ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 161
Data publikacji
2021-01-08 22:11:06
Numer
BF.0050.230.2020.AS
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 162
Data publikacji
2021-01-08 22:11:06
Numer
BF.0050.229.2020.JC
Tytuł
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryfikacji sald na kontach 221, 226 i 290 z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 163
Data publikacji
2021-01-08 22:11:06
Numer
BF.0050.228.2020.JC
Tytuł
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryfikacji sald na kontach 221, 226 i 290 wg podatników podatku od środków transportowych
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 164
Data publikacji
2021-01-08 22:11:06
Numer
BF.0050.227.2020.JC
Tytuł
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryfikacji sald na kontach 221, 226 i 290 wg podatników podatków od osób prawnych
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 165
Data publikacji
2021-01-08 22:11:06
Numer
BF.0050.226.2020.JC
Tytuł
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryfikacji sald na kontach 221, 226 i 290 wg podatników podatków od osób fizycznych
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 166
Data publikacji
2021-01-08 22:11:06
Numer
BF.0050.225.2020.AS
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 167
Data publikacji
2021-01-08 22:11:06
Numer
Og.0050.224.2020.ZP
Tytuł
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 168
Data publikacji
2021-01-08 22:11:06
Numer
IN.0050.223.2020.CR
Tytuł
w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 169
Data publikacji
2021-01-08 22:11:06
Numer
BF.0050.222.2020.AS
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 170
Data publikacji
2021-01-08 22:11:06
Numer
FR.0050.221.2020.EK
Tytuł
w sprawie: powołania komisji przetargowej oraz nadania regulaminu pracy komisji przetargowej
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 171
Data publikacji
2021-01-08 22:11:06
Numer
IN.0050.220.2020.MZG
Tytuł
w sprawie : sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 172
Data publikacji
2021-01-08 15:12:19
Numer
ZARZĄDZENIE Nr 109/2020
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 109/2020 Wójta Gminy Wydminy z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie przedłużenia umów dzierżawnych oraz wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 173
Data publikacji
2021-01-08 14:12:49
Numer
Nr 9/12/2020
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryn na 2020 rok
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 174
Data publikacji
2021-01-08 14:12:49
Numer
Nr 8/12/2020
Tytuł
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonej nr 209/53 w Rynie.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 175
Data publikacji
2021-01-08 14:12:49
Numer
Nr 7/12/2020
Tytuł
w sprawie przeznaczenia do przekazania w użyczenie nieruchomości oznaczonej nr 140/70 w Monetkach obręb Skop.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 176
Data publikacji
2021-01-08 14:12:49
Numer
Nr 6/12/2020
Tytuł
w sprawie zasad opracowania planów operacyjnych funkcjonowania Gminy Ryn w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 177
Data publikacji
2021-01-08 14:12:49
Numer
Nr 5/12/2020
Tytuł
w sprawie Regulaminu korzystania z samochodu marki Volkswagen Transporter przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 178
Data publikacji
2021-01-08 14:12:49
Numer
Nr 4/12/2020
Tytuł
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonych nr 90/24, 209/53, 188/40, 1/193, 72/72, 31/32 i 188/28 w Rynie.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 179
Data publikacji
2021-01-08 14:12:49
Numer
Nr 3/12/2020
Tytuł
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji i powołania komisji inwentaryzacyjnej.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz
Lp: 180
Data publikacji
2021-01-08 14:12:49
Numer
Nr 2/12/2020
Tytuł
w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej nauczycielom.
Nazwa jednostki
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji