ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 141
Data publikacji
2022-05-16 14:25:48
Numer
0151-31/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-31/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Małdyty.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 142
Data publikacji
2022-05-16 14:16:30
Numer
0151-30/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-30/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących świadczeń alimentacyjnych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 143
Data publikacji
2022-05-16 14:08:16
Numer
0151-29/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-29/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad naliczania zużycia paliw ciekłych pojazdów eksploatowanych przez Urząd Gminy Małdyty i jednostki OSP.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 144
Data publikacji
2022-05-16 14:05:05
Numer
0151-28/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-28/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Małdytach.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 145
Data publikacji
2022-05-16 14:01:17
Numer
0151-27/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-27/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 146
Data publikacji
2022-05-16 13:56:48
Numer
0151-26/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-26/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu Wójta Gminy Małdyty Nr 0151-12/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 147
Data publikacji
2022-05-16 13:51:21
Numer
0151-25/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-25/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia mienia komunalnego.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 148
Data publikacji
2022-05-16 13:48:13
Numer
0151-24/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-24/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów w dniu 4 lipca 2008 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 149
Data publikacji
2022-05-16 13:45:19
Numer
0151-23/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-23/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2008 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 150
Data publikacji
2022-05-16 13:41:58
Numer
0151-22/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-22/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Małdyty.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 151
Data publikacji
2022-05-16 13:35:28
Numer
0151-21/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-21/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko referenta obrony cywilnej, spraw obronnych, p.poż i cmentarzy.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 152
Data publikacji
2022-05-16 12:43:44
Numer
0151-20/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-20/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 153
Data publikacji
2022-05-16 12:34:54
Numer
0151-19/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-19/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na finansowanie wydatków bieżących.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 154
Data publikacji
2022-05-16 12:31:30
Numer
0151-18/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-18/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie powołania Komisji do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie i Gimnazjum w Małdytach.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 155
Data publikacji
2022-05-16 12:25:52
Numer
0151-17/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-17/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 156
Data publikacji
2022-05-16 12:20:43
Numer
0151-16/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-16/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie wyboru kandydatów na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie i Gimnazjum w Małdytach.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 157
Data publikacji
2022-05-16 12:17:13
Numer
0151-15/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-15/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów w sołectwie Wilamowo, gm. Małdyty.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 158
Data publikacji
2022-05-16 12:13:50
Numer
0151-14/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-14/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Małdyty.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 159
Data publikacji
2022-05-16 12:11:14
Numer
0151/13/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151/13/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania w 2008 roku zadań publicznych.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 160
Data publikacji
2022-05-16 12:07:59
Numer
0151/12/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151/12/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego, formacji OC oraz służb na obiekcie Szkoły Podstawowej w Małdytach.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji