer
OR.0025.135.2020, Uchwała nr 388/2020
Tytuł
w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji Projektu pn. „Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego”
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 162
Data publikacji
2020-10-08 13:41:59
Numer
OR.0025.134.2020, Uchwała nr 387/2020
Tytuł
w sprawie przyznania stypendiów Powiatu Tureckiego
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 163
Data publikacji
2020-10-08 13:30:18
Numer
OR.0025.133.2020, Uchwała nr 386/2020
Tytuł
w sprawie wydania opinii w przedmiocie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 164
Data publikacji
2020-10-08 13:17:48
Numer
OR.0025.132.2020, Uchwała nr 385/2020
Tytuł
w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 165
Data publikacji
2020-10-08 13:11:47
Numer
OR.0025.131.2020, Uchwała nr 384/2020
Tytuł
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Przetworzenie zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej dotyczącego baz danych BDOT 500 i GESUT (aktualizacja bazy danych BDOT 500 i GESUT) – obręb Szadów Pański”
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 166
Data publikacji
2020-10-08 13:01:51
Numer
OR.0025.130.2020, Uchwała nr 383/2020
Tytuł
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2020 r.
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 167
Data publikacji
2020-10-08 12:56:35
Numer
OR.0025.129.2020, Uchwała nr 382/2020
Tytuł
w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii drogi gminnej
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 168
Data publikacji
2020-10-08 12:51:02
Numer
OR.0025.128.2020, Uchwała nr 381/2020
Tytuł
w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 169
Data publikacji
2020-10-08 12:42:14
Numer
OR.0025.127.2020, Uchwała nr 380/2020
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2020 rok
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 170
Data publikacji
2020-10-08 12:26:51
Numer
OR.0025.126.2020, Uchwała nr 379/2020
Tytuł
w sprawie unieważnienia w części otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2020 roku
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 171
Data publikacji
2020-10-08 12:21:09
Numer
OR.0025.125.2020, Uchwała nr 378/2020
Tytuł
w sprawie wydania opinii w przedmiocie pozbawienia drogi powiatowej nr 4589P Ceków – Kosmów – Plewnia kategorii drogi powiatowej
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 172
Data publikacji
2020-10-08 12:11:25
Numer
OR.0025.124.2020, Uchwała nr 377/2020
Tytuł
w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Tureckiego Nr 349 / 2020 z dnia 10 lipca 2020r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 173
Data publikacji
2020-10-08 12:06:00
Numer
OR.0025.123.2020, Uchwała nr 376/2020
Tytuł
w sprawie zmiany zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Tureckiego
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 174
Data publikacji
2020-10-08 09:21:24
Numer
59/2020
Tytuł
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w Gminie Barciany w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 175
Data publikacji
2020-10-08 09:18:04
Numer
56/2020
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie Gminy Barciany na 2020 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 176
Data publikacji
2020-10-08 09:14:35
Numer
55/2020
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie Gminy Barciany na 2020 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 177
Data publikacji
2020-10-08 09:11:17
Numer
51/2020
Tytuł
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 49/2020 Wójta Gminy Barciany z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Barciany na 2020 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 178
Data publikacji
2020-10-08 09:07:59
Numer
49/2020
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie Gminy Barciany na 2020 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 179
Data publikacji
2020-10-08 09:04:39
Numer
35/2020
Tytuł
w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Barcianach regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 180
Data publikacji
2020-10-08 09:00:29
Numer
30/2020
Tytuł
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji