ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 25341
Data publikacji
2016-03-02 14:29:42
Numer
NR_XVII_112_16
Tytuł
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Spółdzielczej w Dywitach.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dywity
Adres
Zobacz
Lp: 25342
Data publikacji
2016-03-02 14:27:36
Numer
NR_XVII_111_16
Tytuł
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w bezpośrednim sąsiedztwie wsi Dywity w obrębach geodezyjnych Dywity i Ługwałd.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dywity
Adres
Zobacz
Lp: 25343
Data publikacji
2016-03-02 14:24:34
Numer
NR_XVII_110_16
Tytuł
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2016 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dywity
Adres
Zobacz
Lp: 25344
Data publikacji
2016-03-02 14:22:04
Numer
XVII/135/2016
Tytuł
w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XIV/112/2015 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2016 r. ze zmianami.
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz
Lp: 25345
Data publikacji
2016-03-02 14:16:50
Numer
XVII/134/2016
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/111/2015 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2016 – 2034 ze zmianami.
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz
Lp: 25346
Data publikacji
2016-03-02 14:13:46
Numer
NR_XVII_109_16
Tytuł
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2016 - 2019
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dywity
Adres
Zobacz
Lp: 25347
Data publikacji
2016-03-01 19:31:49
Numer
XVIII/89/16
Tytuł
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Srokowo
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Srokowo
Adres
Zobacz
Lp: 25348
Data publikacji
2016-03-01 19:27:55
Numer
XVIII/88/16
Tytuł
w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Srokowo uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Srokowo
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Srokowo
Adres
Zobacz
Lp: 25349
Data publikacji
2016-03-01 14:32:46
Numer
XVIII/152/2016
Tytuł
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/441/2010 Rady Gminy Iława z dnia 29 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Iława.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 25350
Data publikacji
2016-03-01 14:31:00
Numer
440/2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 440/2016 z dnia 01.03.2016r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej na terenie Gminy Nidzica w roku 2016.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 25351
Data publikacji
2016-03-01 14:25:55
Numer
XVIII/151/2016
Tytuł
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/122/2015 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2016.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 25352
Data publikacji
2016-03-01 14:23:35
Numer
439/2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 439/2016 z dnia 01.03.2016r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 25353
Data publikacji
2016-03-01 14:21:58
Numer
437/2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 437/2016 z dnia 29.02.2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 25354
Data publikacji
2016-03-01 14:17:35
Numer
436/2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 436/2016 z dnia 29.02.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Doradczo- Opiniującego.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 25355
Data publikacji
2016-03-01 14:13:20
Numer
435/2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 435/2016 z dnia 29.02.2016r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 25356
Data publikacji
2016-03-01 14:06:56
Numer
XVIII/150/2016
Tytuł
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/121/2015 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2016 - 2027.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 25357
Data publikacji
2016-03-01 13:33:10
Numer
XI/85/16
Tytuł
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dubeninki na rok 2016
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 25358
Data publikacji
2016-03-01 13:28:02
Numer
XI/84/16
Tytuł
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na rok 2016
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 25359
Data publikacji
2016-03-01 13:24:15
Numer
XX/144/2016
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 25360
Data publikacji
2016-03-01 13:23:49
Numer
XX/143/2016
Tytuł
w sprawie zatwierdzenia zmiany "Planu Odnowy Jesionowa na lata 2010 - 2018" zatwierdzonego uchwałą Nr XLV/344/2010 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 25 lutego 2010 r., zmienionego uchwałami Nr LI/380/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r., Nr XXII/159/2012 z dnia 23 lutego 2012 r., Nr XLVII/316/2013 z dnia 26 października 2013 r.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji