ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 21
Data publikacji
2021-10-22 12:44:52
Numer
XL/335/2021
Tytuł
w sprawie zamiaru utworzenia samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 22
Data publikacji
2021-10-22 12:26:39
Numer
XL/334/2021
Tytuł
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/282/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 23
Data publikacji
2021-10-22 12:23:03
Numer
XL/333/2021
Tytuł
w sprawie ustalenia na obszarze powiatu kętrzyńskiego opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2022 roku
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 24
Data publikacji
2021-10-22 12:16:40
Numer
XL/332/2021
Tytuł
w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego obowiązujących w 2022 roku
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 25
Data publikacji
2021-10-22 12:09:50
Numer
103/694/2021
Tytuł
w sprawie ustalenia kryterium wyboru przewożącego zwłoki osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terytorium Powiatu Nowomiejskiego do prosektorium
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz
Lp: 26
Data publikacji
2021-10-22 12:07:36
Numer
XL/331/2021
Tytuł
w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu w Kętrzynie
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 27
Data publikacji
2021-10-22 12:05:29
Numer
103/693/2021
Tytuł
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz
Lp: 28
Data publikacji
2021-10-22 12:04:22
Numer
XL/330/2021
Tytuł
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kętrzynie
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 29
Data publikacji
2021-10-22 12:02:56
Numer
XL/329/2021
Tytuł
w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kętrzynie
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 30
Data publikacji
2021-10-22 12:00:55
Numer
XL/328/2021
Tytuł
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 31
Data publikacji
2021-10-22 12:00:19
Numer
103/692/2021
Tytuł
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Nowomiejskiego w 2022 r. z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz
Lp: 32
Data publikacji
2021-10-22 09:29:09
Numer
1122/2021
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 1122/2021 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 19 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 33
Data publikacji
2021-10-22 07:38:33
Numer
0050.86.2021
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.86.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 22 października 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej .
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 34
Data publikacji
2021-10-21 14:41:14
Numer
119/2021
Tytuł
W sprawie powołania komisji odbiorowej.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 35
Data publikacji
2021-10-21 14:29:47
Numer
OR.120.19.2021
Tytuł
w sprawie organizacji wewnętrznej Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Turku
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 36
Data publikacji
2021-10-21 14:24:40
Numer
OR.120.18.2021
Tytuł
zmieniające Zarządzenie w sprawie utworzenia kancelarii materiałów niejawnych w Starostwie Powiatowym w Turku
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 37
Data publikacji
2021-10-21 14:20:29
Numer
OR.120.17.2021
Tytuł
w sprawie ustalenia organizacji i trybu pracy komisji przetargowej oraz zakresu obowiązków jej członków
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 38
Data publikacji
2021-10-21 14:08:10
Numer
OR.120.16.2021
Tytuł
w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczej funkcjonującej na terenie Powiatu Tureckiego na rok 2021
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 39
Data publikacji
2021-10-21 13:50:18
Numer
OR.120.15.2021
Tytuł
w sprawie wyznaczenia zespołu do spraw dostępności
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 40
Data publikacji
2021-10-21 13:44:52
Numer
OR.12014.2021
Tytuł
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji