ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 101
Data publikacji
2022-05-17 11:36:58
Numer
0151-10/2007
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-10/2007 Wójta Gminy Małdyty z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Zespołu Doradczego działającego w w Gminie Małdyty.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 102
Data publikacji
2022-05-17 11:32:01
Numer
Uchwała XL/268/2022
Tytuł
w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Turku
Adres
Zobacz
Lp: 103
Data publikacji
2022-05-17 11:31:51
Numer
0151-9/2007
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-9/2007 Wójta Gminy Małdyty z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert organizacji pozarządowych w 2007 r. w Gminie Małdyty.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 104
Data publikacji
2022-05-17 11:29:04
Numer
0151-8/2007
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-8/2007 Wójta Gminy Małdyty z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Małdyty.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 105
Data publikacji
2022-05-17 11:26:54
Numer
0151-7/2007
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-7/2007 Wójta Gminy Małdyty z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2007 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 106
Data publikacji
2022-05-17 11:22:44
Numer
0151-6/2007
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-6/2007 Wójta Gminy Małdyty z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia Zasad współpracy Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 107
Data publikacji
2022-05-17 11:08:10
Numer
0151-5/2007
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-5/2007 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Małdyty.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 108
Data publikacji
2022-05-17 11:05:36
Numer
0151-4/2007
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-4/2007 Wójta Gminy Małdyty z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Małdyty.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 109
Data publikacji
2022-05-17 11:02:29
Numer
0151-3/2007
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-3/2007 Wójta Gminy Małdyty z dnia 12 stycznia 2007 r. dotyczy zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Małdyty Nr 0151-1/07 z dnia 6.01.2007 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 33.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 110
Data publikacji
2022-05-17 11:00:06
Numer
0151-2/2007
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-2/2007 Wójta Gminy Małdyty z dnia 11 stycznia 2007 r. dotyczy zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Małdyty Nr 0151-1/07 z dnia 6.01.2007 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 33.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 111
Data publikacji
2022-05-17 10:18:54
Numer
0151-1/2007
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-1/2007 Wójta Gminy Małdyty z dnia 6 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 33.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 112
Data publikacji
2022-05-17 10:12:43
Numer
0151-57/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-57/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach na 2009 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 113
Data publikacji
2022-05-17 10:10:22
Numer
0151-56/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-56/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Małdytach na 2009 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 114
Data publikacji
2022-05-17 10:08:17
Numer
0151-55`/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-55`/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Małdyty w 2009 roku.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 115
Data publikacji
2022-05-17 10:05:26
Numer
0151-55/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-55/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Małdytach na 2009 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 116
Data publikacji
2022-05-17 10:02:41
Numer
0151-54/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-54/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2008 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 117
Data publikacji
2022-05-17 09:55:44
Numer
0151-53/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-53/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na finansowanie wydatków bieżących.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 118
Data publikacji
2022-05-17 09:52:38
Numer
0151-52/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-52/2008 Szefa Obrony Cywilnej - Wójta Gminy Małdyty z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego w gminie Małdyty w 2009 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 119
Data publikacji
2022-05-17 09:49:32
Numer
0151-51/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-51/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Małdyty.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 120
Data publikacji
2022-05-17 09:47:15
Numer
0151-50/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-50/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej na terenie gminy Małdyty.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji