ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 81
Data publikacji
2021-10-20 11:57:46
Numer
0050.85.2021
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.85.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 20 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w roku 2021.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 82
Data publikacji
2021-10-20 07:48:31
Numer
0050.63.2021
Tytuł
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2021 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Lubominie
Adres
Zobacz
Lp: 83
Data publikacji
2021-10-18 10:55:09
Numer
V/43/19
Tytuł
Uchwała Nr V/43/19 Rady Gminy Małdyty z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 84
Data publikacji
2021-10-18 10:44:10
Numer
V/42/19
Tytuł
Uchwała Nr V/42/19 Rady Gminy Małdyty z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie zniesienia statusu pomników przyrody.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 85
Data publikacji
2021-10-18 10:41:05
Numer
V/41/19
Tytuł
Uchwała Nr V/41/19 Rady Gminy Małdyty z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Małdyty.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 86
Data publikacji
2021-10-18 10:31:52
Numer
V/40/19
Tytuł
Uchwała Nr V/40/19 Rady Gminy Małdyty z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 87
Data publikacji
2021-10-18 10:15:23
Numer
58/2021
Tytuł
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika Starostwa Powiatowego w Kętrzynie
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 88
Data publikacji
2021-10-18 10:13:48
Numer
V/39/19
Tytuł
Uchwała Nr V/39/19 Rady Gminy Małdyty z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 196/5, 196/6, 196/8, 196/11, 196/14 położonych w obrębie Dziśnity, miejscowości Szymonówko, gmina Małdyty.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 89
Data publikacji
2021-10-18 10:04:24
Numer
57/2021
Tytuł
o zmianie Zarządzenia Nr 25/2009 Starosty Kętrzyńskiego z dnia 01.06.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 90
Data publikacji
2021-10-18 09:43:04
Numer
1121/2021
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 1121/2021 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 18 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 91
Data publikacji
2021-10-18 09:40:12
Numer
900/2021
Tytuł
w sprawie udzielenia kierownikowi jednostki organizacyjnej powiatu pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w zakresie związanym z pozyskiwaniem środków ze źródeł zewnętrznych
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 92
Data publikacji
2021-10-18 09:40:12
Numer
899/2021
Tytuł
w sprawie udzielenia kierownikowi jednostki organizacyjnej powiatu pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w zakresie związanym z pozyskiwaniem środków ze źródeł zewnętrznych
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 93
Data publikacji
2021-10-18 09:40:12
Numer
898/2021
Tytuł
w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany – Pastwiska – etap III
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Adres
Zobacz
Lp: 94
Data publikacji
2021-10-18 09:39:06
Numer
V/38/19
Tytuł
Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Małdyty z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Małdyty w 2019 roku.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 95
Data publikacji
2021-10-18 09:32:11
Numer
102/691/2021
Tytuł
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji dla zadania Przebudowa przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz
Lp: 96
Data publikacji
2021-10-18 09:29:13
Numer
102/690/2021
Tytuł
w sprawie zatwierdzenia wniosków w sprawie wszczęcia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji dla zadania Przebudowa przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz
Lp: 97
Data publikacji
2021-10-18 09:28:29
Numer
1112/2021
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 1112/2021 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 13 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 98
Data publikacji
2021-10-18 09:26:09
Numer
101/689/2021
Tytuł
w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XXV/160/2020 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2021 r. ze zm.
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz
Lp: 99
Data publikacji
2021-10-18 09:21:57
Numer
101/688/2021
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/159/2020 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu nowomiejskiego na lata 2021 – 2034 ze zm.
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz
Lp: 100
Data publikacji
2021-10-18 09:17:46
Numer
101/683/2021
Tytuł
w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 180071N Biskupiec - Lipinki
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji