ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 161
Data publikacji
2022-05-16 12:01:22
Numer
0151/11/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151/11/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert organizacji pozarządowych w 2008 r. w Gminie Małdyty.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 162
Data publikacji
2022-05-16 11:56:54
Numer
0151-10/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-10/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach do składania wniosków o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz do podpisywania umów ramowych i do realizacji powyższego Programu.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 163
Data publikacji
2022-05-16 11:52:26
Numer
0151-9/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-9/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Małdyty.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 164
Data publikacji
2022-05-16 11:41:41
Numer
0151-8/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-8/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2008 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 165
Data publikacji
2022-05-16 11:39:21
Numer
0151-7/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-7/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2007 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 166
Data publikacji
2022-05-16 11:26:49
Numer
0151-6/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-6/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Małdyty.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 167
Data publikacji
2022-05-16 11:23:57
Numer
0151-5/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-5/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Programu działalności merytorycznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Małdytach.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 168
Data publikacji
2022-05-16 11:20:33
Numer
0151-4/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-4/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacja zadań Gminy w 2008 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 169
Data publikacji
2022-05-16 11:15:58
Numer
0151-3/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-3/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Programu działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Małdytach.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 170
Data publikacji
2022-05-16 11:12:23
Numer
0151-2/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-2/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 171
Data publikacji
2022-05-16 11:09:17
Numer
0151-1/2008
Tytuł
Zarządzenie Nr 0151-1/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 172
Data publikacji
2022-05-16 10:01:33
Numer
Zarządzenie 414/2022
Tytuł
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 173
Data publikacji
2022-05-14 22:16:16
Numer
OR.0050.5.2022
Tytuł
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrównie do prowadzenia postępowań i ustalania prawa do dodatku osłonowego.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 174
Data publikacji
2022-05-14 21:58:39
Numer
OR.0050.46.2022
Tytuł
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrówno za I kwartał 2022 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 175
Data publikacji
2022-05-14 21:56:19
Numer
OR.0050.56.2022
Tytuł
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrówno za I kwartał 2022 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Dąbrównie
Adres
Zobacz
Lp: 176
Data publikacji
2022-05-13 10:53:50
Numer
516/2021
Tytuł
Zarządzenie Nr 516/2021 Wójta Gminy Lubawa z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązującego w Urzędzie Gminy Lubawa
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 177
Data publikacji
2022-05-13 09:51:32
Numer
569/2022
Tytuł
Zarządzenie Nr 569/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 178
Data publikacji
2022-05-13 09:47:17
Numer
XXXIII/219/22
Tytuł
Uchwała Nr XXXIII/219/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 179
Data publikacji
2022-05-13 09:47:17
Numer
XXXIII/218/22
Tytuł
Uchwała Nr XXXIII/218/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez Gminę Lubawa
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz
Lp: 180
Data publikacji
2022-05-13 09:47:17
Numer
XXXIII/217/22
Tytuł
Uchwała Nr XXXIII/217/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Lubawa
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji