ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 1
Data publikacji
2022-01-21 13:57:10
Numer
9/2022
Tytuł
w sprawie wprowadzenia Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 2
Data publikacji
2022-01-21 13:24:43
Numer
3/2022
Tytuł
w sprawie organizacji pracy w systemie hybrydowym w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 3
Data publikacji
2022-01-21 12:09:59
Numer
1223/2022
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 1223/2022 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 4
Data publikacji
2022-01-21 11:23:02
Numer
440/FN/2022
Tytuł
Uchwała sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Adres
Zobacz
Lp: 5
Data publikacji
2022-01-21 11:23:02
Numer
439/GN/2022
Tytuł
Uchwała sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w części w użyczenie położonej w Nowym Tomyślu przy ul. Kolejowej 2
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Adres
Zobacz
Lp: 6
Data publikacji
2022-01-21 11:23:02
Numer
438/GN/2022
Tytuł
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości w Nowym Tomyślu
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Adres
Zobacz
Lp: 7
Data publikacji
2022-01-21 11:23:02
Numer
437/PCPR/2022
Tytuł
Uchwała w sprawie zasad przyznawania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Adres
Zobacz
Lp: 8
Data publikacji
2022-01-21 11:23:02
Numer
436/KS/2022
Tytuł
Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Nowotomyskiego w 2022 roku
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Adres
Zobacz
Lp: 9
Data publikacji
2022-01-21 10:58:55
Numer
AO.120.2.2022
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół nr I w Nowym Tomyślu
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Adres
Zobacz
Lp: 10
Data publikacji
2022-01-21 10:53:06
Numer
XXX1V/320/2022
Tytuł
zmieniająca uchwałę nr XXX111/309/2021 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Nowotomyskiego, które finansowane będą z zaliczki przekazanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Adres
Zobacz
Lp: 11
Data publikacji
2022-01-21 10:49:47
Numer
XXX1V/319/2022
Tytuł
w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Adres
Zobacz
Lp: 12
Data publikacji
2022-01-21 09:45:07
Numer
XXX1V/318/2022
Tytuł
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Adres
Zobacz
Lp: 13
Data publikacji
2022-01-21 09:38:21
Numer
114/748/2022
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz
Lp: 14
Data publikacji
2022-01-21 09:35:36
Numer
114/747/2022
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz
Lp: 15
Data publikacji
2022-01-21 09:29:24
Numer
114/746/2022
Tytuł
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz
Lp: 16
Data publikacji
2022-01-20 13:49:55
Numer
OK.0050.15.2022.AP
Tytuł
w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Dobre Miasto przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 17
Data publikacji
2022-01-20 13:47:09
Numer
OK.0050.14.2022.UM
Tytuł
w sprawie określenia wysokości dotacji udzielanych szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Dobre Miasto w 2022 roku.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 18
Data publikacji
2022-01-20 13:45:19
Numer
OK.0050.13.2022.UM
Tytuł
w sprawie ustalenia na rok 2022 podstawowej kwoty dotacji na ucznia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobre Miasto oraz ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka przedszkola niepublicznego, niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 19
Data publikacji
2022-01-20 13:43:06
Numer
Og.0050.12.2022
Tytuł
w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektora w Referacie Inwestycji i Nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 20
Data publikacji
2022-01-20 13:36:44
Numer
FR.0050.10.2022.EK
Tytuł
w sprawie: powołania komisji przetargowej oraz nadania regulaminu pracy komisji przetargowej.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji