ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 25441
Data publikacji
2016-02-15 13:32:59
Numer
423/2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 423/2016 z dnia 12.02.2016r. w sprawie Regulaminu przyznawania środków na doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nidzica.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 25442
Data publikacji
2016-02-15 13:31:48
Numer
419/2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 419/2016 z dnia 11.02.2016r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 25443
Data publikacji
2016-02-15 13:30:43
Numer
418/2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 418/2016 z dnia 11.02.2016r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 25444
Data publikacji
2016-02-15 13:29:51
Numer
417/2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 417/2016 z dnia 11.02.2016r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy do przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawie dodatków mieszkaniowych.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 25445
Data publikacji
2016-02-15 10:25:43
Numer
18/16
Tytuł
w sprawie przyjęcia „Regulaminu realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Srokowo”
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Srokowo
Adres
Zobacz
Lp: 25446
Data publikacji
2016-02-12 10:03:57
Numer
334/2016
Tytuł
w sprawie: Regulaminu przyznawania przez Starostę Kętrzyńskiego Patronatu lub udziału Starosty w Komitecie Honorowym
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 25447
Data publikacji
2016-02-12 10:03:57
Numer
333/2016
Tytuł
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2016 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 25448
Data publikacji
2016-02-12 10:03:57
Numer
332/2016
Tytuł
w sprawie przyjęcia sprawozdania Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Wilczek" z wykonania zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki.
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 25449
Data publikacji
2016-02-12 10:03:57
Numer
331/2016
Tytuł
w sprawie przyjęcia sprawozdania Mazurskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z wykonania zadania z zakresu promocji zdrowia i wspierania osób niepełnosprawnych
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 25450
Data publikacji
2016-02-12 10:03:57
Numer
330/2016
Tytuł
w sprawie: wynagrodzenia miesięcznego dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 25451
Data publikacji
2016-02-12 10:03:57
Numer
329/2016
Tytuł
w sprawie umorzenia należności przysługującej Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 25452
Data publikacji
2016-02-11 10:22:37
Numer
17/16
Tytuł
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Srokowo
Adres
Zobacz
Lp: 25453
Data publikacji
2016-02-11 07:30:02
Numer
16/16
Tytuł
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2016, gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Gminny Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na rok 2016”, w tym wykonanie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego - HPV (Typ 6,11,16,18) wśród populacji dziewcząt uczennic klas III gimnazjum (rocznik 2000), mieszkanek Gminy Srokowo oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Srokowo
Adres
Zobacz
Lp: 25454
Data publikacji
2016-02-11 07:25:34
Numer
15/16
Tytuł
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Srokowo w 2016 r. przez organizacje pozarządowe.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Srokowo
Adres
Zobacz
Lp: 25455
Data publikacji
2016-02-11 07:21:43
Numer
14/16
Tytuł
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Srokowo
Adres
Zobacz
Lp: 25456
Data publikacji
2016-02-10 14:55:58
Numer
13/16
Tytuł
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 25/13 Wójta Gminy Srokowo z dnia 12 lipca 2013r w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz określenia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w części dotyczącej Regulaminu Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Srokowo
Adres
Zobacz
Lp: 25457
Data publikacji
2016-02-10 14:54:31
Numer
416/2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 416/2016 z dnia 09.02.2016r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 25458
Data publikacji
2016-02-10 14:53:25
Numer
415/2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 415/2016 z dnia 08.02.2016r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla oceny ofert na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 25459
Data publikacji
2016-02-10 14:51:59
Numer
414/2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 414/2016 z dnia 08.02.2016r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla oceny ofert na stanowisko podinspektora do spraw rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 25460
Data publikacji
2016-02-10 14:50:22
Numer
413/2016
Tytuł
Zarządzenie Nr 413/2016 z dnia 08.02.2016r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla oceny ofert na stanowisko inspektora do spraw obsługi inwestorów.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji