ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 18301
Data publikacji
2008-08-27 14:43:47
Numer
LIV/570/2006
Tytuł
LIV/570/2006 z dnia 26.10.2006 <br> W sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 18302
Data publikacji
2008-08-27 14:08:17
Numer
LIV/579/2006
Tytuł
LIV/579/2006 z dnia 26.10.2006 <br> W sprawie zmiany Statutu Gminy Nidzica
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 18303
Data publikacji
2008-08-27 13:55:23
Numer
LIV/580/2006
Tytuł
LIV/580/2006 z dnia 26.10.2006 <br> W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 18304
Data publikacji
2008-08-27 12:34:08
Numer
III/11/2006
Tytuł
III/11/2006 z dnia 21.12.2006 <br> W sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 18305
Data publikacji
2008-08-27 12:26:01
Numer
III/13/2006
Tytuł
III/13/2006 z dnia 21.12.2006 <br> W sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 18306
Data publikacji
2008-08-27 12:23:03
Numer
III/14/2006
Tytuł
III/14/2006 z dnia 21.12.2006 <br> W sprawie zasad zwrotu wydatków przez osoby zakwalifikowane do korzystania z obiadów świadczonych przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 18307
Data publikacji
2008-08-27 12:20:23
Numer
III/15/2006
Tytuł
III/15/2006 z dnia 21.12.2006 <br> W sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Nidzicy
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 18308
Data publikacji
2008-08-27 11:00:58
Numer
IV/21/2007
Tytuł
IV/21/2007 z dnia 25.01.2007 <br> W sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 18309
Data publikacji
2008-08-27 09:50:59
Numer
VI/43/2007
Tytuł
VI/43/2007 z dnia 22.02.2007 <br> W sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 53/V/94 Rady Miejskiej z dnia 23 listopada 1994 roku w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych na terenie gminy
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 18310
Data publikacji
2008-08-27 08:50:36
Numer
IX/60/2007
Tytuł
IX/60/2007 z dnia 26.04.2007 <br> W sprawie zmiany Uchwały Nr LI/503/2006 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Nidzica oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 18311
Data publikacji
2008-08-27 08:43:06
Numer
IX/62/2007
Tytuł
IX/62/2007 z dnia 26.04.2007 <br> W sprawie gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nidzica
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 18312
Data publikacji
2008-08-27 08:37:33
Numer
IX/64/2007
Tytuł
IX/64/2007 z dnia 26.04.2007 <br> W sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Nidzica
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 18313
Data publikacji
2008-08-26 15:01:32
Numer
X/66/2007
Tytuł
X/66/2007 z dnia 31.05.2007 <br> W sprawie zmiany Statutu Gminy Nidzica
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 18314
Data publikacji
2008-08-26 14:55:48
Numer
X/68/2007
Tytuł
X/68/2007 z dnia 31.05.2007 <br> W sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 18315
Data publikacji
2008-08-26 11:16:04
Numer
XIV/105/2007
Tytuł
XIV/105/2007 z dnia 06.09.2007 <br> W sprawie nadania statutu sołectwu Zimna Woda
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 18316
Data publikacji
2008-08-26 10:38:04
Numer
XIV/106/2007
Tytuł
XIV/106/2007 z dnia 06.09.2007 <br> W sprawie ustalenia nazewnictwa ulic w granicach administracyjnych miasta Nidzica
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 18317
Data publikacji
2008-08-26 10:06:14
Numer
XVI/113/2007
Tytuł
XVI/113/2007 z dnia 11.10.2007 <br> W sprawie regulaminu użytkowania skateparku
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 18318
Data publikacji
2008-08-26 09:08:16
Numer
XVI/121/2007
Tytuł
XVI/121/2007 z dnia 11.10.2007 <br> W sprawie ustalenia regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – Stadionu Miejskiego przy ul. Polnej 7 w Nidzicy
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 18319
Data publikacji
2008-08-26 09:05:26
Numer
XVI/122/2007
Tytuł
XVI/122/2007 z dnia 11.10.2007 <br> W sprawie ustalenia regulaminu zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej –Zajazdu „Stadion” przy ul. Polnej 7 w Nidzicy
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 18320
Data publikacji
2008-08-26 08:42:35
Numer
XVII/127/2007
Tytuł
XVII/127/2007 z dnia 08.11.2007 <br> W sprawie stawek podatku od nieruchomości
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji