ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 61
Data publikacji
2021-10-21 08:08:26
Numer
xxviii/206/21
Tytuł
Uchwała Nr XXVIII/206/21 Rady Gminy Małdyty z dnia 20 października 2021 roku dotycząca zmiany uchwały Nr XIX/195/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 62
Data publikacji
2021-10-21 08:04:53
Numer
XXVIII/205/21
Tytuł
Uchwała Nr XXVIII/205/21 Rady Gminy Małdyty z dnia 20 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie wójta.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 63
Data publikacji
2021-10-21 08:01:18
Numer
XXVIII/204/21
Tytuł
Uchwała Nr XXVIII/204/21 Rady Gminy Małdyty z dnia 20 października 2021 r. w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 64
Data publikacji
2021-10-21 07:58:56
Numer
463/2021
Tytuł
Zarządzenie Nr 463/2021 Wójta Gminy Lubawa z dnia 5 października 2021 r. w sprawie powołania członków komisji przetargowej
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 65
Data publikacji
2021-10-21 07:53:41
Numer
462/2021
Tytuł
Zarządzenie Nr 462/2021 Wójta Gminy Lubawa z dnia 1 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Lubawa
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 66
Data publikacji
2021-10-20 17:36:32
Numer
101/2021
Tytuł
Zarządzenie Nr 101/2021 Wójta Gminy Wydminy z dnia19 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 67
Data publikacji
2021-10-20 17:31:00
Numer
100/2021
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 100/2021 Wójta Gminy Wydminy z dnia 19 października 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 57/2021 Wójta Gminy Wydminy z dnia 09 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 68
Data publikacji
2021-10-20 17:22:23
Numer
99/2021
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 99/2021 Wójta Gminy Wydminy z dnia 15 października 2021 roku w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2021.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 69
Data publikacji
2021-10-20 17:18:35
Numer
92/2021
Tytuł
Zarządzenie Nr 92/2021 Wójta Gminy Wydminy z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 70
Data publikacji
2021-10-20 14:14:40
Numer
XXV/173/21
Tytuł
Uchwała Nr XXV/173/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego porozumienia międzygminnego w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 71
Data publikacji
2021-10-20 14:08:57
Numer
XXXII/227/2021
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2021-2026
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 72
Data publikacji
2021-10-20 14:08:51
Numer
XXV/172/21
Tytuł
Uchwała Nr XXV/172/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 września 2021r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubawa na lata 2021-2025
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 73
Data publikacji
2021-10-20 14:04:09
Numer
XXXII/226/2021
Tytuł
Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2021 rok
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 74
Data publikacji
2021-10-20 13:54:32
Numer
VXXV/171/2021
Tytuł
Uchwała Nr XXV/171/2021 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 września 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubawa
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 75
Data publikacji
2021-10-20 13:48:20
Numer
XXV/170/21
Tytuł
Uchwała Nr XXV/170/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 76
Data publikacji
2021-10-20 13:47:54
Numer
XXXII/225/2021
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/193/2021 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 marca 2021r. w sprawie określenia zadań i podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2021r
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 77
Data publikacji
2021-10-20 13:36:03
Numer
XXV/169/21
Tytuł
Uchwała Rady Gminy Lubawa Nr XXV/169/21 z dnia 29 września 2021 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2021-2029
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 78
Data publikacji
2021-10-20 13:22:14
Numer
XXIV/168/21
Tytuł
Uchwała Nr XXIV/168/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubawa
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 79
Data publikacji
2021-10-20 13:15:08
Numer
XXIV/167/21
Tytuł
Uchwała Nr XXIV/167/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 80
Data publikacji
2021-10-20 12:40:06
Numer
XXIV/166/21
Tytuł
Uchwała Rady Gminy Lubawa Nr XXIV/166/21 z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2021-2029
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji