ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 41
Data publikacji
2022-05-18 12:32:43
Numer
0151-13/2006
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-13/2006 Wójta Gminy Małdyty z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 42
Data publikacji
2022-05-18 12:29:39
Numer
0151-12/2006
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-12/2006 Wójta Gminy Małdyty z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 43
Data publikacji
2022-05-18 12:09:09
Numer
0151-11/2006
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-11/2006 Wójta Gminy Małdyty z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, komunalnych także grzybowisk komunalnych spalarni zwłok zwierzęcych komunalnych ich części.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 44
Data publikacji
2022-05-18 12:04:24
Numer
0151-10/2006
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-10/2006 Wójta Gminy Małdyty z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania w roku 2006 zadań publicznych.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 45
Data publikacji
2022-05-18 11:59:35
Numer
0151-9/2006
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-9/2006 Wójta Gminy Małdyty z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 46
Data publikacji
2022-05-18 11:57:19
Numer
0151-8-1/2006
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-8-1/2006 Wójta Gminy Małdyty z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2005 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 47
Data publikacji
2022-05-18 11:54:39
Numer
0151-8/2006
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-8/2006 Wójta Gminy Małdyty z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 48
Data publikacji
2022-05-18 11:51:35
Numer
0151-7/2006
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-7/2006 Wójta Gminy Małdyty z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie wdrożenia do stosowania w Urzędzie Gminy Małdyty "Polityki bezpieczeństwa " i "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym".
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 49
Data publikacji
2022-05-18 11:40:40
Numer
0151-6/2006
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-6/2006 Wójta Gminy Małdyty z dnia 22 stycznia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 50
Data publikacji
2022-05-18 11:38:14
Numer
0151-5/2006
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-5/2006 Wójta Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia stawki godzinowej za świadczone usługi opiekuńcze.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 51
Data publikacji
2022-05-18 11:34:36
Numer
0151-4/2006
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-4/2006 Wójta Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej oferty w sprawie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizacje zadań publicznych, na które został ogłoszony konkurs.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 52
Data publikacji
2022-05-18 11:31:20
Numer
0151-3/2006
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-3/2006 Wójta Gminy Małdyty z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2006 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 53
Data publikacji
2022-05-18 10:58:26
Numer
0151-2/2006
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-2/2006 Wójta Gminy Małdyty z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 54
Data publikacji
2022-05-18 10:56:09
Numer
0151-1/2006
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-1/2006 Wójta Gminy Małdyty z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej oraz realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Małdyty w 2006 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 55
Data publikacji
2022-05-18 09:24:30
Numer
0151-45/2007
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-45/2007 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Kęty sołectwo Klonowy Dwór w przedmiocie zmiany nazwy miejscowości Kęty na Kanty oraz zmiany nazwy obiektu fizjograficznego - jeziora Kęty na Kanty.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 56
Data publikacji
2022-05-18 09:11:06
Numer
0151-44/2007
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-44/2007 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Gminy Małdyty.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 57
Data publikacji
2022-05-18 09:08:12
Numer
0151-43/2007
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-43/2007 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2007 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 58
Data publikacji
2022-05-18 09:05:57
Numer
0151-42/2007
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-42/2007 Wójta Gminy Małdyty z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2007 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 59
Data publikacji
2022-05-18 09:03:56
Numer
0151-41/2007
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-41/2007 Wójta Gminy Małdyty z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie zmian w Załączniku do Zarządzenia Wójta Gminy Małdyty Nr 0151-43/2006 z dnia 7 listopada 2006 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Urząd Gminy Małdyty.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 60
Data publikacji
2022-05-18 09:00:22
Numer
0151-40/2007
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-40/2007 Wójta Gminy Małdyty z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie zasad postępowania w zakresie wydatkowania środków publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji