ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 18681
Data publikacji
2014-07-14 08:16:23
Numer
XLIII/414/2014
Tytuł
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iława.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 18682
Data publikacji
2014-07-14 08:13:09
Numer
XLIII/413/2014
Tytuł
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iława.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 18683
Data publikacji
2014-07-09 11:59:08
Numer
NR_XLI_295_14
Tytuł
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2014 - 2017
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dywity
Adres
Zobacz
Lp: 18684
Data publikacji
2014-06-11 10:12:23
Numer
XLIX/217/14
Tytuł
W sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 18685
Data publikacji
2014-06-02 13:13:22
Numer
XLII/406/2014
Tytuł
w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XLI/399/2014 Rady Gminy Iława z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 18686
Data publikacji
2014-06-02 13:10:25
Numer
XLII/405/2014
Tytuł
w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr XLIV/420/2010 Rady Gminy Iława z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Iława i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 18687
Data publikacji
2014-06-02 13:06:20
Numer
XLII/404/2014
Tytuł
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Iława w ramach pomocy de minimis.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 18688
Data publikacji
2014-04-30 12:54:58
Numer
XLVII/206/14
Tytuł
W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 18689
Data publikacji
2014-03-31 10:02:08
Numer
XL/389/2014
Tytuł
w sprawie likwidacji placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczo-specjalistycznej pod nazwą: "Placówka Wsparcia Dziennego w Ząbrowie" oraz likwidacji placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczo-specjalistycznej pod nazwę:"Placówka Wsparcia Dziennego w Rudzienicach" i utworzenia w miejsce obu wyżej likwidowanych placówek placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczo-specjalistycznej pod nazwą: "Placówka Wsparcia Dziennego Gminy Iława z siedzibą w Iławie" oraz nadania statutu tej placówce.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 18690
Data publikacji
2014-03-31 09:56:23
Numer
XL/387/2014
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/372/2014 Rady Gminy Iława z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania oraz rozliczania dotacji celowej przyznawanej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Iława.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 18691
Data publikacji
2014-03-31 09:53:36
Numer
XL/386/2014
Tytuł
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród Gminy Iława za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 18692
Data publikacji
2014-03-31 09:50:37
Numer
XL/385/2014
Tytuł
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Gminy Iława.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 18693
Data publikacji
2014-02-28 09:46:29
Numer
XXXIX/372/2014
Tytuł
w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania oraz rozliczania dotacji celowej przyznawanej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Iława.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 18694
Data publikacji
2014-02-13 10:31:23
Numer
XXXVIII/364/2014
Tytuł
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Iława - w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 18695
Data publikacji
2014-02-13 10:28:48
Numer
XXXVIII/363/2014
Tytuł
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 18696
Data publikacji
2014-02-13 10:26:17
Numer
XXXVIII/362/2014
Tytuł
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 18697
Data publikacji
2014-02-10 15:02:30
Numer
55/2013
Tytuł
w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Łukta w 2014 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Łukta
Adres
Zobacz
Lp: 18698
Data publikacji
2014-01-08 11:49:42
Numer
XLIV/185/13
Tytuł
W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piecki na lata 2014– 2021
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 18699
Data publikacji
2014-01-07 13:00:43
Numer
XLII/584/2013
Tytuł
Uchwała Nr XLII/584/2013 z dnia 30.12.2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Nidzica.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 18700
Data publikacji
2013-12-30 10:48:57
Numer
XXXVII/344/2013
Tytuł
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2014. 
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji