ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 25381
Data publikacji
2016-02-29 13:27:38
Numer
14/2016
Tytuł
w sprawie realizacji zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sorkwity.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 25382
Data publikacji
2016-02-29 09:39:16
Numer
431/2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 431/2016 z dnia 25.02.2016r. w sprawie przekazania Urzędowi Miejskiemu w Nidzicy księgozbioru, programów komputerowych oraz wyposażenia redakcji „Głos Nidzicki”.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 25383
Data publikacji
2016-02-29 08:58:21
Numer
16/2016
Tytuł
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wydminach
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 25384
Data publikacji
2016-02-26 14:20:38
Numer
XV/112/16
Tytuł
W sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 29/2015 Zgromadzenia Związku Gmin „Czyste Mazury” z dnia 28.12.2015 r. w sprawie likwidacji Związku Gmin „Czyste Mazury”, powołania komisji likwidacyjnej oraz określenia jej zadań i kompetencji.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 25385
Data publikacji
2016-02-26 14:19:12
Numer
XV/111/16
Tytuł
W sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 25386
Data publikacji
2016-02-26 14:17:13
Numer
XV/110/16
Tytuł
W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczo-gaśniczym lub szkoleniu.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 25387
Data publikacji
2016-02-26 14:14:33
Numer
XV/109/16
Tytuł
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres do 3 lat.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 25388
Data publikacji
2016-02-26 14:12:57
Numer
XV/108/16
Tytuł
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Nawiadach.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 25389
Data publikacji
2016-02-26 14:11:12
Numer
XV/107/16
Tytuł
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Krutyni.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 25390
Data publikacji
2016-02-26 14:09:43
Numer
XV/106/16
Tytuł
W sprawie wniesienia dopłaty do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Pieckach na pokrycie straty bilansowej Spółki.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 25391
Data publikacji
2016-02-26 14:07:10
Numer
XV/105/16
Tytuł
W sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 25392
Data publikacji
2016-02-26 13:25:23
Numer
14/2016
Tytuł
W sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w procesie wydawania odpisów i zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 25393
Data publikacji
2016-02-26 12:50:58
Numer
151/16
Tytuł
Zarządzenie Nr 151/2016 Wójta Gminy Lubawa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej - lokalu nr 4 w budynku nr 32 w Szczepankowie, który odbędzie się w dniu 26.02.2016r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Lubawa
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 25394
Data publikacji
2016-02-26 12:46:15
Numer
150/16
Tytuł
Zarządzenie Nr 150/2016 Wójta Gminy Lubawa z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 25395
Data publikacji
2016-02-26 12:41:46
Numer
149/16
Tytuł
Zarządzenie Nr 149/2016 Wójta Gminy Lubawa z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 25396
Data publikacji
2016-02-26 12:38:58
Numer
148/16
Tytuł
Zarządzenie Nr 148/2016 Wójta Gminy Lubawa z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2015-2020
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 25397
Data publikacji
2016-02-26 08:23:13
Numer
13 /2016
Tytuł
W sprawie udzielenia upoważnienia
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 25398
Data publikacji
2016-02-26 08:04:23
Numer
4/2016
Tytuł
W sprawie: ogłoszenia otwartego naboru na wolne stanowisko referenta ds. realizacji świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach.
Nazwa jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach
Adres
Zobacz
Lp: 25399
Data publikacji
2016-02-25 16:18:42
Numer
25/2016
Tytuł
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu gminnego
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 25400
Data publikacji
2016-02-25 13:12:22
Numer
18/2016
Tytuł
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wydminy w zakresie wniosku o nadaniu miejscowości Wydminy statusu miasta
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji