ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 141
Data publikacji
2021-10-14 12:36:36
Numer
0050.97.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.97.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zasad przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Małdyty.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 142
Data publikacji
2021-10-14 12:36:12
Numer
FR.0050.110.2021.EK
Tytuł
w sprawie powołania komisji przetargowej oraz nadania regulaminu pracy komisji przetargowej.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 143
Data publikacji
2021-10-14 12:29:15
Numer
IN.0050.109.2021.MZG
Tytuł
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 144
Data publikacji
2021-10-14 12:28:59
Numer
OR.0050.70.2021
Tytuł
w sprawie ewidencji ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii i składania deklaracji dotyczących podatku akcyzowego.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 145
Data publikacji
2021-10-14 12:26:17
Numer
OR.0050.107.2021
Tytuł
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Dąbrówno"
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 146
Data publikacji
2021-10-14 12:22:34
Numer
ZK.0050.108.2021.PM
Tytuł
w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 147
Data publikacji
2021-10-14 12:13:14
Numer
FR.0050.107.2021.EK
Tytuł
w sprawie powołania komisji przetargowej oraz nadania regulaminu pracy komisji przetargowej.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 148
Data publikacji
2021-10-14 12:08:58
Numer
FR.0050.106.2021.EK
Tytuł
w sprawie powołania komisji przetargowej oraz nadania regulaminu pracy komisji przetargowej.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 149
Data publikacji
2021-10-14 11:45:47
Numer
0050.96.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.96.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli do zastępowania dyrektorów szkół i przedszkoli w czasie ich nieobecności.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 150
Data publikacji
2021-10-14 11:06:23
Numer
OR.0050.77.2021
Tytuł
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrówno za II kwartał 2021 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 151
Data publikacji
2021-10-14 10:46:46
Numer
0050.95.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.95.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2019 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 152
Data publikacji
2021-10-14 10:41:47
Numer
0050.94.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.94.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2019 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 153
Data publikacji
2021-10-14 10:40:12
Numer
106/2021
Tytuł
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w latach 2021-2023 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Srokowo
Adres
Zobacz
Lp: 154
Data publikacji
2021-10-14 10:36:00
Numer
0050.93.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.93.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu obrony cywilnej zasobów i materiałów objętych ewidencją ilościowo - wartościową znajdującą się w magazynie Obrony Cywilnej w Urzędzie Gminy w Małdytach w drodze spisu z natury oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 155
Data publikacji
2021-10-14 10:28:09
Numer
OR.0050.91.2021
Tytuł
w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska w Urzędzie Gminy w Dąbrównie oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrówno.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 156
Data publikacji
2021-10-14 10:24:55
Numer
0050.92.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.92.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i leśnictwa w Urzędzie Gminy Małdyty.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 157
Data publikacji
2021-10-14 10:19:54
Numer
0050.91.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.91.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie weryfikacji danych wprowadzanych do Systemu Informacji Oświatowej w jednostkach oświatowych Gminy Małdyty.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 158
Data publikacji
2021-10-14 10:12:48
Numer
0050.90.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.90.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie polityki rachunkowości dla Projektu pt. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowo" - współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 159
Data publikacji
2021-10-14 10:08:46
Numer
0050.89.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.89.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie polityki rachunkowości dla Projektu pt. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrocin działka Nr 16/26" - współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 160
Data publikacji
2021-10-14 10:01:02
Numer
0050.88.2019
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.88.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie polityki rachunkowości dla Projektu pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sople Nr 148014N - dz. Nr 267" współfinansowanego ze Środków Funduszu Dróg Samorządowych.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji