ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 25501
Data publikacji
2016-02-10 10:44:20
Numer
XXIII/203/2016
Tytuł
w sprawie powołania wiceprzewodniczącej komisji stałej problemowej Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 25502
Data publikacji
2016-02-10 10:44:20
Numer
XXIII/202/2016
Tytuł
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie na 2016 rok
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 25503
Data publikacji
2016-02-10 10:44:20
Numer
XXIII/201/2016
Tytuł
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Kętrzynie na 2016 rok
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 25504
Data publikacji
2016-02-10 10:44:20
Numer
XXIII/200/2016
Tytuł
w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji stałej problemowej Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Kętrzynie na 2016 rok
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 25505
Data publikacji
2016-02-10 10:44:20
Numer
XXIII/199/2016
Tytuł
w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji stałej problemowej Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Kętrzynie na 2016 rok
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 25506
Data publikacji
2016-02-10 10:44:20
Numer
XXIII/198/2016
Tytuł
w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji stałej problemowej Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie na 2016 rok
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 25507
Data publikacji
2016-02-10 10:44:20
Numer
XXIII/197/2016
Tytuł
w sprawie: zmiany w Statucie Szpitala Powiatowego w Kętrzynie
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 25508
Data publikacji
2016-02-10 10:44:19
Numer
XXIII/211/2016
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2016
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 25509
Data publikacji
2016-02-10 10:14:14
Numer
XVIII/263/2016
Tytuł
Uchwała Nr XVIII/263/2016 z dnia 28.01.2016r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Nidzica.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 25510
Data publikacji
2016-02-10 10:12:11
Numer
XXIII/196/2016
Tytuł
w sprawie zmian w Statucie Powiatu Kętrzyńskiego
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 25511
Data publikacji
2016-02-10 10:10:51
Numer
XVIII/262/2016
Tytuł
Uchwała Nr XVIII/262/2016 z dnia 28.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 25512
Data publikacji
2016-02-10 10:08:39
Numer
XVIII/261/2016
Tytuł
Uchwała Nr XVIII/261/2016 z dnia 28.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 25513
Data publikacji
2016-02-10 10:01:13
Numer
XVIII/260/2016
Tytuł
Uchwała Nr XVIII/260/2016 z dnia 28.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica oraz zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 25514
Data publikacji
2016-02-10 09:58:51
Numer
XVIII/259/2016
Tytuł
Uchwała Nr XVIII/259/2016 z dnia 28.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 25515
Data publikacji
2016-02-09 15:13:54
Numer
147/16
Tytuł
Zarządzenie Nr 147/2016 Wójta Gminy Lubawa z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powołania członków komisji konkursowej
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 25516
Data publikacji
2016-02-09 15:10:30
Numer
146/16
Tytuł
Zarządzenie Nr 146/2016 Wójta Gminy Lubawa z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie powołania członków komisji konkursowej
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 25517
Data publikacji
2016-02-09 15:07:11
Numer
145/16
Tytuł
Zarządzenie Nr 145/2016 Wójta Gminy Lubawa z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do sporządzenia protokołu inwentaryzacji mienia Skarbu Państwa działki nr 268/10 obręb Grabowo do nabycia do zasobu gminy w trybie komunalizacji zgodnie z uchwałą Nr XIV/73/2016 Rady Gminy Lubawa z dnia 15.01.2016r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 25518
Data publikacji
2016-02-09 15:01:48
Numer
144/16
Tytuł
Zarządzenie Nr 144/2016 Wójta Gminy Lubawa z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie odwołania Pana Janusza Pszczolińskiego ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 25519
Data publikacji
2016-02-09 14:57:13
Numer
143/16
Tytuł
Zarządzenie Nr 143/2016 Wójta Gminy Lubawa z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku na realizację projektu "Aktywnie w przyszłość" w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego konkursu zamkniętego nr RPWM.11.01.01-IŻ.00-28-002/15 na nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 25520
Data publikacji
2016-02-09 14:04:33
Numer
XVIII/258/2016
Tytuł
Uchwała Nr XVIII/258/2016 z dnia 28.01.2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad obciążania służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji