ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 18301
Data publikacji
2016-04-08 10:19:40
Numer
XVII/234/16
Tytuł
przekazania skargi zgodnie z właściwością
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 18302
Data publikacji
2016-04-08 10:10:10
Numer
XVII/233/16
Tytuł
oddalenia skargi
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 18303
Data publikacji
2016-04-08 09:35:22
Numer
XVII/232/16
Tytuł
w sprawie podtrzymania stanowiska w związku ze skargą na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 18304
Data publikacji
2016-04-08 09:23:26
Numer
XVII/231/16
Tytuł
w sprawie zaliczenia drogi na terenach wiejskich Gminy Morąg do kategorii dróg gminnych
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 18305
Data publikacji
2016-04-08 09:14:47
Numer
XVII/230/16
Tytuł
w sprawie zaliczenia ulic na terenie miasta Morąg do kategorii dróg gminnych
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 18306
Data publikacji
2016-04-08 08:33:48
Numer
XVII/229/16
Tytuł
przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Morąg na lata 2016-2018
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 18307
Data publikacji
2016-04-08 08:10:56
Numer
XVI/215/15
Tytuł
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu w 2016 roku.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 18308
Data publikacji
2016-04-07 14:54:34
Numer
NR_XVIII_125_16
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Dywity, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Dywity oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dywity
Adres
Zobacz
Lp: 18309
Data publikacji
2016-04-07 14:52:24
Numer
NR_XVIII_124_16
Tytuł
w sprawie przejęcia od Powiatu Olsztyńskiego zadania zarządzania drogą publiczną powiatową.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dywity
Adres
Zobacz
Lp: 18310
Data publikacji
2016-04-07 14:50:59
Numer
477/2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 477/2016 z dnia 07.04.2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 18311
Data publikacji
2016-04-07 14:50:31
Numer
NR_XVIII_123_16
Tytuł
w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2016 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dywity
Adres
Zobacz
Lp: 18312
Data publikacji
2016-04-07 14:48:19
Numer
NR_XVIII_122_16
Tytuł
w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2016 - 2019
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dywity
Adres
Zobacz
Lp: 18313
Data publikacji
2016-04-07 14:47:00
Numer
476/2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 476/2016 z dnia 07.04.2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 18314
Data publikacji
2016-04-07 14:37:07
Numer
XVII/228/16
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały nr L/804/14 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia i wprowadzenia na terenie Gminy Morąg Programu dla Gminy Morąg wspierającego rodziny wielodzietne KARTA DUŻEJ RODZINY
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 18315
Data publikacji
2016-04-07 14:22:38
Numer
XVII/227/16
Tytuł
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/185/2000 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz przedszkolach
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 18316
Data publikacji
2016-04-07 14:09:04
Numer
XVII/226/16
Tytuł
w sprawie w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Morąg oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 18317
Data publikacji
2016-04-07 14:04:18
Numer
XVII/225/16
Tytuł
w sprawie zmiany Uchwały nr VII/ 79 /2015 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 18318
Data publikacji
2016-04-07 13:55:47
Numer
XVII/224/16
Tytuł
zmiany budżetu Gminy Morąg na 2016 r.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 18319
Data publikacji
2016-04-07 13:39:09
Numer
XVII/223/16
Tytuł
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2016-2024
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Morągu
Adres
Zobacz
Lp: 18320
Data publikacji
2016-04-07 13:35:49
Numer
33/2016
Tytuł
w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Wydminy.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji