ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 25941
Data publikacji
2015-12-01 08:18:06
Numer
XI/89/15
Tytuł
W sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/141/13 Rady Gminy Piecki z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 25942
Data publikacji
2015-12-01 08:14:39
Numer
XI/87/15
Tytuł
W sprawie dopłaty do 1 m³ odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Piecki.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 25943
Data publikacji
2015-12-01 08:10:30
Numer
XII/92/15
Tytuł
W sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/26/11 Rady Gminy Piecki z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 25944
Data publikacji
2015-11-30 08:25:55
Numer
XII/78/2015
Tytuł
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego ”Moje Boisko - ORLIK 2012”w Wydminach.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 25945
Data publikacji
2015-11-30 08:22:02
Numer
XII/77/2015
Tytuł
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego ”Moje Boisko - ORLIK 2012”w Gawlikach Wielkich.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 25946
Data publikacji
2015-11-26 17:51:00
Numer
XIV/82/2015
Tytuł
w sprawie zgłoszenia kandydata na członka etatowego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 25947
Data publikacji
2015-11-26 17:41:37
Numer
XIV/81/2015
Tytuł
w sprawie zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2015 r. uchwalonego uchwałą Nr III/14/2014 z dnia 19 grudnia 2014r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 25948
Data publikacji
2015-11-26 17:34:55
Numer
XIV/80/2015
Tytuł
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 25949
Data publikacji
2015-11-26 17:29:44
Numer
XIV/79/2015
Tytuł
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 25950
Data publikacji
2015-11-26 17:25:29
Numer
XIV/78/2015
Tytuł
w sprawie ustalenia wzorów: informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 25951
Data publikacji
2015-11-26 17:19:55
Numer
XIV/77/2015
Tytuł
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 25952
Data publikacji
2015-11-26 17:12:59
Numer
XIV/76/2015
Tytuł
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 25953
Data publikacji
2015-11-26 17:00:21
Numer
XIV/75/2015
Tytuł
w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 25954
Data publikacji
2015-11-26 16:45:19
Numer
XIV/74/2015
Tytuł
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sorkwity
Adres
Zobacz
Lp: 25955
Data publikacji
2015-11-26 15:08:56
Numer
XI/88/15
Tytuł
W sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 25956
Data publikacji
2015-11-26 11:26:11
Numer
Zarządzenie 93/2015
Tytuł
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 25957
Data publikacji
2015-11-25 13:17:16
Numer
123/15
Tytuł
Zarządzenie Nr 123/2015 Wójta Gminy Lubawa z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej - lokalu nr 4 w budynku nr 32 w Szczepankowie, który odbędzie się w dniu 30.11.2015r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Lubawa
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 25958
Data publikacji
2015-11-25 09:48:12
Numer
148/2015
Tytuł
W sprawie powołania komisji przetargowej
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 25959
Data publikacji
2015-11-25 08:49:41
Numer
147/2015
Tytuł
W sprawie wprowadzenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Piecki.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 25960
Data publikacji
2015-11-24 20:28:43
Numer
122/15
Tytuł
Zarządzenie Nr 122/2015 Wójta Gminy Lubawa z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2016r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji