ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 81
Data publikacji
2022-05-17 14:25:07
Numer
0151-25/2007
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-25/2007 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2007 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 82
Data publikacji
2022-05-17 14:18:19
Numer
78/2022
Tytuł
W sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Piecki na 2022 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 83
Data publikacji
2022-05-17 14:07:03
Numer
0151-24/2007
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-24/2007 Wójta Gminy Małdyty z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 84
Data publikacji
2022-05-17 14:00:49
Numer
0151-23/2007
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-23/2007 Wójta Gminy Małdyty z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy Małdyty.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 85
Data publikacji
2022-05-17 13:57:45
Numer
0151-22/2007
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-22/2007 Wójta Gminy Małdyty z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia terminów składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju w Gminie Małdyty.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 86
Data publikacji
2022-05-17 13:54:14
Numer
0151-21/2007
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-21/2007 Wójta Gminy Małdyty z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2007 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 87
Data publikacji
2022-05-17 13:44:21
Numer
0151-20/2007
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-20/2007 Wójta Gminy Małdyty z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do Spraw Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Małdyty.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 88
Data publikacji
2022-05-17 13:41:19
Numer
0151-19/2007
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-19/2007 Wójta Gminy Małdyty z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie określenia zasad dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych mianowanych.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 89
Data publikacji
2022-05-17 13:38:13
Numer
0151-18/2007
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-18/2007 Wójta Gminy Małdyty z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie powołania komisji ds. przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 90
Data publikacji
2022-05-17 13:35:25
Numer
0151-17/2007
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-17/2007 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminnego Ośrodka Kultury na 2007 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 91
Data publikacji
2022-05-17 13:33:28
Numer
0151-16/2007
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-16/2007 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Małdytach na 2007 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 92
Data publikacji
2022-05-17 13:30:36
Numer
0151-15/2007
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-15/2007 Wójta Gminy Małdyty z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Małdytach.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 93
Data publikacji
2022-05-17 13:28:02
Numer
0151-14/2007
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-14/2007 Wójta Gminy Małdyty z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania w roku 2007 zadań publicznych.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 94
Data publikacji
2022-05-17 13:25:17
Numer
0151-13/2007
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-13/2007 Wójta Gminy Małdyty z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 95
Data publikacji
2022-05-17 13:17:41
Numer
0151-12/2007
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-12/2007 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2007 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 96
Data publikacji
2022-05-17 13:12:50
Numer
0151-11/2007
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-11/2007 Wójta Gminy Małdyty z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2006 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 97
Data publikacji
2022-05-17 11:48:51
Numer
Zarządzenie 417/2022
Tytuł
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dubeninki
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 98
Data publikacji
2022-05-17 11:42:17
Numer
Uchwała XL/272/2022
Tytuł
w sprawie przedłużenia terminu na załatwienie skargi
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 99
Data publikacji
2022-05-17 11:40:23
Numer
Uchwała XL/271/2022
Tytuł
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 100
Data publikacji
2022-05-17 11:37:23
Numer
Uchwała XL/270/2022
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2022 rok
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji