ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 201
Data publikacji
2021-12-02 10:20:00
Numer
0050.30.2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.30.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego (bilansu) Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małdytach za 2015 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 202
Data publikacji
2021-12-02 10:16:25
Numer
0050.29.2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.29.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego (bilansu) Gminnej Biblioteki Publicznej w Małdytach za 2015 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 203
Data publikacji
2021-12-02 10:13:48
Numer
0050.28.2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.28.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Joanny Jarząbek.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 204
Data publikacji
2021-12-02 10:10:32
Numer
0050.27.2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.27.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybranie hasła promującego Gminę Małdyty.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 205
Data publikacji
2021-12-02 10:08:41
Numer
144/2021
Tytuł
W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy, w zamian za święto przypadające w sobotę
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 206
Data publikacji
2021-12-02 10:07:35
Numer
0050.26.2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.26.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2016 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 207
Data publikacji
2021-12-02 09:32:14
Numer
0050.25.2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.25.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 marca 2016 r. dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XI/92/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2016-2038.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 208
Data publikacji
2021-12-02 09:29:14
Numer
0050.24.2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.24.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 209
Data publikacji
2021-12-02 09:25:48
Numer
0050.23.2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.23.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 marca 2016r. w sprawie upoważnienia pracownika do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Małdyty.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 210
Data publikacji
2021-12-02 09:22:10
Numer
0050.22.2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.22.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia informacji z wykonania za 2015 rok budżetu Gminy Małdyty oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 211
Data publikacji
2021-12-02 09:12:59
Numer
0050.21.2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.21.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 212
Data publikacji
2021-12-02 09:06:05
Numer
0050.20.2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.20.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Małdyty w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 213
Data publikacji
2021-12-02 08:57:34
Numer
0050.19.2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.19.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zasad sporządzania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2016/2017, dla których Gmina Małdyty jest organem prowadzącym.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 214
Data publikacji
2021-12-02 08:54:40
Numer
0050.18.2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.18.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach do realizacji zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego Rodzina 500 plus.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 215
Data publikacji
2021-12-02 08:51:57
Numer
0050.17.2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.17.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Małdytach.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 216
Data publikacji
2021-12-02 08:49:50
Numer
0050.16.2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.16.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 03 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia Planu Operacyjnego Ochrony Przed Powodzią dla Gminy Małdyty.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 217
Data publikacji
2021-12-02 08:32:30
Numer
0050.15.2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.15.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 08.02.2016 r. w sprawie powołania i zasad pracy Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacja zadań Gminy Małdyty w 2016r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 218
Data publikacji
2021-12-02 08:29:45
Numer
0050.14.2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.14.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małdyty na rok szkolny 2016/2017.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 219
Data publikacji
2021-12-02 08:22:27
Numer
XXXIX/217/2021
Tytuł
w sprawie: zmiany budżetu gminy Srokowo na 2021 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Srokowo
Adres
Zobacz
Lp: 220
Data publikacji
2021-12-02 08:19:56
Numer
0050.13.2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.13.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie planu budżetu Gimnazjum w Małdytach na 2016 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji