ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 41
Data publikacji
2021-10-21 13:14:27
Numer
OR.120.13.2021
Tytuł
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 42
Data publikacji
2021-10-21 12:48:16
Numer
OR.120.12.2021
Tytuł
w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów albo soczewek korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 43
Data publikacji
2021-10-21 12:41:22
Numer
OR.120.11.2021
Tytuł
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 44
Data publikacji
2021-10-21 12:40:04
Numer
OR.0050.97.2021
Tytuł
w sprawie postępowania przy sporządzaniu kserokopii dokumentów na wniosek strony oraz w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wydanie kserokopii z akt.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 45
Data publikacji
2021-10-21 12:24:30
Numer
OR.120.10.2021
Tytuł
zmieniające Zarządzenie Nr 30/2020 Starosty Tureckiego z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Tureckiego
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 46
Data publikacji
2021-10-21 12:19:26
Numer
OR.120.9.2021
Tytuł
w sprawie zatwierdzenia rocznego harmonogramu kontroli na rok 2021.
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 47
Data publikacji
2021-10-21 12:14:01
Numer
OR.120.8.2021
Tytuł
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie na rok 2021
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 48
Data publikacji
2021-10-21 12:00:23
Numer
OR.120.7.2021
Tytuł
w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za używanie w 2021rok przez pracowników własnej odzieży roboczej oraz prania odzieży roboczej
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 49
Data publikacji
2021-10-21 11:44:38
Numer
OR.120.6.2021
Tytuł
w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Turku
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 50
Data publikacji
2021-10-21 11:27:47
Numer
OR.120.5.2021
Tytuł
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 51
Data publikacji
2021-10-21 11:20:23
Numer
OR.120.4.2021
Tytuł
w sprawie komisji do spraw analizy organizacji i bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych i gminnych Powiatu Tureckiego
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 52
Data publikacji
2021-10-21 11:15:51
Numer
OR.120.3.2021
Tytuł
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 53
Data publikacji
2021-10-21 11:09:35
Numer
OR.120.2.2021
Tytuł
w sprawie normy zużycia paliwa dla samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Turku
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 54
Data publikacji
2021-10-21 10:57:09
Numer
OR.120.1.2021
Tytuł
w sprawie procedury udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130.000 złotych
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 55
Data publikacji
2021-10-21 08:48:35
Numer
XXVIII/212/21
Tytuł
Uchwała Nr XXVIII/212/21 Rady Gminy Małdyty z dnia 20 października 2021 r.w sprawie przyjęcia projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania projektu organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 56
Data publikacji
2021-10-21 08:43:42
Numer
XXVIII/211/21
Tytuł
Uchwała Nr XXVIII/211/21 Rady Gminy Małdyty z dnia 20 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 57
Data publikacji
2021-10-21 08:40:10
Numer
XXVIIIi/210/21
Tytuł
Uchwała Nr XXVIII/210/21 Rady Gminy Małdyty z dnia 20 października 2021 r.w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Warmia i Mazury spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 58
Data publikacji
2021-10-21 08:36:03
Numer
XXVIII/209/21
Tytuł
Uchwała Nr XXVIII/209/21 Rady Gminy Małdyty z dnia 20 października 2021 r.w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody w części dotyczącej jednego drzewa gatunku modrzew europejski.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 59
Data publikacji
2021-10-21 08:27:01
Numer
XXVIII/208/21
Tytuł
Uchwała Nr XXVIII/208/21 Rady Gminy Małdyty z dnia 20 października 2021 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Zajezierze, dla części działki nr 336/18.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 60
Data publikacji
2021-10-21 08:19:33
Numer
XXVIII/207/21
Tytuł
Uchwała Nr XXVIII/207/21 Rady Gminy Małdyty z dnia 20 października 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Zajezierze, działki nr 2/26 i 2/27.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji