ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 1
Data publikacji
2022-05-19 13:58:53
Numer
44/2022
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 44/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wydminy.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 2
Data publikacji
2022-05-19 08:27:43
Numer
0151-49/2006
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-49/2006 Wójta Gminy Małdyty z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów zbycia mienia komunalnego.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 3
Data publikacji
2022-05-19 08:25:27
Numer
0151-48/2006
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-48/2006 Wójta Gminy Małdyty z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2006 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 4
Data publikacji
2022-05-19 08:23:23
Numer
0151-47/2006
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-47/2006 Szefa Obrony Cywilnej - Wójta Gminy Małdyty z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej na terenie Gminy Małdyty.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 5
Data publikacji
2022-05-19 08:20:53
Numer
0151-46/2006
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-46/2006 Wójta Gminy Małdyty z dnia 17 listopada 2006 r. dotyczące zatwierdzenia i wprowadzenia Instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat oraz Instrukcji w sprawie udzielania ulg w spłacie i umarzania zobowiązań podatkowych w Urzędzie Gminy Małdytach.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 6
Data publikacji
2022-05-19 08:03:13
Numer
0151-45/2006
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-45/2006 Wójta Gminy Małdyty z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie projektu budżetu na 2007 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 7
Data publikacji
2022-05-19 08:01:06
Numer
0151-44/2006
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-44/2006 Wójta Gminy Małdyty z dnia 7 października 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy Małdyty.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 8
Data publikacji
2022-05-19 07:58:38
Numer
0151-43/2006
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-43/2006 Wójta Gminy Małdyty z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Urząd Gminy Małdyty.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 9
Data publikacji
2022-05-19 07:56:20
Numer
0151-42/2006
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-42/2006 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 października 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 10
Data publikacji
2022-05-19 07:54:17
Numer
0151-41/2006
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-41/2006 Wójta Gminy Małdyty z dnia 24 października 2006 r. w sprawie utraty ważności Zarządzenia Wójta Gminy Małdyty Nr 0151-33/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 0151-5/2004 Wójta Gminy Małdyty z dnia 20 kwietnia 2004 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 11
Data publikacji
2022-05-19 07:50:54
Numer
0151-40/2006
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-40/2006 Wójta Gminy Małdyty z dnia 16 października 2006 r. w Sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 12
Data publikacji
2022-05-19 07:48:29
Numer
0151-39/2006
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-39/2006 Wójta Gminy Małdyty z dnia 5 października 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 13
Data publikacji
2022-05-19 07:45:47
Numer
0151-38/2006
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-38/2006 Wójta Gminy Małdyty z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu Gminnego Ośrodka Kultury na 2006 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 14
Data publikacji
2022-05-19 07:43:53
Numer
0151-37/2006
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-37/2006 Wójta Gminy Małdyty z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej na 2006 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 15
Data publikacji
2022-05-19 07:41:22
Numer
0151-36/2006
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-36/2006 Wójta Gminy Małdyty z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2006 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 16
Data publikacji
2022-05-19 07:39:03
Numer
0151-35/2006
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-35/2006 Wójta Gminy Małdyty z dnia21 września 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 17
Data publikacji
2022-05-19 07:36:27
Numer
0151-33/2006
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-33/2006 Wójta Gminy Małdyty z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 0151-5/2004 Wójta Gminy Małdyty z dnia 20 kwietnia 2004 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 18
Data publikacji
2022-05-19 07:33:38
Numer
0151-32/2006
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-32/2006 Wójta Gminy Małdyty z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie przygotowania danych dot. wydatków na rok budżetowy 2007.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 19
Data publikacji
2022-05-19 07:31:17
Numer
0151-31/2006
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-31/2006 Wójta Gminy Małdyty z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 20
Data publikacji
2022-05-19 07:28:34
Numer
0151-30/2006
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-30/2006 Wójta Gminy Małdyty z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Małdytach.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji