ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 121
Data publikacji
2022-05-17 09:44:24
Numer
0151-49/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-49/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych na 2009 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 122
Data publikacji
2022-05-17 09:41:35
Numer
0151-48/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-48/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego od dłużnika.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 123
Data publikacji
2022-05-17 09:38:26
Numer
0151-47/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-47/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydatów na stanowisko referenta do spraw księgowości w Referacie Finansowym i Referacie Oświaty i Wychowania.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 124
Data publikacji
2022-05-17 09:23:55
Numer
0151-46/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-46/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Referacie Organizacyjno Prawnym i Spraw Obywatelskich.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 125
Data publikacji
2022-05-17 09:19:26
Numer
0151-45/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-45/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy - głównego księgowego.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 126
Data publikacji
2022-05-17 08:53:07
Numer
54/2021
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie Gminy Barciany na 2021 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Barcianach
Adres
Zobacz
Lp: 127
Data publikacji
2022-05-17 08:33:02
Numer
0151-44/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-44/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie prowadzenia rachunkowości wykorzystania funduszy pomocowych dla Projektów konkursowych nr 6/POKL/9.1.1/2008 Kapitał Ludzki współfinansowany przez EFS realizowanych przez Przedszkole Samorządowe w Dobrocinie, Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Małdytach oraz Zespół Szkół w Szymonowie.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 128
Data publikacji
2022-05-17 08:04:31
Numer
0151-43/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-43/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie realizacji Projektu konkursowego pod nazwą "Idzie Ola do przedszkola".
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 129
Data publikacji
2022-05-17 08:00:56
Numer
0151-42/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-42/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie realizacji Projektu konkursowego pod nazwą "Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Małdytach - przedszkole nasze i dla wszystkich".
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 130
Data publikacji
2022-05-17 07:57:15
Numer
0151-41/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-41/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie realizacji Projektu konkursowego pod nazwą "Przedszkole w Dobrocinie szansa na rozwój dostępna dla każdego".
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 131
Data publikacji
2022-05-17 07:53:43
Numer
0151-40/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-40/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie zmiany w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Małdyty Nr 0151-6/07 z dnia 22 lutego 2007 roku.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 132
Data publikacji
2022-05-17 07:50:38
Numer
0151-39/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-39/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie projektu budżetu na 2009 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 133
Data publikacji
2022-05-17 07:48:05
Numer
0151-38/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-38/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 października 2008 r. w sprawie organizacji pracy na stanowisku Skarbnika Gminy
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 134
Data publikacji
2022-05-17 07:32:51
Numer
0151-37/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-37/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 10 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Małdytach po ogłoszeniu II konkursu.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 135
Data publikacji
2022-05-17 07:28:50
Numer
0151-36/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-36/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 16 września 2008 r. w sprawie przygotowania danych dotyczących wydatków na rok budżetowy 2009.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 136
Data publikacji
2022-05-17 07:24:50
Numer
0151-35/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-35/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 15 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Małdytach.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 137
Data publikacji
2022-05-17 07:21:52
Numer
0151-34/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-34/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 8 września 2008 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Małdytach.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 138
Data publikacji
2022-05-17 07:19:11
Numer
0151-33/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-33/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małdyty za I półrocze 2008 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 139
Data publikacji
2022-05-17 07:15:50
Numer
0151-32/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-32/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 11 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 140
Data publikacji
2022-05-16 14:47:56
Numer
79/2022
Tytuł
W sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Piecki.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji