ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 21
Data publikacji
2022-05-19 07:26:00
Numer
0151-29/2006
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-29/2006 Wójta Gminy Małdyty z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Szymonowie.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 22
Data publikacji
2022-05-19 07:23:27
Numer
0151-28/2006
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-28/2006 Wójta Gminy Małdyty z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 23
Data publikacji
2022-05-19 07:21:03
Numer
0151-27/2006
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-27/2006 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie układu wykonawczego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach na 2006 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 24
Data publikacji
2022-05-18 13:57:42
Numer
0151-26/2006
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-26/2006 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Małdyty na 2006 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 25
Data publikacji
2022-05-18 13:55:06
Numer
0151-25/2006
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-25/2006 Wójta Gminy Małdyty z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 26
Data publikacji
2022-05-18 13:51:36
Numer
0151-24/2006
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-24/2006 Wójta Gminy Małdyty z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie sporządzania bilansu skonsolidowanego.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 27
Data publikacji
2022-05-18 13:48:42
Numer
0151-23/2006
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-23/2006 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Małdyty komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowie sieci wodociągowej Klonowy Dwór - Kęty - Smolno.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 28
Data publikacji
2022-05-18 13:44:53
Numer
0151-22/2006
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-22/2006 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Małdyty komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Remont chodnika przy ulicy Prusa i ulicy Brzozowej w Małdytach.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 29
Data publikacji
2022-05-18 13:40:53
Numer
0151-21/2006
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-21/2006 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 30
Data publikacji
2022-05-18 13:38:26
Numer
0151-20/2006
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-20/2006 Wójta Gminy Małdyty z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 31
Data publikacji
2022-05-18 13:35:24
Numer
0151-19/2006
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-19/2006 Wójta Gminy Małdyty z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie zasad korzystania z telefonów do celów służbowych.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 32
Data publikacji
2022-05-18 13:31:54
Numer
0151-18/2006
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-18/2006 Wójta Gminy Małdyty z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie zmian Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 33
Data publikacji
2022-05-18 13:28:54
Numer
0151-17/2006
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-17/2006 Wójta Gminy Małdyty z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska kierownicze i urzędnicze w Urzędzie Gminy Małdyty.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 34
Data publikacji
2022-05-18 13:25:56
Numer
0151-16/2006
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-16/2006 Wójta Gminy Małdyty z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Małdytach.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 35
Data publikacji
2022-05-18 13:15:37
Numer
571/2022
Tytuł
Zarządzenie Nr 571/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie powołania członków komisji przetargowej
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 36
Data publikacji
2022-05-18 13:00:21
Numer
570/2022
Tytuł
Zarządzenie Nr 570/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 6 maja 2022 roku w sprawie powołania członków komisji przetargowej
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 37
Data publikacji
2022-05-18 12:56:53
Numer
531/2022
Tytuł
Zarządzenie Nr 531/2022 Wójta Gminy Lubawa-Szefa Obrony Cywilnej Gminy Lubawa z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie Planu Działania w zakresie Obrony Cywilnej Wójta Gminy Lubawa-Szefa Obrony Cywilnej Gminy na rok 2022
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 38
Data publikacji
2022-05-18 12:56:52
Numer
532/2022
Tytuł
Zarządzenie Nr 532/2022 Wójta Gminy Lubawa-Szefa Obrony Cywilnej Gminy Lubawa z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Lubawa w 2022 roku
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 39
Data publikacji
2022-05-18 12:38:25
Numer
0151-15/2006
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-15/2006 Wójta Gminy Małdyty z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Szymonowie.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 40
Data publikacji
2022-05-18 12:35:33
Numer
0151-14/2006
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-14/2006 Wójta Gminy Małdyty z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji